Bekijk het origineel

Brief herv. synode over geloofsgetuigenis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief herv. synode over geloofsgetuigenis

2 minuten leestijd

Het moderamen van de Generale Synode van de Ned. Hervormde Kerk zond ons afschrift van de volgende brief, die aan de classicale vergaderingen en de kerkeraden van de hervormde gemeenten In ons land is verzonden:

"De generale synode der Nederiandse Hervormde Kerk hield zich in haar vergadering van 19 juni j . l . , op verzoek van enkele classicale vergaderingen, nogmaals bezig met haar besluit van februari 1974 inzake de "Proeve van een eenparig geloofsgetuigenis", welke door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland in januari van dit jaar werd aanvaard.

In enkele reacties, die de generale synode ontvangen heeft, werd het betreurd dat deze "Proeve van een eenparig geloofsgetuigenis" niet ter beschikking werd gesteld van de kerkeraden.

De generale synode zou het jammer vinden, indien door het bedoelde besluit van de hervormde synode het misverstand zou rijzen, als zou zij het ongewenst hebben geacht, dat kerkeraden zich met de inhoud van dit geloofsgetuigenis zouden bezig houden. Dit laatste is niet het geval. De generale synode heeft slechts de bedoeling gehad de indruk te vermijden, dat zij het geloofsgetuigenis volledig tot het hare zou hebben gemaakt.

Uit het synodebesluit volgt echter geenszins, dat de synodede ambtelijke vergaderingen en de gemeenteleden zou willen ontraden dit geloofsgetuigenis te bestellen en tot voorwerp van bezinning te maken. Het is uitgegeven als nummer 34 van de uitgave "Kerkinformatie" van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Men kan deze uitgave bestellen bij het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht a ƒ 1,75 (meer dan tien exemplaren ƒ 1,50; meer dan vijftig ƒ 1,25; meer dan honderd ƒ1,—) op gironummer 51 31 53, t.n.v. Alg. Kerkelijk Bureau, Koningslaan 11, Utrecht, met vermelding van "Bestelling . . . exx. "Getuigenis"."

Het secretariaat van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk is overigens ook gaarne bereid bestellingen van kerkeraden in ontvangst te nemen en door te zenden aan het bureau van de generale synode der Gereformeerde Kerken.

Voor de volledigheid zij hier tevens nog gewezen op het besluit van de generale synode van februari 1 974 het geloofsgetuigenis ter behandeling voor te leggen aan de sub-commissie "Kernen van belijden" in het kader van Samen-op-weg.

Het moderamen van de generale synode:

J. C. H. Jörg, praeses

A. H. van den Heuvel, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Brief herv. synode over geloofsgetuigenis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken