Bekijk het origineel

Meer zorg gevraagd voor mensen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meer zorg gevraagd voor mensen

3 minuten leestijd

De Generale Synode van Haarlem gaf aan de deputaten voor de Geestelijke Verzorging Ziekenhuizen onder meer de opdracht zich op te hoogte te stellen van de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in de verpleeginrichtingen. Om daaraan te voldoen hebben zij de kerken een vragenformulier toegestuurd. Van de 823 kerken hebben 428 gereageerd. Daarvan hebben 95 kerken gemeld niet voor antwoorden in aanmerking te komen; 136 gaven bericht over het werk in de huizen van binnen hun ressort. Evenveel over de leden, die elders verpleegd worden. 52 maakten gebruik van de gelegenheid wensen of adviezen, die betrekking op dit werk hebben, naar voren te brengen.

Uit de antwoorden blijkt dat 2/3 van de kerken werkt in de verpleeghuizen. En wel door ambtelijke bezoeken, het houden van diensten, ook met viering van het avondmaal, avondsluitingen, bijbelen gesprekskringen. Goede diensten levert de jeugd door te zorgen voor het vervoer van de patiënten naar en van de kerk. Op verschillende plaatsen is het werk interkerkelijk georganiseerd, ook wel onder leiding van de plaatselijke Raad van Kerken. Hier en daar bezoeken eigen gemeenteleden de huisdiensten. Van één plaats wordt gemeld dat de kerken voor de viering van de christelijke feestdagen de verpleeghuizen adopteren. Enkele verpleeghuizen hebben een eigen geestelijke verzorger.

Van de kerken, wier leden elders ver pleegd worden, deelde 3/4 mee, dat zij hen bezoeken, ook door de dienst van diakenen. Soms zijn ook andere gemeenteleden dan ambtsdragers trouw in het contact-onderhouden. Voor lectuur wordt gezorgd. Op verjaardagen en met kerstfeest wordt fruit gebracht of bloemen.

De kerken die wensen of adviezen geveven hebben, dringen aan op de benoeming van veel meer geestelijke verzorgers en nog meer interkerkelijk bezig te zijn, beter contact te onderhouden met de thuiskerk alsook met besturen en directies van de huizen.

Met alle waardering voor wat reeds gebeurt, menen deputaten wel dat vergroting en verdieping van de activiteit op het program der kerken behoort te staan. In de hoop de kerken hiervoor te mogen dienen hebben zij de volgende conclusies opgesteld:

1. Patiënten van verpleeghuizen hebben evenals die in de ziekenhuizen recht op de geestelijke verzorging van de kerk. De meesten van hen hebben er ook dringende behoefte aan.

2. De individuele geestelijke verzorging behoort tot de taak van de thuiskerk, de diaconale zorg hierbij inbegrepen.

3. De verdere geestelijke verzorging (b.v. dienst van woord en sacrament, belijdenis, gesprekskringen, lectuur) is het werk van de kerk binnen welker ressort het verpleeghuis staat, hier verder genoemd de plaatselijke kerk. Ook mag van deze kerk verwacht worden, dat zij de in-dividuele verzorging van patiënten, die niet door hun eigen kerk bezocht kunnen worden, behartigt.

4. De plaatselijke kerken kunnen hun werk verrichten in samenwerking met andere kerken, zo mogelijk ook interkerkelijk.

5. Het verdient aanbeveling voor deze arbeid vaste geestelijke verzorgers aan te stellen, al naar de grootte van de verpleeghuizen; voor één huis alleen, of voor meer op één plaats dan wel in genabuurde kerken, eventueel in combinatie met het ziekenhuiswerk.

6. Voor de financiën van het werk, waarvoor de plaatselijke kerken verantwoordelijk zijn, verdient het aanbeveling contact op te nemen met de directies van de verpleeghuizen.

7. Zij kunnen voor de financiering ook een beroep doen op de kerken van hun classis of regio.

8. Indien nodig en mogelijk kunnen zij aanvullende steun ontvangen van de deputaten der Generale Synode voor Geestelijke Verzorging Ziekenhuizen.

9. Het verdient aanbeveling dat de kerken voor de organisatie van dit werk commissies benoemen die bestaan uit leden van de plaatselijke kerk of samenwerkende kerken.

10. De geestelijke verzorging van het personeel dient behartigd te worden door de plaatselijke kerk. Corr.adres van deputaten: Julianalaan 221, Bilthoven, tel. 030 - 78 32 11.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Meer zorg gevraagd voor mensen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1974

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken