Bekijk het origineel

Verontruste communisten en de jeugd in Tsjecho-Slowakije

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verontruste communisten en de jeugd in Tsjecho-Slowakije

Oost-Europa informatie

3 minuten leestijd

Het optreden van de regering Husak tegen de kerken in Tsjechoslowakije wordt steeds grimmiger. Met alle middelen (alleen niet met geweld) wordt getracht het pastorale werk in gemeenten en parochies onmogelijk te maken, de contacten tussen verschillende kerken te beperken tot kerkleiders, godsdienstonderwijs aan jongeren te verhinderen en te bereiken, dat iedereen, die in staatsdienst is, met de kerk en het geloof breekt.
Aangezien de kerken onder intensieve controle van de staatscommissie voor godsdienstzaken staan, welker ambtenaren een grote bevoegdheid hebben om zich in binnenkerkelijke aangelegenheden te mengen, is het niet moeilijk, doeltreffende maatregelen tegen de kerken te nemen en aangezien de staat vrijwel de enige werkgever is, is het moeilijk, een zware druk op ambtenaren uit te oefenen.

Gemeenteleven
Het gemeenteleven ontwricht men, door pastoors en predikanten de arbeidsvergunning, die zij van de staat ontvangen om te mogen werken, te ontnemen. Soms wordt hun in het vooruitzicht gesteld, dat zij deze vergunning terug kunnen krijgen, als zij naar een andere parochie of gemeente overgeplaatst worden, maar dikwijls zijn de betrokkenen gedwongen, ander werk te zoeken. Dat wordt gewoonlijk een baantje, waar ze weinig of geen gelegenheid hebben om van hun geloof te getuigen, b.v. stoker van een centrale verwarming of chauffeur op een vrachtwagen e.d. Men heeft n.l. ondervonden, dat een voormalige dominee of geestelijke, die als fabrieksarbeider werkt, maar al te vaak invloed op zijn collega's heeft.

Godsdienstonderwijs
Het godsdienstonderwijs is sinds vorig jaar in de meeste stadsscholen niet meer toegestaan en op de plattelandsscholen sterk ingekrompen. De kinderen die daar, waar het nog officieel is toegestaan, door hun ouders voor godsdienstonderwijs zijn opgegeven, worden door hun onderwijzers bewerkt, hun ouders over te halen, de opgave ongedaan te maken. Deelname aan de godsdienstles zou de kinderen namelijk 'zware schade' kunnen berokkenen.

Geen persoonlijke zaak
Om volwassenen ertoe te brengen, het geloof op te geven heeft een partijblad onlangs verklaard, dat geloof ook voor niet-partijleden geen persoonlijke kwestie meer mag zijn, als ze een openbare functie hebben. Uitdrukkelijk wordt eraan toegevoegd, dat hieronder ook het geven van onderwijs verstaan wordt. Dat betekent dus, dat men van onderwijzers en leraren gaat verlangen, dat zij geen band met een kerk hebben. Tot dusver zijn nog altijd christenen bij het onderwijs werkzaam.

Om het geloof in het algemeen te bestrijden heeft men bij het begin van de nieuwe cursus op alle hogescholen en universiteiten een nieuw vak ingevoerd: Grondslagen van het wetenschappelijk atheïsme. Op avondcursussen worden alle 'professionele medewerkers van het staatsapparaat, schoolwezen en culturele zaken, die verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijk-atheistische opvoeding van de jonge generatie' getraind in de 'grondprincipes van de wetenschappelijke wereldbeschouwing'.

Jongeren
Deze laatste maatregelen hangen samen met voor de autoriteiten alarmerende verschijnselen: op een gymnasium in Bratislava bleek bij een enqête 46% van de leerlingen geloof voor de mens belangrijker te vinden dan de wetenschap en onder de jonge nieuwe leden van de communistische partij zijn er, blijkens ingezonden stukken in het weekblad van de partij, niet weinigen, die 's zondags naar de kerk gaan en zich als gelovige christenen beschouwen. Toen partijfunctionarissen hen erop wezen, dat godsdienst voor een communist geen privézaak is en dat ze de consequenties uit hun lidmaatschap moesten trekken, stuitten zij op tegenspraak en verzet. Ook heeft men vastgesteld, dat er onder de jongeren belangstelling voor godsdienstige lectuur is en er veel dergelijke lectuur onder hen circuleert.
Het ziet er naar uit, dat het huidige regime in Tsjechoslowakije de oude marxistische instelling, dat godsdienst privé-zaak is- onder de druk van deze omstandigheden heeft laten vallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Verontruste communisten en de jeugd in Tsjecho-Slowakije

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken