Bekijk het origineel

Samenlevings-vragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Samenlevings-vragen

3 minuten leestijd

GENERALE DEPUTATEN VOOR KERK EN BEDRIJFSLEVEN

Samenlevings-vragen

Aan de kerkeraden


Als generale deputaten voor kerk en bedrijfsleven willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Wellicht zult u weten, dat het onze taak is de vraagstukken, die samenhangen met de positie van mensen in het bedrijfsleven, bij de kerken te brengen. Al jaren doen wij ons uiterste best dit te realiseren. Toch blijkt ons steeds weer dat onze opdracht, ons gegeven door de generale synode, niet zodanig in de gemeente is verankerd, dat die gemeente zelf ter plekke de werkelijke problemen ziet en oppakt.

Die problemen zijn bepaald niet gering. Wij noemen enkele vraagstukken: toenemende werkloosheid, materiële en immateriële nood bij de middenstand en de boeren, opvang buitenlandse werknemers, opvang van 'arbeidsongeschikten', vragen rond ploegendienst en volkontinuwerk, problemen rond het z.g. 'pendelen', vragen rond onze werkende en met name niet-werkende jongeren, onzekerheid bij mensen rond de problematiek van fusies en bedrijfssluitingen, overplaatsingen van rijksinstellingen enz.

Bij al deze zaken komt de werkelijke vraag op tafel: wat is hier de taak van de kerk en van de christen? Wat kan hij praktisch doen en hoe kan hij zich met anderen reel bezinnen op deze problematiek? Op classicaal niveau bestaan er nauwelijks werk- of studiegroepen, die zich over deze materie buigen.

Als deputaten zijn wij van mening dat hier een duidelijke pastorale en diakonale taak aanwezig is. Hier kan en mag de kerk niet werkeloos en vrijblijvend toezien. Vanuit het Evangelie is er de taak toe te zien op en zich te bezinnen op de principiële en praktische vraagstukken die in verband staan met het funktioneren van de mens in het bedrijfsleven. Met dit laatste begrip wordt ook gedoeld op agrarische bedrijven, winkelbedrijven enz. Niemand is gediend met 'algemene' richtlijnen, gegeven door een deputaatschap 'op afstand'. Plaatselijk en regionaal lopen de vraagstukken nogal ver uiteen.

Om al deze redenen zouden wij graag zien dat in ons land op classicaal niveau een netwerk van werkgroepen zou kunnen ontstaan. Alle classes in Nederland krijgen over deze materie bericht van ons. Wat wij door middel van dit bericht beogen is de aandacht van uw afgevaardigden te vestigen op wat t.z.t. op de classistafel wordt gelegd. Als het kan: instrueer deze mensen, dat zij mandaat hebben in het benoemen van capabele figuren voor dit soort werk. Het is de bedoeling dat per classis minimaal vier mensen worden benoemd die vanwege hun deskundigheid en/of sociale betrokkenheid in een werkgroep zitting willen nemen tot bestudering van de vragen van kerk en samenleving. Vanuit het Evangelie doen wij een dringend appèl op uw aller medewerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Samenlevings-vragen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken