Bekijk het origineel

In en om het diakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In en om het diakonaat

8 minuten leestijd

Pas 65

Minister H. W. van Doorn (u weet wel, die van Jurgens en de NOS) heeft op de eerste van deze maand, samen met zijn collega Westerterp, de allereerste bejaardenpassen uitgereikt. De ‘Pas 65’ (een wereldprimeur) is voor ƒ 6,50 en een pasfoto te verkrijgen bij de gemeentebesturen en biedt de ‘65-plussers’ vanaf 1 december allerlei voordelen. Men kan er reducties mee verkrijgen op:

— reizen per tram en bus (locaal en regionaal vervoer)

— toegangsprijzen voor sportwedstrijden, bioscoop en museum

— het lidmaatschap van een hengelsport vereniging

— het lenen van boeken uit de bibliotheek

— het huren van een vakantiehuisje

— allerlei recreatievoorzieningen

— niet te vergeten: danslessen voor ouderen.

Naast deze reducties, die voor het hele land gelden, is het ook mogelijk dat gemeentebesturen extra faciliteiten bieden. In verschillende gemeenten is de nationale bejaarden pas overigens de voortzetting van een al bestaande plaatselijke pas.

Terug naar minister Van Doorn, die bij de officiële start op 1 september in Voorburg de bejaardenpas op deze manier aanprees:

Een goede zaak voor zo’n 1,4 miljoen Nederlanders, die wij merkwaardig genoeg nog niet zo lang geleden oudelieden, toen ouden van dagen noemden, en nu alweer enkele jaren bejaarden, ouderen, senioren, mensen met de ‘wijsheid van de grijsheid’.

Zo’n 18 gemeenten in ons land zijn sinds enkele jaren begonnen met het systeem van locale bejaardenpassen. Als ik goed ben ingelicht — met zulke dingen moet men erg voorzichtig zijnwas Den Haag de eerste.

Met dit pionierswerk zijn vele bejaarden in staat gesteld, meer van het leven te profiteren, er vaker op uit te gaan, méér te doen samen met anderen, de eenzaamheid te doorbreken, het gevoel te krijgen er helemaal bij te horen.

En verder:

Voor de Pas 65 heeft de regering voor 1976 maar liefst 24 miljoen gulden uitgetrokken. De Pas 65 is bestemd voor ruim 1,4 miljoen landgenoten. Niet allemaal zullen zij direct op die pas afstormen. Zo zijn de Nederlanders ook wel weer. Maar kom niet te laat, het is zo 1 december.

Ik heb een paar wensen met de Pas 65:

heb er begrip voor, dat zo’n nieuwe, omvangrijke operatie als de invoering van de Pas 65 in het begin wel eens met problemen en storingen gepaard gaat …‘meer van het leven te profiteren, er vaker op uit te gaan, méér te doen samen met anderen, de eenzaamheid te doorbreken, het gevoel te krijgen er helemaal bij te horen’…

de Pas 65 is er natuurlijk in belangrijke mate voor het openbaar vervoer, maar doe er alstublieft meer mee, de Pas 65 is er voor uw plezier en gemak

jammer genoeg hebben wij het theater en het concert- en muziekleven nog niet in de Pas kunnen betrekken.

Alle partijen zijn van goede wil, maar er zijn nog te veel financiële en bestuurlijke barrières; wellicht willen de gemeenten zelf financieel wat bijspringen, nu de centrale overheid met zovele miljoenen is voorgegaan?

gun de Pas 65 een aanlooptijd van 5 jaar: de gemeenten moeten veelal nog inspelen, de bejaarden moeten gaan ontdekken wat er mogelijk is, vele organisaties, die iets aanbieden in het kader van de Pas 65, moeten de tijd hebben verantwoord mee te doen en hun leden overal in het land te bereiken, en de organisatie rondom de Pas 65 moet nog vaak pionieren en experimenteren.

Tenslotte: de Pas 65 is bedoeld voor alle Nederlanders boven de 65 èn voor hen, die met ‘65-plussers’ zijn getrouwd en de 60 zijn gepasseerd. Hij behoeft maar één keer te worden aangevraagd en blijft daarna onbeperkt geldig.

Surinamers

In de eerste helft van 1975 kwamen er 9824 ‘rijksgenoten’ uit Suriname en de Antillen bij in Nederland. In de eerste zes maanden van 1974 en 1973 waren het er resp. 5895 en 3047. Deze cijfers zijn af te leiden uit de beantwoording door minister Van Doorn (jazeker, nog steeds dezelfde) van vragen over ‘Surinamers in Nederland’, die waren gesteld door de Tweede Kamer-leden Van Zeil (KVP), De Boois (PvdA), Keja (VVD), Van Leeuwen (ARP) en Tilanus (CHU).

Aan de antwoorden van minister Van Doorn ontleen ik verder nog het volgende. Per 1 juli 1975 telde ons land 100.712 Surinamers en Antillianen, de in ons land uit Surinaamse ouders geboren kinderen niet meegerekend. Voor de grote steden waren de meest recente cijfers: Den Haag 15.584 (inclusief hier geborenen); Rotterdam 12.968 (behalve hier geborenen of overledenen); Amsterdam 30.555 (inclusief hier geborenen); Utrecht 5.630 (idem).

Er is een Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten, dat bemiddelt bij de huisvesting van rijksgenoten buiten de grote steden. Zij, die van de diensten van dit bureau gebruik maken, worden voor maximaal drie weken in een centraal ontvangstcentrum ondergebracht en gaan daarna door naar een regionaal centrum. Er zijn dertig van deze centra. Vandaaruit wordt geprobeerd de inwoners aan een definitief huis te helpen. Tot 17 augustus werden dit jaar 639 personen definitief gehuisvest; er waren op die datum 1450 personen voorgedragen voor huizen, die binnenkort klaar komen.

Het is wel duidelijk dat de stroom Surinamers naar ons land aan het Centraal Bureau, maar ook aan de gemeentebesturen heel wat werk heeft bezorgd. Hetzelfde geldt voor de welzijnsstichtingen, die ten dienste van rijksgenoten werken. Van de 16 stichtingen, die in 1974 bestonden, worden er twee dit jaar opgeheven, maar er komen ook weer drie bij, waarvan één een ‘remigratiestichting’. De gesubsidieerde welzijnsstichtingen voor Surinamers en Antillianen hebben er in 1975 samen inmiddels 85 medewerkers bij gekregen.

Fortkerk

Van Nederland terug naar de ‘rijksdelen overzee’. Op Curaçao staat de Fortkerk, het gebouw van de Verenigde Protestantse Gemeente, welke gemeente via ons en uw fonds ‘algemene diakonale doeleinden’ voor haar maatschappelijk werk wordt gesubsidieerd. De Fortkerk bestaat 200 jaar en dat was een goede gelegenheid voor een herdenkingsuitgave. In ‘Mogen de eilanden zich verheugen’, geschreven door de historicus dr. J. Hartog, vindt u de geschiedenis van het protestantisme op de Antillen geschetst, al krijgen de kerk en de gemeente, waar het om gaat, uiteraard extra aandacht. Het boek telt bijna 300 pagina’s en kost ƒ 15,—. Als u dat bedrag overmaakt op postgiro 369457 ten name van de heer C. van Dalen te Delft, krijgt u het in huis.

De heer Van Dalen, die voorzitter van de kerkvoogdij van de V.P.G. is geweest en nu als vertegenwoordiger van de gemeente optreedt, meldt ook dat er in Willemstad een jeugdcentrum ‘Divi Divi’ staat, waar van alles wordt gedaan: kindercrèche, hobby’s, sport, handenarbeid, vorming en scholing, gelegenheid om huiswerk te maken (in verband met de woonomstandigheden vaak erg welkom), bibliotheek, muziekles, filmvoorstellingen. Velen in Nederland en Curaçao hebben dit centrum mogelijk gemaakt. Maar er is méér hulp nodig. Wilt u er meer van weten, belt of schrijft u dan de heer Van Dalen: Van Rijslaan 1, Delft, telefoon 015-560457.

Zonnehuis

De kalenders zijn in aantocht, voorboden van het koude jaargetijde. ‘Het Zonnehuis’, christelijke vereniging tot verpleging van langdurige zieken, met huizen in Amstelveen, Beekbergen, Doorn, Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle, kijkt daarbij nòg verder. Traditiegetrouw is er de ‘bloemenkalender’, met voor iedere twee maanden een fijnzinnig geschilderd boeket. U kunt de kalender voor ƒ 4,75 krijgen door storting op giro 46661 ten name van de vereniging ‘Het Zonnehuis’ in Utrecht. Is er bij u in de buurt een verkoopadres van de Zonnehuiskalender, dan kunt u zich ƒ 1,50 aan verzend- en administratiekosten besparen. Inlichtingen: telefoon 030-714927.

‘Het Zonnehuis’ telt 53.829 leden, 12.779 begunstigers, 316 correspondenten, 36 plaatselijke afdelingen en 52 werk-comité’s. Gegevens, die ik ontleen aan het jaarverslag over 1974 van deze vereniging, dat onlangs verscheen. Ook daaraan zal men u op het landelijk bureau ongetwijfeld kunnen helpen.

‘Novotel’

De vakantie van ds. D. J. Karres is ook voor mij vruchtbaar geweest. De coördinatiesecretaris van de synode bracht me namelijk een boekje uit Frankrijk, ‘Novotel’ geheten, waarin informatie wordt gegeven over ‘novotels’. Dat zijn van allerlei gemakken, tot en met een zwembad, voorziene hotels, meestal aan de rand van grote steden en langs wegen gelegen. Deze ‘novotels’ vindt u vooral in Frankrijk, maar er zijn ook vestigingen in Spanje, Zwitserland, West-Duitsland, België en Engeland, en er komt er nu ook één in Schiedam. Maar het aardige is dat de meeste van deze etablissementen voorzieningen hebben getroffen voor gehandicapten. In het boekje staat aangegeven welke ‘novotels’ over kamers voor gehandicapten beschikken. Laten we hopen dat het Schiedamse exemplaar er straks bij zal zijn. ‘Integratie’, vrienden, is een schone zaak: op een NVR-congres, maar nog veel meer erbuiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1975

Diakonia | 36 Pagina's

In en om het diakonaat

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1975

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken