Bekijk het origineel

Het Zuidafrikaanse besluit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Zuidafrikaanse besluit

2 minuten leestijd

Tekst van het besluit van de algemene synode van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika over de verhouding met de Gereformeerde Kerken in Nederland.

In die lig van —

1. die besluit van die sinode van die Gereformeerde Kerke in Nederiand soos geneem te Lunteren, nl. om die fonds van die Wereldraad van Kerke ter bestryding van rassisme te ondersteun en waardeur hulle hul solider verklaar het met die sogenaamde vryheidsvegters, d.w.s. om hulle moreel en finansieel te steun;

2. die feit dat daar ten opsigte van die leerstellige dwalinge in die Gereformeerde Kerke, nie tot 'n finale leertughandeling oorgegaan word nie:

En gedagtig aan

1. die lang pad wat ons as Gereformeerde Kerke saam geloop het;

2. die sterk minderheidstem van die teleurgestelde andersdenkende ampsdraers in genoemde Sinode;

3. die gevoel van baie lidmate van die Gereformeerde Kerke in Nederiand wat baie ontevrede is oor bogenoemde uitspraak, sowel as oor die Sinode se verdraagsaamheid teenoor genoemde leerstellige dwalinge;

En ten spyte van

die broederiike gesprekke met en waarskuwings aan hulle dat hulle deur sogenaamde pogings om nood te verlig en barmhartigheid te beoefen langs die weg van die Program to Combat Racism van die Wereldraad van Kerke, hulle hul direk laat betrek by die hele politieke stryd in Suider Afrika. (Want hierdeur word hulle handlangers van politieke aktivisme, geweld en terrorisme — alles in die naam van sosiale geregtigheid, Sodoende begewe hulle hul op 'n pad waarvan hulle die gevolge en einde nie kan voorsien nie en waaraan hulle medepligtig geword bet), en hulle hierdeur, na ons oordeel, solidariteit met die terroristebewegings hoer ag as die bestaande broederband met ons —

So besluit die Sinode dat —

1. indien die Sinode van die Gereformeerde Kerke in Nederiand nie binne afsienbare tyd die ernstige leerstellige dwalinge uit hulle midde deur middel van leertug verwyder nie, en

2. indien hulle besluit insake steun aan terrorisme op ons grense nie later as die eerste sessie van die volgende Sinode herroep word nie, ons die band tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Gereformeerde Kerke in Nederiand as verbreek beskou.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

Het Zuidafrikaanse besluit

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

PDF Bekijken