Bekijk het origineel

Kinderbescherming en jeugdwelzijn vragen 1 juni de aandacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kinderbescherming en jeugdwelzijn vragen 1 juni de aandacht

3 minuten leestijd

Op de tweede zondag na Pinksteren wordt weer de vertrouwde kinderbeschermingscollecte gehouden. Dit jaar hebben we de collecte aangeduid met de twee woorden ‘kinderbescherming’ en jeugdwelzijn’, omdat we daarmee meer recht menen te doen aan de besteding van deze inzameling zoals die zich de laatste jaren in de praktijk ontwikkeld heeft.

Bij het woord ‘kinderbescherming’ denken wij in de eerste plaats aan de zogenaamde justitiële kinderbescherming, dat is het werk dat zich bezighoudt met de jongeren, die ingevolge een rechterlijke uitspraak aan de ouderlijke macht zijn onttrokken.

Er zijn echter talrijke jongeren, die buiten de categorie van de kinderbeschermingspupillen vallen en die toch onze hulp evenzeer van node hebben. Vooral de laatste jaren heeft deze groep in allerlei verbanden steeds weer de aandacht opgeëist.

We denken daarbij aan verschijnselen als drugverslaving en jeugdcriminaliteit, maar ook aan verkeersonveiligheid en huisvestingsnood. De problematiek, die met deze verschijnselen samenhangt, duiden we aan met de zorg voor het jeugdwelzijn.

De kinderbescherming heeft een andere — een bescheidener — plaats gekregen in de samenleving, zowel ten opzichte van enkele jaren geleden als ten opzichte van andere voorzieningen voor jeugdigen.

Wat betekent dit in de praktijk? Twee dingen:

Ten eerste dat naast het vertrouwde beeld van de inrichtingspupil, deskundig opgevangen en verzorgd door vakmensen, het beeld is gekomen van de jongeren, die tussen de molenstenen van de moderne samenleving zijn of dreigen te worden vermalen; die wel een huis hebben, maar geen thuis, wel scholing maar geen werk, of na hun soms geestdodende werk geen plek waar zij zichzelf kunnen zijn. Jongeren, die kwetsbaar zijn en waarvan een aantal zonder hulp in het moeras terecht kan komen.

Ten tweede dat wij ons niet meer kunnen kwijten van onze taak door moeilijke gevallen in een inrichting onder te brengen. Het werk is dichter bij ons komen te staan, vooral waar het gaat om pogingen tot preventie, eerste opvang en verwijzing.

Op enkele plaatsen in ons land heeft men dit begrepen en wordt, soms aarzelend, een begin gemaakt om vanuit de christelijke gemeente gehoor te geven aan de diakonale roeping in deze. Daarom is het goed dat we eenmaal per jaar bijzondere aandacht besteden aan onze jeugd, ons onze verantwoordelijkheid herinneren en doen wat onze hand vindt om te doen, opdat ook hier tekenen worden opgericht van het heil, dat wij in Christus verwachten.

Tenslotte: tekenen zijn geen monumenten, maar dikwijls zijn er wel materiële zaken mee gemoeid. Daarom en daarvoor wordt deze collecte gehouden.

Wij hopen dat u er uw volle medewerking aan wilt geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1975

Diakonia | 28 Pagina's

Kinderbescherming en jeugdwelzijn vragen 1 juni de aandacht

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1975

Diakonia | 28 Pagina's

PDF Bekijken