Bekijk het origineel

Adreswijzigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Adreswijzigingen

11 minuten leestijd

Alleen adreswijzigingen predikanten, kerkeraden en classes betreffende, worden in 'Kerkinformatie' opgenomen. Achter de plaatsnaam Is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1974 van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Godlinze (46): adres kerkeraad is: J. H. Oosterhuis, Korenhornsterweg 2, Godlinze, tel. (05968) 326.
Loppersum (47): adres kerkeraad is: K. Stoter, Pononaweg 6, Loppersum, tel. (05967) 1635.
Nieuwolda 147): adres kerkeraad is: mevr. H. Dallinga-van Leussen, Hoofdweg Oost 6, Nieuwolda, tel. (05965) 345. Schilwolda (47): adres kerkeraad Is: H. Bouwman, Schildwolderdijk 63 I, Schilwolde, tel. (05982) 1443.
Siddeburen 147/48): adres kerkeraad is; A. Grasmeijer. Damsterweg 23, Siddeburen, tel. (059831 337.
Ten Post (48): adres kerkeraad is: A. Vriezema, Tuwingastraat 13, Ten Post, tel. (05902) 2126.
Woldendorp (48): adres kerkeraad is: P. Dijkhuis, A. E. Gortenweg 12, Woldendorp, tel. (05962) 442.
Stedum (51): adres kerkeraad is: T. Kruizenga, Bedumerweg 70, Stedum, tel. (05965) 232.
Thesinge (51): adres kerkeraad is: P. Smid, Kerkstraat 3, Thesinge, tel. (05902) 1327.
Zuidbroek (58): adres kerkeraad is: J. Zandberg, Noorderstraat 2, Noordbroek, tel. (05985) 1713.
Ter Apel (64): adres kerkeraad is: P. J. Vermeulen, Oosterstraat 61, Ter Apel, tel. (05995) 1372.
Classis Stadskanaal: adres actuarius is: mevr. U. T. Jansons, Breetuinenweg 30, Sellingen, tel. (05992) 2453. Uithuizermeeden (67): adres kerkeraad is: K. Stavenga, Rensumapark 14, Uithuizermeeden, tel. (05954) 2799. Enumatil (73/74): adres kerkeraad is: drs. L. H. Bouwkamp, Hoendiep 27, Enumatil, tel. (05940) 2753.
Ezinge (74): adres kerkeraad is: E. Kleiwerd, Allersmaweg 30, Ezinge, tel. (05941) 251.
Gerkesklooster-Stroobos (74): adres kerkeraad is: KI. Boersma, Hoogstraten 33, Gerkesklooster, tel. (05123) 374. Pieterzijl (75): adres kerkeraad is: A. Stroobosscher, Lauwerseweg 18, Pieterzijl.
Broeksterwoude (78): adres kerkeraad is: B. Visser, Kavelweg 21, Broeksterwoude, tel. (05111) 1978.
Dokkum (78/79): adres kerkeraad is: O. Harmsma, Festus Hommiusstraat 37, Dokkum, tel. (05190) 4342. Oosternijkerk (80): adres ds. P. Gilhuis is: Caixa Postal 672, Ponta Grossa, Parana, Brasil.
Rinsumageest (81): adres kerkeraad is: W. Wiegersma, Tjaerdaweg 42, Rinsumageest, tel. (05111) 1208. Schiermonnikoog (81): adres kerkeraad is: IJ. Talsma, Langestreek 6, Schiermonnikoog, tel. (05195) 281.
Achlum (82): adres kerkeraad is: W. Feenstra, Bolta 4, Achlum, tel. (05176) 369.
Franeker (83): adres kerkeraad is: Kerkelijk Bureau, Zilverstraat 36, Franeker, tel. 105170) 3200.
Oosterbierum (84): adres ds. C. Jansen is: Lt. Gen. van Heutzlaan 96, Baarn.
Sexbierum (84): adres kerkeraad is: F. R. Bruinsma, Liauckemaleane 2, Sexbierum, tel. (05179) 253.
Birdaard (86): adres kerkeraad is: H. J. Selles, Kerkbuurt 7, Birdaard, tel. 105196) 2295.
Hijum en Finkum (88): adres kerkeraad is: H. Bijma, Holdingaweg 28, Finkum.
Reitsum (88/89): adres kerkeraad is: J . Corporaal, Reitsum 28a, tel. (05196) 9228.
Engwierum (91): adres kerkeraad is: W. Stuursma, Bütendykswei 6, Engwierum, tel. (05112) 252.
Hardegerijp (91): adres kerkeraad is: (J. Tönjes), Easteromwei 20, Hardegarijp, tel. (05110) 3399.
Kollumerpomp (92): adres kerkeraad is: D. Dam, Foyingaweg 14, Kollumerpomp, tel. (05112) 366.
Twijzel (93): adres kerkeraad is: S. Brandsma, Optwizel75, Twijzel, tel. (05115) 1318.
Boksum (95/96): adres ds. D. de Boer is: Gerben Colmjonwei 52, Leewarden-Westeinde, tel. (05100) 21262. Dronrijp (96): adres kerkeraad is: ds. B. J. Oldenhuis, It String 13, Dronrijp, tel. (05172) 323.
Grouw-Irnsum (96): adres kerkeraad is: C. Braam, de Tsjalk 1, Grouw, tel. (05662) 1995.
Suawoude (99): kand. J. F. G. Kamphorst te Suawoude deed 12 jan. intrede; adres is: Kerkbuurt 51, Suawoude, tel. (05118) 272. Adres kerkeraad is: ds. J. F. G. Kamphorst.
Classis Leeuwarden: adres actuarius is: K. Sijtsma, Aldlansstate 632, Leeuwarden, tel. (05100) 28779.
Drogeham (101): adres kerkeraad is: J . van Dijk, De Sanne 37, Drogeham, tel. (05121) 396.
Eernewoude (101): adres kerkeraad is: G. F. Postma, Haven a/b, Eernewoude.
Kootstertille (102): adres kerkeraad is: J . Hoekstra, Swanneblomstrjitte 36, Kootstertille.
Nijega-Opeinde (102): adres ds. H. Hempel is: Foreestg, Drachten, tel. (05120) 16448.
Rottevalle (103): adres kerkeraad is: J. Hogeveen, Robintsjewei 15, Oostermeer.
Gaast en Ferwoude (105): adres kerkeraad is: T. V. d. Kooy, Buren 24, Ferwoude, post Bolsward.
Staveren (107): adres kerkeraad is: (J. Oosterdijk), Stadsfenne 31, Staveren, tel. (05149) 450.
Tjerkwerd (107): adres kerkeraad is: A. Bakker, Baburen 5, Tjerkwerd, tel. (05157) 3197.
Warns en Scharl (107): adres kerkeraad is: J. van Dam, 't Sou 41, Warns.
Boornbergum en Kortehemmen (109): adres kerkeraad is: F. Wester, IMoleneind 4, Smalle Ee, post Drachten, tel. (05120) 12789.
Drachtstercompagnie (110): adres kerkeraad is: W. Kalsbeek, Fallaetswei 23, Drachtstercompagnie tel. (05122) 786.
Lippenhuizen-Hemrik (112): adres kerkeraad is: (R. van de Velde), Binnenweg 99, Hemrik, tel. (05126) 1861.
Oudehorne (117): adres kerkeraad is: P. Brouwer, Wolvegasterweg 53, Oldeberkoop, tel. (05164) 201.
Wolvega (117): adres kerkeraad is: J. B. Somsen, Keiweg 12, Wolvega, tel. (05610) 3103.
Gaastmeer (118): adres ds. W. Horlings is: Jan Jelles Hofstraat 3, Gaastmeer post Sneek. Adres kerkeraad is: ds. W. Horlings.
Oosthem ca. (119): adres kerkeraad is: (J. A. Groeneveld); Tsjaerddyk 9, Nijland post Bolsward.
Sloten (120/21): adres kerkeraad is: P. Feenstra, Baanweg 163, Sloten.
Woudsend (121): adres kerkeraad is: S. Nauta, Paterstraat 17, Woudsend, tel. (05141) 412.
Wijckel (122): adres kerkeraad is: D. v. d. Berg, Du Toursstraat 8, Wijckel.
Borger (125): adres kerkeraad is: H. Diemer, Brinkstraat 12, Borger, tel. (05998) 4268.
Gasselternijveen (126): adres kerkeraad is: J. H. C. Laterveer, Schoenerstraat 20, Gasselternijveen.
Roden (127): ds. P. S. Veldhuizen, gekomen van Diemen, deed 2 maart intrede; adres is: Weth. Deodatusplantsoen 13, Roden, tel. (05908) 18005.
Vries (127); adres kerkeraad is: D. Kuiper, Leeuwerikstraat 8, Vries, tel. (05921) 1696.
Hollandscheveld (131): adres kerkeraad is; ds. G. Warner, Zuideropgaande 46, Hollandscheveld, tel. (05284) 1415. Hoogeveen (132); adres kerkeraad is; Kerkelijk Bureau, Hoofdstraat 97, Hoogeveen 7600, tel. (05280) 62084. Nieuweroord (133): adres kerkeraad is: Tj. Veenstra, Oudewijk 12, Nieuweroord, tel. (05284) 1463.
Coevorden (135): adres kerkeraad is: H. Vedder, Harm Boomstraat 13, Coevorden, tel. (05240) 3164.
Oldenzaal (145); adres kerkeraad is; J. M. Hoogerwerf, Johanna van Burenlaan 49, Oldenzaal, tel. (05410) 2165. Blokzijl (150): adres kerkeraad is: J. Lok, Zuiderstraat 7, Blokzijl, tel. (05272) 526.
Emmeloord (1511: adres kerkeraad is: S. Sijbrandij, Verhagenlaan 19, Emmeloord, tel. (05270) 3407.
Marknesse (152); adres kerkeraad is: G. Kroeze, Lange Voor 30, (Vlarknesse, tel. (05273) 1343.
Nagele (N.O.P.I (152): adres kerkeraad is: G. A. Troost, Monnikenweg 12, Nagele NOP, tel. (05277) 1479. Bergentheim (155): adres kerkeraad is: H. Theisens, Kanaalweg-Oost 39a, Bergentheim, tel. (05233) 508. Hardenberg (1561: adres kerkeraad is; J. G. ten Hertog, Lage Gaardenstraat 35, Hardenberg.
Sibculo (158); adres kerkeraad is; J. Slomp, Gemeenteweg 5, Sibculo 7313.
Dedemsvaart (159): adres ds. R. E. v. d. Wal is; Moerheimstraat 120, Dedemsvaart, tel. (05230) 3441.
Hasselt (162): huisnummer ds. J. L. 't Hart is: 17.
Wilsum (Ov.) (164); adres kerkeraad is: A. Marskamp, Harsenhorsterweg 1, Wilsum Ov. tel. (05205) 285.
Voorst (171): adres kerkeraad is; A. Stoutmeijer, Rijksstraatweg 108, Voorst, tel. (05758) 430.
Arnhem (172): ds. C. Houtman, em.pred. van Lelystad verricht hier hulpdiensten sedert 12 jan.; adres is: Drentesingel 37, Arnhem, tel. (085) 210986,
Dieren (173); adres ds. R. de Roos is; Lariksweg 4, Eibergen 6550, tel. (05454) 2333.
Doornspijk (182); adres kerkeraad is: ds. J. van der Reest, Veldweg 2, Doornspijk, tel. (05258) 293.
EIburg (183): adres kerkeraad is: mevr. A. F. Buis, Aperloheve 11, EIburg, tel. (05250) 1904.
Lelystad (185): adres ds. C. Houtman is; Drentesingel 37, Arnhem, tel. (085) 210986. Adres kerkeraad is: (G. K. R. Polman), Oostrandpark 5, Lelystad, tel. (03200) 26296.
Nunspeet (185/86); adres kerkeraad is; (mevr. C. D. van der Laan-de Boon), Albert Neuhuyslaan 21, Nunspeet. Vuren (192): adres kerkeraad is: L. G. Ippel, Laagdelemseweg 10, Dalem, polder Gofinchem, tel. (01830) 30338. Doetinchem (195); adres kerkeraad is; A. S. Mewe, Schimmelpennincklaan 40, Doetinchem, tel. (08340) 30571. Geesteren-Gelselaar (196); adres kerkeraad is; E. A. Weenink, Brinkweg 6, Geesteren, tel. (05458) 294.
Vorden (198): adres ds. J. B. Kuhiemeier is; Zutphensestraat 11, Vorden, tel. (05752) 1290.
Winterswijk (198): adres drs. E. de Jong is: Houtsmastraat 19, Doetinchem, tel. (08340) 23797
Zutphen (199); adres kerkeraad is; J. Wijngaard, p/a Wilhelminalaan 3, Zutphen,tel. (05750) 13770.
Eemdijk (203): adres kerkeraad is: C. J. van Maaren, Vaartweg 5, Bunschoten, tel. (03499) 1428.
Baambrugge (205/6): adres kerkeraad is; H. Hoogenhout, Zand- en Jaagpad 39, Baambrugge, tel. (02949) 1930. Kamerik (206): adres kerkeraad is; drs. L. J. Koffeman, Berkenlaan 3, Kamerik, tel. (03481) 1234.
Kockengen (206); adres kerkeraad is: D. Rodenburg, Spengen 10, Kockengen, tel. (03464) 371.
Vreeland (2081; adres kerkeraad is: P. de Haan, Loenenseweg 1, Vreeland, tel. (02943) 1992.
Lopik (210); adres ds. H. Pol is: Prins Willem Alexanderpark 375, Veenendaal.
Amstelveen-Buitenveldert (223): adres ds. S. A. Boonstra is; Graaf Aelbrechtlaan 4, Amstelveen, tel. (020) 457401. Adres mevr. ds. G. W. Morsink is; p/a Pastoraal Centrum Acad. ziekenhuis der V.tJ., de Boelelaan 1117, Amsterdam, tel. (020) 5483463.
Amsterdam (224): kand. B. Ledegang te Amsterdam deed 2 febr. intrede; adres is: Kinkerstraat 284 II, Amsterdam, tel. (020) 166281.
AmsterdanrwNoord (226/31) (ontstaan uit de samengevoegde kerken van Amsterdam-Nieuwendam, A'dam Noord-Buiksloot en Tuindorp-Oostzaan): adres kerkeraad is: mevr. mr. A. Rothuizen- Geerts, Hilversumstraat 66, Nieuwendam, tel. (020) 271005.
Amsterdam-Zuid (228/29): adres kerkeraad is; Jac. Koetsier, P. Calandlaan 14 III, postbus 9357, Amsterdam, tel. (020) 150215.
Zunderdorp (231); adres kerkeraad is; H. Lof, Nieuwe Gouw 35, Zunderdorp post Nieuwendam, tel. (020) 369359. Holysloot (239); adres kerkeraad is: H. Snel, Dorpsweg 19, Ransdorp 1121, tel. (02904) 269.
Zaandam (242); adres ds. C. W. de Ruiter is: Stationsstraat 69 f, Zaandam.
Dirkshorn (246): adres kerkeraad is; G. de Geus, Raadhuisstraat 78, Dirkshorn, tel. (02245) 321.
Krabbendam (248); adres kerkeraad is: A. K. J. Mulder, Schelphoek Noord 48, Warmenhuizen, tel. (02269) 1828. Hoorn (251); kand. G. C. Hovingh te Amsterdam deed 9 febr. intrede; adres is; Kruitmolenstraat 6, Hoorn, tel. (02290) 4675.
Part. Syn. Noord-Holland-West 1259); scriba is; ds. W. van Galen, Nassaulaan 42, Bergen (N.H.), tel. (022081 5296.
Noordeloos (262): adres kerkeraad is: A. C. Oosterbeek, Grotewaard 2, (Achterkade) Noordeloos, tel. (01838) 793. Bergambacht (264); adres kerkeraad is; F. A. van den Dool, Weidestraat 14, Bergambacht, tel. (01825) 1386. Lekkerkerk (265); adres kerkeraad is: Mevr. Littel- Elick, Marijkeweg 13a, Lekkerkerk.
Capelle aan den IJssel (269); adres ds. P. Wulffraat is: Dam 56, Middelburg, tel. (01180) 25846.
Rotterdam (271); adres ds. A. S. Timmer is; Bergselaan 117a, Rotterdam, tel. (010) 654391.
Rotterdam-Alexanderstad (272); adres kerkeraad is: J. Mooiman, Vasaristraat 124, Rotterdam, tel. (010) 202782. Zoetermeer (289); adres ds. S. Landheer is: Stationsstraat 88, Zoetermeer, tel. (079) 167050.
Wateringen (289): adres kerkeraad is: H. Doorn, Guldeland 91, Wateringen.
's-Gravenhage-Loosduinen (290/1): adres: ds. A. J. R. Brussaard is; Zuiderbrink 15, Den Haag. Adres ds. P. C. de Vries is: Zuiderbrink 26, Den Haag.
Hillegom (299): adres kerkeraad is; E. Bosma, Stationsweg 35b, Hillegom, tel. (02520) 15335.
Barendrecht (307); adres kerkeraad is: C; W. Tinke, Mr. Lohmanstraat 3, Barendrecht, tel. (01806) 3304.
Bolnes (307): kand. dr. F. T. Bos te Amsterdam, deed 2 febr. intrede; adres is: Pretoriusstraat 58, Bolnes, tel. (01804) 13007.
Numansdorp (308): adres kerkeraad is; (A. H. Rijks), postbus 7215, Numansdorp.
Brielle (312): adres kerkeraad is; mevr. E. A. van Aalst-Laarman, Prinsenweg 7, Vierpolders, tel. (01886) 3309. Hellevoetsluis (312): adres kerkeraad is; B. Kornaat. Bolwerk 12, Hellevoetsluis, tel. (01883) 5581.
Ooitgensplaat (313): adres kerkeraad is; J. Donkersloot, Irenestraat 8, Ooitgensplaat, tel. (01873) 781.
Ouddorp (313); adres kerkeraad is: H. Visser, Ireneweg 2, Ouddorp, tel. (01878) 1770.
Stellendam (314): adres kerkeraad is: (A. L. Kreeft), Dahliapad 73, Stellendam, tel. (01879) 1234.
Zwartewaal (315): adres kerkeraad is: M. van Kooten Niekerk, Ossewei 81, Zwartewaal.
Maasland (322): adres ds. H. Makkinga is: Baander 4, Maasland, tel. (01899) 10963,
Baarland (327); kand. J. Blok te Hoofddorp deed 19 jan. intrede te Baarland en 's-Gravenpolder; adres is: Nieuweweg 1, Baarland, tel. (01193) 204.
Wolphaartsdijk (330); adres kerkeraad is: M. W. V. d. Vrede, Oudelandseweg 20, Wolphaartsdijk, tel. (01198) 315, Maassluis (322): adres kerkeraad is: P. Visser, Hobbemastraat 19, Maassluis, tel. (01899) 14385.
Geersdijk (327); adres kerkeraad is: D. Sandee, Provincialeweg 2, Geersdijk.
Koudekerke (333): adres kerkeraad is: J. Arendse, Banckertstraat 21, Koudekerke (W.), tel. (01185) 1840. Vrouwenpolder (335): drs. P. J. Hofland te Kampen deed 26 januari intrede; adres is; Fort den Haakweg 14, Vrouwenpolder, tel. (01189) 2134. Oostburg (337/38); adres kerkeraad is; I. D. de Hullu, Zuidzandsestraat V 58, Oostburg, tel. (01170)2208.
Zaamslag (339): adres kerkeraad is; J. C. Verschelling, Kampersedijk 11, Zaamslag, tel. (01153) 1431.
Zoutespui (339); adres kerkeraad is: M. van Harn, Spui 50, Terneuzen, tel, (01155) 2016.
Bruinisse (340); adres kerkeraad is: L. van der Spek, Schepperslaan 22, Bruinisse, tel. (01113) 1536.
Meeuwen (344); adres kerkeraad is: J. J. Kuipers, G. Sterkenburgstraat 48, Meeuwen, tel. (04165) 774.
Ihrhove (Dtsid.) (363/64); kand. J. A. Alberts te Bentheim deed 26 jan. intrede te Ihrhove en Neermoor (Dtsld); adres is: 2951 Ihrhove, Ihrenerstrasse 12, tel. 09-4949551411.
Bentheim IDtsId.) (364): adres ds. D. L. Averes, thans Schulpastor aan het Gymnasium te Nordhorn (Dtsld.) is: 4459 Wilsum (Dtsld.) nr. 113. Adres kerkeraad is: R. Alsmeier, 4442 Bentheim (Dtsld.), Schürkamp5, tel. 09-49.5922.3111. Nordhorn (Dtsld.): adres kerkeraad is: G. Bosink, 446 Nordhorn (Dtsld.), Schilfstrasse 9, tel. 09.49.5921.7267. Predikanten in alg. dienst (369): adres drs. H. Reenders is: Winde 41, Kampen 7140, tel. (05202) 5523.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Adreswijzigingen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken