Bekijk het origineel

Besluit dr. Wiersinga -juni 1974

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Besluit dr. Wiersinga -juni 1974

4 minuten leestijd

De synode overweegt:

1. het gesprek van deputaten met dr. Wiersinga heeft nadere verheldering gegeven op verschillende punten, zodat geacht mag worden, dat er overeenstemming bestaat met name ten aanzien van het volgende:

a. dat aan het kruis van Christus, de door God gezondene, ons zondig bestaan, dat onder Gods gericht staat, gedood is, zodat dit geen toekomst meer heeft;

b. dat Christus het ambt vervult van de plaatsbekleder, het ambt van de Ene, die gestorven is en opgestaan voor de velen.

2. dr. Wiersinga heeft met anderen terecht gewezen op de voortgaande overwinningsmacht van Christus door zijn Geest in een leven van geloof, bekering en heiliging als één van de aspecten van Christus' verzoeningswerk;

3. naar de boodschap van het evangelie heeft Christus in onze plaats het gericht Gods gedragen; daarom maakt dit belijden een essentieel bestanddeel uit van de verzoeningsleer der confessie, zodat een ontkenning hiervan te kort zou doen aan de rechte prediking van het evangelie der verzoening;

4. ook het door dr. Wiersinga aangewezen aspect raakt het hart van de verzoening en behoort daarom niet minder centraal te staan in de prediking en de pastorale zorg der kerk en in het leven der gemeente,

5. er bestaat verschil van opvatting tussen de synode en dr. Wiersinga met betrekking tot de wijze, waarop de verzoening tot stand komt; immers;

a. dr. Wiersinga stelt; deze verzoening wordt bereikt, doordat Christus als de nieuwe door God gegeven mens de macht van de zonde en de schuld doorbreekt, en ons door de Geest de weg opent waariangs ook wij het nieuwe leven kunnen binnengaan. Alleen met inachtneming van wat onder b volgt kan de synode met deze formulering instemmen;

b. de synode belijdt, dat deze verzoening bereikt wordt doordat Christus het gericht Gods in onze plaats heeft gedragen;

6. het is deputaten gebleken dat dr. Wiersinga zich ten aanzien van de leer der verzoening wil laten gezeggen door de Heilige Schrift;

7. dr. Wiersinga heeft de synode vanuit de Heilige Schrift er niet van kunnen overtuigen, dat zijn bezwaren tegen de leer, dat Christus in onze plaats het gericht Gods heeft gedragen, steun vinden in de Heilige Schrift;

8. nader gesprek met dr. Wiersinga is gewenst over teksten, die voor het verstaan van de verzoening in de Schrift centraal zijn, met name over die Schriftgegevens die in de synodeboodschap van 6 oktober 1971 een plaats ontvingen, en over de wijze van uitleg daarvan; over de betekenis van het offer van Christus; over de aard van het in Christus gegeven heil en over de verhouding tussen dit heil en de werking daarvan in een voortgaande geschiedenis; over zijn vrees, dat de eenheid van Gods wezen en werk geschonden wordt doordat de lijdende Zoon tegenover de Vader wordt gesteld; en over het dragen door Christus van het gericht Gods;

9. ook voor dr. Wiersinga geldt, wat voor iedere dienaar des Woords geldt ten aanzien van de band aan het belijden van de kerk; echter zijn er in dit geval voldoende redenen om verder met hem in gesprek te blijven.

De synode spreekt uit:

zij blijft bij de belijdenis der kerk ten aanzien van de aard van het plaatsbekledende verzoeningswerk van Christus, ook als het dragen van het gericht van God.

De synode besluit:

1. een ernstig beroep te doen op dr. Wiersinga, dat hij luisteren zal naar het oordeel van de synode en in verband daarmee hem dringend te verzoeken zich nauwgezet te willen bezinnen over de vraag of zijn confessionele en theologische positiekeuze niet herziening behoeft; zulks in de verwachting dat hij in zijn ambtelijk werk het belijden der kerk niet zal weerspreken;

2. aan deputaten voor Kerk en Theologie op te dragen de onderhavige kwestie in bespreking te nemen en daarbij dr. H. Wiersinga te betrekken en hierover aan de volgende synode te rapporteren;

3. de kerken op te wekken om in prediking en pastoraat niet alleen de nadruk te leggen op de vergevende kracht van Christus' offer maar ook op een leven bij de verzoening, waarin de overwinningsmacht van Christus door zijn Geest in geloof en bekering en heiliging tot gelding komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

Besluit dr. Wiersinga -juni 1974

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 1974

Kerkinformatie | 15 Pagina's

PDF Bekijken