Bekijk het origineel

Diakonaat dicht bij en ver weg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Diakonaat dicht bij en ver weg

4 minuten leestijd

Voor de bevordering van het diakonaat van onze kerken heeft de Generale Synode het deputaatschap voor Algemeen Diakonale Arbeid ingesteld. Het daarmee samenhangende uitvoerende werk is opgedragen aan het Algemeen Diakonaal Bureau (A.D.B.). Het deputaatschap is onderverdeeld in twee sekties: de sektie binnenlands diakonaat en de sektie werelddiakonaat. Zij hebben allebei onder meer als taak voor hun sektor gestalte te geven aan een beleid en planningen te maken. Dit uiteraard binnen het raam van het door het deputaatschap vastgestelde algemene beleid.

Dienstverlening.
De dienstverlening aan de plaatselijke gemeente is een van de belangrijkste onderdelen van het werk van het A.D.B. Met deze dienstverlening hoopt men de plaatselijke gemeente te helpen met het beleven van haar diakonale verantwoordelijkheid, die betrekking heeft op het diakonaat in eigen omgeving en op de 'binnenlandse kant' van het werelddiakonaat.

In eigen land.
In ons eigen land adviseert het ADB ter plaatse over de opzet van het diakonaat aan diakenen, predikanten en speciale werkgroepen en stimuleert het de bezinning op het diakonaat:
— geeft het voorlichting op gemeenteavonden, voor verenigingen en tijdens kerkdiensten;
— maakt het uitgebreid voorlichtingsmateriaal over het diakonaat, zoals films, diaseries, affiches, folders en diakonale journaals;
— geeft het brochures uit over tal van diakonale onderwerpen;
— verzorgt het het maandblad 'Het Diakonaat';
— helpt het bij oriëntatiedagen voor nieuwe diakenen in vrijwel alle provincies en bij 'terugkom'dagen voor nieuwe diakenen, om hun problemen te bespreken;
— organiseert het, of is het betrokken bij, werkkonferenties over tal van diakonale onderwerpen.
In ons eigen land voert het ADB voor onze kerken een aantal taken uit, die veel plaatselijke gemeenten afzonderlijk niet zouden kunnen uitvoeren. Dat zijn: het rekreatiewerk en het werk voor de opzichzelfstaanden (ongehuwden, gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars).
Zo verzorgt het ADB elk jaar voor vijfduizend bejaarden, gehandikapten, overbelaste huisvrouwen, voor mensen, die er anders niet uit zouden komen, een groot aantal vakantieweken op de Blije Werelt in Lunteren. Iets, wat overigens alleen maar mogelijk is dank zij de grote inzet van de diakenen en de ruim 700 vrijwillige stafleden.

Zo organiseert het ADB ieder jaar ook gespreksweekends, ontmoetingsweekends en gastendagen voor opzichzelfstaanden. Aan de weekends neemt ook een groeiend aantal diakenen en gemeenteleden, dat zich inzet voor een betere integratie van de opzichzelfstaande in de plaatselijke gemeente, deel.

Over de grenzen.
Het ADB is ook het centrum voor de uitvoering van het werelddiakonaat van onze kerken. Voor het voorbereiden van het beleid en de planning van de verschillende probleemgebieden wordt de sektie werelddiakonaat gesteund door diverse kommissies, als de agrarisch -i- sociale kommissie, de beurzenkommissie, technische kommissie en de kommissies voor de opbouw van het gemeente-diakonaat en diakonale instellingen, jeugd- en buurtwerk en sociaal opbouwwerk.
Het werelddiakonaat van onze kerken helpt in de landen waar geholpen moet en kan worden: in de meeste gevallen via de kerken daar en de christelijke instellingen. Al doende zijn er in de loop van de tijd onderscheidingen gekomen in de soorten hulpverlening. De hulpverlening van het werelddiakonaat onderscheiden we nu globaal in de volgende zes vormen:
1 samenwerking bij de opbouw van het gemeentediakonaat;
2 hulp bij rampen;
3 samenwerking rondom diakonale instellingen: huizen voor geestelijk gehandikapten, wezen, bejaarden en blinden en de daaraan zo nodig verbonden trainingscentra;
4 samenwerking bij opbouwprojekten: agrarisch-sociaal werk, jeugd- en buurtwerk, vrouwen- en gezinswerk en sociaal opbouwwerk;
5 hulp aan instellingen, die vooral gericht zijn op de herstrukturering van de samenleving, zoals verschillende christelijke organisaties in Zuid-Afrika;
6 stille hulp in vooral Oost-Europa en Azië voor vervolgden en gevangenen.

Eenheid
Tussen het diakonaat over de grenzen en het diakonaat in eigen land bestaat er overigens een nauw verband. Er moet zelfs een eenheid zijn tussen de zotg van de gemeente voor de verre naaste en de zorg van de gemeente voor de nabije naaste. De diakonale levenshouding richt zich op helpen, overal waar mensen zijn; richt zich op het beoefenen van de barmhartigheid en het najagen van de gerechtigheid.


Fotobijschrift

Algemeen Diakonaal Bureau te Utrecht sluit en opent in Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Diakonaat dicht bij en ver weg

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken