Bekijk het origineel

Statistiek van de Gereformeerde Kerken in Nederland over 1974

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Statistiek van de Gereformeerde Kerken in Nederland over 1974

3 minuten leestijd

De jaarstatistiek van de Gereformeerde Kerken in Nederland is ook nu weer gereed gekomen op een tijdstip, dat halverwege de verschijningsdata van twee opeenvolgende jaarboeken ligt. Bij publikatie van de statistiek 1974 in het jaarboek 1976 zullen daarin uiteraard nog verwerkt zijn de gegevens van de statistiekformulieren, welke na deze interim-publikatie binnenkomen.
Het aantal kerken is in 1974 per saldo met 2 verminderd. Geïnstitueerd werden de kerken te Westerhaar en Leusden en samengevoegd de kerken te Een en Veenhuizen, alsmede de kerken te Emmen-Angelslo, Emmen-Oost, Emmen-West en Emmen-Zuid. Het totaal aantal kerken in Nederland kwam daardoor per 31 december 1974 op 807.
De kerk van Wanswerd veranderde haar naam in Birdaard.
De classis Tholen werd opgeheven; de tot deze classis behorende kerken te Krabbendijke en Rilland-Bath werden ondergebracht in de classis Goes, terwijl de kerken te Anna Jacobapolder, Bergen op Zoom, Oud-Vossemeer, Poortvliet en Tholen een plaats vonden in de classis Klundert.
De mate van medewerking, welke in 1973 en 1974 door de kerken in het verstrekken van gegevens is verleend, kan uit onderstaand overzicht worden afgelezen.
Zie tabel

Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat dit overzicht — evenals de gehele statistiek — uitsluitend betrekking heeft op de in NEDERLAND gevestigde Gereformeerde Kerken. De gegevens voor de kerkelijke statistiek over 1974 hadden derhalve door 807 kerken ingezonden dienen te worden.

Ledenstatistiek
De samenvatting betreffende herkomt, resp. bestemming van degenen die tot de Gereformeerde Kerken werden toegelaten, resp. zich aan deze gemeenschap onttrokken — met toevoeging van de cijfers van enkele voorafgaande jaren — geeft het volgende beeld (+ is winstcijfer; — is verliescijfer):
Zie tabel

Voor een goed begrip is de volgende specificatie van de 1962 als belijdende leden toegelatenen van belang (zie tabel 2 onder c, d en e):
Zie tabel

Financiële statistiek

Ten aanzien van de financiële gegevens (tabellen 9 en 10) moet worden opgemerkt, dat uitsluitend een overzicht wordt gegeven van de inkomsten, onderscheiden in vier hoofdgroepen:
a. van de kerk; b. van de diaconie; c. voor de zending en d. voor de plaatselijke evangelisatie.
Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat het in de tabellen vermelde totaalbedrag voor de plaatselijke evangelisatie — in 1974 f 2.261.613 — niet beschouwd mag worden als het totaalbedrag waarover 'de' evangelisatie in Nederland heeft kunnen beschikken. Veel uitgaven voor de evangelisatie worden namelijk bestreden uit de gewone middelen van de kerken. Voorts zijn bij de inkomsten voor de plaatselijke evangelisatie niet opgenomen de opbrengsten van de collecten voor de landelijke evangelisatie en van collecten voor de provinciale en/of classicale evangelisatie. Deze opbrengsten zijn uiteraard begrepen in het totaalbedrag van de onder inkomsten van de kerken voorkomende rubriek 'Collecten voor de gemeenschappelijke arbeid van de kerken'.
Het hierboven genoemde bedrag mag men dus niet vergelijken met het totaalbedrag voor de zending — in 1974 f 10.288.744 — en daaraan bepaalde conclusies verbinden. Een dergelijke vergelijking zou beslist misleidend zijn.


In onderstaande opstelling wordt een overzicht gegeven van de totale inkomsten sinds 1966, van de jaarlijkse toeneming van deze inkomsten alsmede van de opbrengsten per ziel.
Zie tabel

De opbrengst per ziel over 1974 (1973) kan als volgt worden gespecificeerd:
Zie tabel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Statistiek van de Gereformeerde Kerken in Nederland over 1974

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken