Bekijk het origineel

Kerk en bedrijfsleven: brug naar wereld van de arbeid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerk en bedrijfsleven: brug naar wereld van de arbeid

3 minuten leestijd

Al vele jaren houdt het deputaatschap Kerk en Bedrijfsleven in opdracht van de synode zich intensief bezig met allerlei vraagstukken op het terrein van de menselijke arbeid en de menselijke verhoudingen in het bedrijfsleven. Dr. L. Zielhuis, die onlangs met (vervroegd) emeritaat ging, was sinds 1963 voor dit werk vrijgemaakt.

Ondanks de vele aktiviteiten, die dr. Zielhuis heeft ontplooid, is het werk binnen de gereformeerde kerken weinig bekend. Misschien komt dat, omdat het dagelijks werk en de problemen van het economisch leven al te vertrouwd zijn en daarom gemakkelijk aan onze aandacht ontglippen. Misschien komt het ook, omdat men denkt dat de bezinning op deze vraagstukken vanuit het evangelie tot de taak van de christelijke organisaties behoort. Wie even door het gewone en het vanzelfsprekende heenprikt bemerkt, hoe groot de nood in het arbeidsleven is. Ook voor de christelijke organisaties. Zo kregen we nog niet lang geleden een brief uit de kring van de christelijke middenstand, waarin aandacht werd gevraagd voor de nood van de middenstand.

Er is een grote behoefte aan doordenking van allerlei problemen vanuit het evangelie. De gezagsopvattingen veranderen. Is dat bijbels verantwoord? Er wordt om spreiding van macht gevraagd. Klopt dat met de bijbelse visie op de menselijke verantwoordelijkheid? Is er een verband tussen onze roep om grotere welvaart en de nood in de derde wereld? Is er werkelijk een nieuwe soberheid nodig? Hoe staan we tegenover de groeiende tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers?Het is onze taak de kerken over deze vraagstukken voor te lichten. Er worden brochures en artikelen geschreven. Er wordt meegewerkt aan de toerusting van predikanten en andere ambtsdragers. Waar mogelijk wordt meegewerkt aan cursussen van christelijke organisaties. Plaatselijk en landelijk wordt samengewerkt met andere kerken, die ook op dit terrein bezig zijn. Dit alles in de hoop, dat de kerken ook een boodschap hebben voor dat gewone dagelijkse arbeidsleven en voor de problemen van de economie.

We zullen wel niet het enige deputaatschap zijn, dat in zijn vergaderingen moet vaststellen, dat maar weinig aan de veelheid van problemen kan worden gedaan. We trekken ons op aan de zekerheid, dat het weinige de moeite waard is, omdat de noden en problemen van onze tijd zich niet in de laatste plaats afspelen op het terrein van arbeid en economie.

Nu heeft de synode onlangs besloten de vakature van dr Zielhuis niet te vervullen. Een besluit dat voor deputaten bijzonder pijnlijk is; immers hoe kunnen zij hun opdracht van de kerken in de wereld van arbeid en economie uitvoeren zonder de hulp van een functionaris? Dat is nu wel de vraag waarover deputaten zich ernstige zorgen maken. Het gaat om het behoud van bruggen, die moeizaam en met veel geduld werden gebouwd tussen de kerk en de wereld van het bedrijfsleven. Die mogen niet worden afgebroken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

Kerk en bedrijfsleven: brug naar wereld van de arbeid

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

PDF Bekijken