Bekijk het origineel

De nieuwe levensstijl, de kerk en de werkloosheid in de zaan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De nieuwe levensstijl, de kerk en de werkloosheid in de zaan

4 minuten leestijd

Het plan voor een ‘nieuwe levensstijl’ van de Raad van Kerken heeft in de Zaanstreek al meteen een concrete vorm gekregen. Op de derde zondag van oktober zal, volgens een voorstel van een voorbereidingsgroep ‘Evangelie en Industrie in de Zaanstreek’, in alle kerken aandacht worden gegeven aan de plaats van het werk in het leven. Daarbij wordt onder meer gebruik ge maakt van het juni nummer van De Open Deur, dat onder de titel ‘Werken; graag of niet’ aan dit onderwerp is gewijd.


Vragen aan werklozen

De mensen, die werklozen in Arnhem gaan bezoeken, zullen ge bruik maken van een vragenlijst, waarin allerlei zaken de revue passeren. Naast enkele zakelijke gegevens, betreffen deze vragen de persoonlijke beleving van de werkloosheid, de relaties met familieleden en kennissen, hulp van anderen en de functie van de kerk. Daarbij vragen als ‘welke mogelijkheden zou de kerk u eventueel kunnen bieden?’ en ‘hoe beleeft u de werkloosheid naar God toe?’. Ook de wensen t.a.v. persoonlijke contacten, contactgroepen en een trefcentrum (voor werklozen of voor ‘iedereen’) worden geïnven tariseerd. Tenslotte de vragen: ‘wilt u nog contact houden met deze werkgroep? zo ja, in welke vorm? waarom niet?’, ‘vindt u het reëel dat wij u deze vragen ge steld hebben?’, ‘welke vragen vond u niet van toepassing?’ en ‘wat wilt u er nog aan toevoegen?’.


Ziedaar een van de eerste aktiviteiten van de onlangs gestarte voorbereidingsgroep, die zich in overleg met het. ‘werklozencomité’, dat in de Zaanstreek is gevormd, heeft beraden op een aanpak van het werkloosheidsprobleem. Ter illustratie: de Zaanstreek telt ongeveer 1000 werklozen; een trefcentrum voor hen is op maandag en woensdagochtend ingericht in ‘Ons Huis’ in Koog aan de Zaan.

In het gesprek met het werklozencomité kwamen de mensen van ‘Evangelie en Industrie’ bij de volgende problemen terecht:

— gezien de materiële en morele gevol gen voor hen, die onvrijwillig werkloos worden, is het gewenst dat de uitkering ingevolge de werkloosheidswet een jaar en niet een half jaar van kracht blijft, en dat men daarna tot aan zijn pensionering gebruik moet kunnen maken van de wet werkloosheidsvoorziening en niet na twee jaar van de W.W.V. naar de A.B.W. moet; de kerken zouden dit moeten ondersteunen

— de kerken zouden een klimaat moe ten scheppen, waarin de werkloze te voorschijn durft te komen en gemakkelijker contacten legt

— de kerken zouden een mentaliteitsverandering moeten bevorderen, waar door ook het niet werken in de maat schappij wordt aanvaard, en een bij drage moeten leveren aan betere voor lichting over werklozen en werkloos heid.

‘Evangelie en Industrie’ besloot in de eerste plaats de gemeenteleden en niet de werklozen als zodanig te benaderen. Gemeenteleden achtte men de aangewozenen om te helpen, namelijk door anders te reageren dan ‘men’ reageert en door informatie achter de hand te hebben over de vraag wat in geval van werkloosheid te doen. Arbeidsbureaus schieten, zo vond men, in dat opzicht vaak tekort.

Vooral de mentaliteitsverandering is, meent men in de Zaanstreek, een zaak van de kerk. Een bezoekaktie onder werklozen wordt niet erg wenselijk geacht; trouwens, het zou ook moeilijk zijn aan de vereiste gegevens te komen. ‘Het arbeidsbureau wil ze ons niet ge ven; wél aan vaak niet bona fide bazen, die ronselend onder pressie langs de deuren van de werklozen gaan’. En de werklozen houden zich schuil ook tegenover elkaar.

Men heeft dus om te beginnen gekozen voor kerkdiensten rond de vragen van werk en werkloosheid. Een tweede initiatief: uitreiking van het informatie- boekje van de Ombudsman aan 60 werknemers, wie ontslag is aangezegd. Men hoopte tenminste dat dit via de personeelsfunctionaris van het betrok ken bedrijf mogelijk was.

Zo probeert men ook in de Zaanstreek een diakonale verantwoordelijkheid gestalte te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1975

Diakonia | 44 Pagina's

De nieuwe levensstijl, de kerk en de werkloosheid in de zaan

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1975

Diakonia | 44 Pagina's

PDF Bekijken