Bekijk het origineel

Merkwaardige boodschap van Hongaarse synode

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Merkwaardige boodschap van Hongaarse synode

4 minuten leestijd

De raad van de synode der Gereformeerde kerken in Hongarije heeft naar aanleiding van de dertigste gedenkdag van de bevrijding een boodschap tot de gemeenten gericht van ongeveer de volgende inhoud: 'Wij prijzen de Heer voor de vrede in ons land, voor de innerlijke eenheid onder ons volk, voor de geweldige resultaten van de scheppende werkzaamheden van de laatste dertig jaar, voor onze maatschappijstruktuur, waarvan de grondslag is de dienst tot heil der mensen'.
De Raad van de synode herinnert aan de plechtige verzekering van 30 april 1948 aan het adres van de gemeenten, die een door daden betoonde vaderlandsliefde in de nieuwe maatschappij had aangemoedigd omdat hij deze maatschappij erkende als daartoe het meest geschikt, en dat in haar de evangelische waarheden tot gelding gebracht konden worden.
Ook de bisschoppen van de Evangelische Lutherse kerk in Hongarije hebben zich met een rondschrijven tot de besturen der gemeenten gericht:
'de geweldige resultaten van de strijd om de maatschappelijke gerechtigheid, de verheffing van hen die eens arm en onderdrukt waren, de resultaten van de nationale opbouw in een nooit gekende omvang, beantwoorden aan haar innerlijkste wezen naar een sociale en maatschappelijke gerechtigheid en daarom ook kunnen zij vanuit christelijk oogpunt slechts met vreugde begroet worden. Het is een geschenk van God, dat wij in een bevrijd land in vrede, met grote toekomst leven kunnen. Wij staan achter de leer van Luther, met zijn dankzegging voor de goede overheid en voor de vrede. Wij zijn slechts dan trouwe wachters van de gaven Gods, wanneer wij ons met vreugde en bereidheid aan de dienst van de naaste en aan de opbouw van de socialistische maatschappijstruktuur wijden'.

Merkwaardig
Een merkwaardige boodschap, aldus dr. K. Dronkert in het blad 'Tenminste', dat mede wordt uitgegeven door de taakgroep Reformatie-Rome van het deputaatschap Oecumene-binnenland.
Dr. Dronkert zegt: Natuurlijk zijn de boodschappen van de Raad van de Gereformeerde Synode en van de bisschaoppen der Lutherse kerk stuk voor stuk voorzichtig gestelde boodschappen, maar het zijn ook boodschappen van leiders, die geïndoctrineerd zijn door de voortdurende propaganda. Men komt er met hun boodschappen niet zo gemakkelijk achter hoe de werkelijke toestand nu is. Enige jaren geleden, zelf in Hongarije reizende, heb ik niet zo heel veel vrijheid ontmoet. De mensen zijn voorzichtig en houden liever hun mond. Maar waar vrij gesproken kan worden, komen andere geluiden naar voren.
Op het 17e jaarcongres van de sectie van Pax-Romana, gehouden in Lyon, heeft Imre Andras een referaat gehouden — hij is de leider van de Hongaarse kerkelijke de leider van de Hongaarse kerkelijke sociologische dienst in Wenen — waarin hij tie in Hongarije na het Vaticanum II. Sedert 1948 werden in Hongarije ongeveer 150 mannenkloosters en 450 vrouwenkloosters, evenals de katholieke verenigingen opgeheven. 20 katholieke drukkerijen werden geconfisqueerd, meer dan 2000 scholen werden tot staatsscholen gemaakt. Later heeft men de middelbare scholen en de gymnasia aan de ordeleden teruggegeven. Zes van de 22 priesterseminaria werden onder strenge staatscontrole gesteld. Aan een groot deel van de ordegeestelijken, waarvan de kloosters waren opgeheven werd de zielzorg onmogelijk gemaakt. Het gebrek aan priesters wordt steeds meer merkbaar. Aan het eind van zijn referaat zei Andras, dat men wel steeds moest bedenken dat men met een radicale omverwerping van het huidige systeem geen rekening moest houden.

Dictatuur
Zo ziet men dat in Hongarije, en niet daar alleen, men van de ene dictatuur in de andere gekomen is. Want al mag dan niet gezegd worden dat de dictatuur van het nationaal-socialisme precies gelijk is aan de dictatuur van het communisme, het maakt in wezen weinig verschil of men van de hond of van de kat gebeten wordt. Het grote gevaar dat dreigt is dictatuur. Dat is niet alleen van communistische zijde, maar ook van neo-fascistische zijde en wij hebben ook nog te rekenen met de militaire dictatuur, zoals wij die hebben zien opkomen in Chili, in Portugal, in Griekenland. De bestrijders van de fascistische dictatuur mogen wel bedenken dat zij in hun strijd niet vergeten 'democratisch' te blijven en zich niet te laten inlijven in het communistisch blok, dat evenzeer naar dictatuur streeft, zij het dan ook onder het mom van beveiliging van de democratische verworvenheden. Maar niet alleen in de staat, ook in de kerk kan een merkwaardige dictatuur ontstaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

Merkwaardige boodschap van Hongaarse synode

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1975

Kerkinformatie | 16 Pagina's

PDF Bekijken