Bekijk het origineel

Verandering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verandering

Verslag van een werkdag

3 minuten leestijd

De kerk leeft, want kijk maar, zij beweegt. Aldus prof. dr. C. A. van Peursen, een van de beide sprekers op 16 november tijdens de werkdag van het Sekretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking, waar het thema 'Verandering' aan de orde was. Dat deze werkdagen, nu voor de vierde maal gehouden, zich nog steeds in een groeiende belangstelling mogen verheugen, blijkt uit het feit, dat zo'n 500 deelnemers in de aula van de Vrije Universiteit bijeen kwamen. Allemaal kerkleden, die zich interesseren voor de vraag wat je als plaatselijke gemeente kunt doen met de vele vraagstukken van de samenleving. Op zichzelf al een bewijs, dat de kerk in de plaatselijke situatie wel degelijk beweegt, dus leeft.

Waarom dit thema? Omdat de vele veranderingen, die in de samenleving aan de gang zijn, ons als gemeente niet onberoerd laten.

Neem bijvoorbeeld het nieuwe denken over economische groei. Moeten we de heilige koe van het groeigeloof niet te lijf gaan met een nieuwe levensstijl? Op wat voor weerstanden stuiten we dan bij onszelf en bij anderen? Wat betekent dit voor de organisatie van de plaatselijke kerk?

In zijn inleiding benadrukte prof. Van Peursen dat een mens moet leren leven met verandering. Mens zijn is veranderen. Ook al voelen wij ons in een doolhof, we gaan door met zoeken en vinden de weg. Met verschillende voorbeelden uit de ontwikkelingslanden toonde hij aan, hoe moeizaam ook daar verandering doorzet.

De school van het leven is ook een permanente opvoeding tot verandering. De relatie tot God blijft daarin voor de christen het vaste oriëntatiepunt.

De tweede inleider, dr. J. Hendriks van het Instituut voor Praktische Theologie van de V.U., gaf een overzicht van de veranderingen, die in de gereformeerde kerken hebben plaatsgevonden. Vooral sinds 1955 is er grotere openheid gekomen naar de samenleving. Dat gaat gepaard met grote spanningen. Vroeger verwees de kerk voor de samenlevingsvragen naar de christelijke organisaties. Dat kan niet meer.

De veranderde visie op de taak van de kerk wordt door velen aanvaard: 75% van de gereformeerden vindt dat de kerk een taak heeft ten opzichte van de ontwikkelingssamenwerking.

Hoe een plaatselijke gemeente haar organisatie vernieuwt, werd 's middags in beeld gebracht en toegelicht door ds. J. J. van Nijen uit Westervoort/Zevenaar. De vier hoofdtaken van de kerk: vieren, dienen, leren en zorgen-voor-elkaar, zo legde hij uit, zijn in deze gemeente verdeeld over dertien werkgroepen. Vertegenwoordigers daarvan vormen de kerkeraad. Zo zijn er werkgroepen voor diakonaat, apostolaat, vrede, katechese, financiën. Op deze wijze worden veel meer kerkleden aktief betrokken bij het kerkewerk dan vroeger.

Tussen de middag gingen niet minder dan vijftig gespreksgroepen aan de gang met een drietal vragen:

— wat er niet mag veranderen

— welke veranderingen dichterbij of verderaf van God brengen

— hoe de plaatselijke kerk georganiseerd zou moeten worden om meer gemeente-inde- wereld te zijn.

Vooral de tweede vraag leverde opmerkelijke reakties op. Nieuwe bijbelopvattingen en een betere doordenking van de relatie geloof tot moderne wetenschap blijken veel mensen dichterbij God gebracht te hebben. Ook werd het deelnemen aan een Wereldwinkel genoemd als iets dat een mens dichterbij God kan brengen.

Daarentegen werd de jacht naar meer consumptie en prestatie, die onze maatschappij kenmerkt, ervaren als een hindernis voor de omgang met God. Opvallend is dat de vraag naar God ook bij maatschappij bewuste christenen sterk leeft.

C. H. Koetsier, secretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Kerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

Verandering

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

PDF Bekijken