Bekijk het origineel

Zending te gelde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zending te gelde

Scholen in Midden-Java

3 minuten leestijd

De rubriek „Zending te gelde” is er voor om heel concreet aan te geven, waar het zen-dingsgeld voor wordt gebruikt. U kunt daarom in deze rubriek meer cijfers verwachten dan in andere artikelen in ZD. Zo ook in wat we u nu willen vertellen over het onderwijs in Midden-Java.

De meest omvangrijke post op de hele begroting van de zending is die voor steun aan de christelijke scholen in Midden-Java. De beide kerken daar, waarmee wij samenwerken, hebben een schooldienst, waaronder een kleine 500 scholen vallen, uitgaande van zo’n twintig schoolverenigingen.

De helft van die scholen (ongeveer 250 dus) doen voor hun voortbestaan elk jaar een beroep op de kerken in Nederland. Er is ruim één miljoen gulden nodig om die 250 scholen, waarvan het merendeel van de leerlingen niet uit christengezinnen afkomstig is, overeind te houden.

Minder dan de helft van dat bedrag komt uit Nederland, de rest komt bijeen in bijdragen van de ouders, de indonesische kerken, subsidies van de regering.

Gemiddeld komt de exploitatie van één school in Midden-Java per jaar dus neer op een bedrag van f 4200 (hoeveel kost zo iets in Nederland?), waarvan de zending f 2000 draagt. Daar is dan nog niet in begrepen extra steun die gegeven wordt om leermiddelen aan te schaffen (wandkaarten, boeken, schoolborden, enz.).

De schooldienst heeft daarvoor een acht-jaren-plan opgezet, waarin we vanuit Nederland participeren met een kleine f 100.000 per jaar. Verder is er steun beschikbaar als er grote uitgaven gedaan moeten worden, zoals het bijbouwen van klaslokalen van scholen die moeten uitbreiden. In 1973 konden acht scholen van die éénmalige hulp profiteren.

Maar dat is niet alles wat we u wilden laten weten. Het gaat namelijk voor de schoolbesturen in Midden-Java een steeds groter probleem worden hoe zij aan de onderwijzers een redelijk salaris kunnen blijven betalen.

Het is altijd de gewoonte geweest dat die salarissen zoveel mogelijk gelijk zouden zijn aan die van onderwijzers in regeringsdienst. De indonesische regering is echter de laatste jaren doende de ambtenarensalarissen flink te verhogen. Het ontbreekt de schooldienst aan de middelen om die trend voor vele honderden van haar onderwijzers te volgen.

Het lijkt niet mogelijk en misschien ook minder gewenst dat het groeiend exploitatietekort door steeds toenemende buitenlandse steun wordt gedekt. Meer subsidie van de indonesische regering kan misschien in de toekomst komen, maar lost het probleem nu niet op.

Zo staan de besturen in Midden-Java voor de vraag of alle scholen dan maar met minder toe moeten. Of moeten er scholen gesloten worden? Bij het overwegen van die ernstige vragen hebben de kerken in Midden-Java recht op onze volle belangstelling en meeleven. En bovenal op ons gebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Zending te gelde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken