Bekijk het origineel

Interim-raad van deputaten voor 'Samen op weg'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Interim-raad van deputaten voor 'Samen op weg'

3 minuten leestijd

Het contact tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk heeft weer meer gestalte gekregen. De voorgenomen 'Raad van deputaten', gezamenlijk uitvoeringsorgaan van de generale synoden van beide kerken, is onlangs tot stand gebracht; voorlopig nog — tot na verdere goedkeuring door deze synoden — in de vorm van een interim-raad. De drie subcommissies van deze gemeenschappelijke raad waren al met haar werk begonnen.

In juni 1973 vergaderden de leden van beide synoden in Utrecht voor het eerst gemeenschappelijk. Deze vergadering sprak een voorkeur uit voor officiële voortzetting van het directe contact. Een voorstel — aan de beide synoden afzonderlijk — voorzag in een extra, gezamenlijke synode, die tenminste éénmaal per twee jaar bijeenkomt, en die met name tot doel heeft de eenheid van hervormden en gereformeerden te bevorderen. In de tussentijd — de synoden gingen met het voorstel akkoord — zou een kleine centrale werkgroep het 'Samen op weg'-gaan bevorderen. Deze interim-raad van deputaten is er nu.

Het voorzitterschap berust bij ds. D. N. Wouters, predikant te Amsterdam, lid van de gereformeerde deputaten oecumene binnenland (taakgroep 'Samen op weg'); vice-voorzitter is ir. D. v. d. Lagemaat, hervormd en docent aan de Chr. Hogere Landbouwschool te Dronten.

Het secretariaat berust bij dr. C. P. van Andel Azn te Driebergen, secretaris van de hervormde raad voor het verband met andere kerken, die een van de secretarissen was van de vroegere landelijke werkgroep voor 'Samen op weg'.

De overige leden van de overkoepelende interim- raad van deputaten zijn; van gereformeerde zijde:

de heer H. L. Schipper te Heemstede, leraar, ds. D. J. Roos te Overveen, dr. B. Wentsel, predikant van Den Haag-West, en ds. G. van Halsema Thzn te Bolsward; en van hervormde kant: ds. J . C. H. Jörg te Apeldoorn, mevr. mr. J. A. van Ruler-Hamelink te Utrecht, en dr. H. W. de Knijff te Utrecht.

Het adres van de interim-raad en zijn gemeenschappelijk secretariaat is: dr. C. P. van Andel Azn, De Horst 5 te Driebergen; tel. 03438-5631.

Behalve het voor beide synoden voorbereiden van een gemeenschappelijke vergadering heeft de raad ook op zijn agenda staan het bevorderen van de verdere samenwerking, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk, evenals de niet op zichzelf maar vooral ook op de wereld gerichte samenwerking op pastoraal, apostolair en diakonaal gebied. Ook zal men gaan werken aan het formuleren van kernen van belijden en aan de coördinatie van kerkelijke indelingen zoals de grenzen tussen gemeenten, classes en particuliere (geref.) synoden en provinciale (herv.) kerkvergaderingen.

Er zijn drie subcommissies ingesteld; één voor de begeleiding van de samenwerking op plaatselijk vlak; één voor (de bestudering van de wederzijdse) kerkordelijke aangelegenheden; en één vooreen gemeenschappelijke formulering van kernen van belijden. Wat de laatste commissie betreft: hier komt de Proeve van een Geloofsgetuigenis van de professoren H. N. Ridderbos en G. C. Berkouwer in behandeling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1974

Kerkinformatie | 17 Pagina's

Interim-raad van deputaten voor 'Samen op weg'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1974

Kerkinformatie | 17 Pagina's

PDF Bekijken