Bekijk het origineel

Lees-dienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lees-dienst

3 minuten leestijd

Dienst der genezing

Tijdens de vakantieperiode verscheen van prof. dr J. Verkuyl: „Indonesië, onze meest nabije naaste”. Er was toen geen gelegenheid voor een min of meer uitvoerige bespreking van deze nieuwe publicatie. Maar in het oktobernummer van ZD hoopt een van onze missionaire predikanten in Indonesië er onder de rubriek „Commentaar” nader op in te gaan. Ook met het oog daarop willen we het hier toch alvast aankondigen. De auteur voert in dit geschrift een „pleidooi voor begrip en critische solidariteit”, want „in liefde en gerechtigheid is het nodig eerlijk de oude en nieuwe zere plekken tussen Indonesië en Nederland aan te raken en een dienst der genezing te vervullen bij die moeilijke plekken. Het brandpunt van dit geschrift is op die plekken gericht” (7). Evenals een aantal andere publicaties van prof. Verkuyl is ook deze keurig uitgegeven verhandeling verschenen bij Kok in Kampen (104 bl.; f 9,50).

Land van tegenstellingen

Sedert 1971 is drJ.M.G. Kleinpenning aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen verbonden als lector in de sociale geografie, met bijzondere aandacht voor de Spaans en Portugees sprekende gebieden. Van hem verscheen vorig jaar „Brazilië” (uitg. Romen, Roermond; 187 bl.; f 14,90), een sociaal-economische studie over een „land van tegenstellingen”. Het begint met een historisch-geografische analyse, die duidelijk naar voren laat komen „dat Brazilië van het begin van de koloniale geschiedenis een wingewest geweest is met een kleine, maar oppermachtige elite en dat deze eeuwenlang aan de kolonisatie en exploitatie van het land zodanig gestalte heeft gegeven dat zij daar zelf het meeste voordeel van had, terwijl tegelijkertijd voor de massa van de bevolking de mogelijkheden om welvaart en welzijn te bereiken sterk werden beperkt” (25).

Het ligt voor de hand dattegen deze achtergrond ook bijzondere aandacht gegeven wordt aan de politieke aspecten van de sociaal-economische ontwikkelingen in de laatste decennia.

Bij de heldere analyse daarvan valt met name op dat niet alleen de negatieve aspecten scherp worden belicht, maar dat ook de positieve duidelijk naar voren worden gehaald. Zeker ook daarom verdient deze wetenschappelijk verantwoorde, evenwichtige publicatie extra vermelding. Het geheel vormt een uitstekend röntgen-apparaat om allerlei exclamaties over Brazilië, die er blijk van geven dat sommige over-haastige critici niet gehinderd worden door een gebrek aan kennis, door te lichten. Ook biedt het een heilzaam correctief voor generaliserende oordeelvellingen. Immers critiek die kant noch wal raakt, komt tussen wal en schip terecht. Maar deze critische verhandeling van Kleinpenning zet zoden aan de dijk.

„Het verhaal van Jezus”

„Ons vertellen is ook altijd getuigen, getuigen van de grote wonderdaden die God aan ons heeft verricht”.

Ik dacht dat de schrijvers van dit bijzonder mooie vertelboek („Het verhaal van Jezus” — het Nieuwe Testament voor kinderen door W. Beneker en Hanna Lam — met illustraties van Jenny Dalenoord — uitg. Zomer & Keuning, Wageningen; geb. f 12,90) er in geslaagd zijn dit waar te maken. Geen romantiek en fantasie, zoals we maar al te vaak in kinderbijbels vinden, maar een sobere stijl, die zeer dicht bij de Bijbel aansluit. De plaatjes van Jenny Dalenoord zijn juwelen van kleur en vorm.

Is de leeftijd van 5-9 niet wat te laag geschat? Ikzou er liever 7-11 van maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

Lees-dienst

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland | 24 Pagina's

PDF Bekijken