Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Pro Rege" honderd jaar

2 minuten leestijd

Op 28 oktober a.s. bestaat "Pro Rege", de bond van de christelijke militaire clubhuizen, honderd jaar en dat zal in de kerken een dag eerder te merken zijn omdat er een collecte gehouden wordt voor het werk van die bond. Tenminste: dat heeft het moderamen van de generale synode aan de kerkeraden gevraagd. Of, als een collecte niet mogelijk is, een royale gift te zenden.

In het jaar 1973 waren er 47 militaire tehuizen geopend en werden er 1,3 miljoen bezoekers geteld. Niettegenstaande een verlofregeling voor militairen die ze meer dan vroeger in hun woonplaats en thuis laten zijn, is er nog steeds een toeneming van het bezoek.

Temeer geldt dit voor de zeven tehuizen die in Duitsland bij de daar gelegerde Nederlandse troepen geplaatst zijn. De gehele Nederlandse gemeenschap gebruikt daar het tehuis als middelpunt van allerlei aktiviteiten, kerkdiensten, sociale contacten onderling etc. zodat juist déér de verwerkelijking van de bedoelingen van de bond zeer grote kansen heeft. In samenwerking met de predikanten, door de kerken aan de krijgsmacht afgestaan, worden deze kansen benut.

Echter: de stijging van allerlei kosten drukt vaak de mogelijkheden om te doen wat nodig is. De inkomsten bestaan voor 30% uit subsidies (22% Ministerie van Defensie, 8% provinciale en gemeentelijke overheid) en 70% uit particuliere bron (contributies, deel collecte Prot. Interk. Thuisfront en buffetwinst).

De uitgaven bestaan voor bijna 60% uit personeelslasten, 30% voor onderhoud gebouwen en installaties zodat 10% (dat is ongeveer ƒ 4.000,— per gebouw) per jaar resteert voor investeringen in noodzakelijke aanpassing aan de tijdsomstandigheden, vernieuwingen van meubilair en uitbreidingen.

Dit bedrag is aanmerkelijk te laag om aan de doelstelling te blijven beantwoorden. In dit jubileumjaar tracht de bond door akties van allerlei aard de mogelijkheden om ons werk goed te doen wat te verruimen. Zij doet daarbij een beroep op allen, die in Nederland het getuigenis van Jezus Christus de Heiland behalve met het woord, ook met een offer willen uitdragen.

"Men moest eens weten," zo schrijft ons Pro Rege's direkteur, mr J. den Boer, "hoe belangrijk het is, dat de jonge mensen, die in militaire dienst zijn, 's avonds een eigen clubhuis, een ontmoetingscentrum hebben waar zij zich in een verantwoorde sfeer kunnen ontspannen na de vaak geestdodende dagdienst.

Het is verrassend hoeveel jongeren er vandaag zijn die zinvol zoeken naar een antwoord op de diepste levensvragen en positief meewerken aan het tot stand komen van gespreksgroepen en bijbelkringen in samenwerking met legerpredikant en tehuisleider.

Wij zijn ervan overtuigd dat een beroep op onze kerken, positief bij te dragen aan de opvang van jonge mensen in militaire dienst, niet tevergeefs zal zijn."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken