Bekijk het origineel

Samen inzetten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Samen inzetten

5 minuten leestijd

In het Dienstencenctrum is een aparte ruimte gereserveerd voor het Toeristingscentrum.
Een ruimte, die bijna het karakter heeft van een eigen vleugel: een aparte ingang, een fraaie konferentie- en diskussiezaal, dicht in de buurt van koffiekamer en kapel en op enige afstand van de vele kantoorvertrekken en stafkamers.

Eigen wijze
Bezoekers van de konferenties zullen vermoedelijk het gevoel hebben dat ze op een geheel eigen wijze in het Dienstencentrum te gast zijn.
Dat is ook niet voor niets zo uitgedacht. De konferentie-deelnemers hebben er recht op in een rustige en prettige omgeving ongestoord met elkaar te kunnen werken.
Aan de andere kant is met opzet gekozen voor de konstruktie dat het Toerustingscentrum wel degelijk deel uitmaakt van het hele Dienstencentrum-komplex.
't Konferentiewerk is immers afgestemd op dezelfde kerkelijke praktijk, waarmee ook de overige deputaatschappen in het Dienstencentrum zich bezighouden en meer dan eens worden op kursussen en konferenties inhoudelijke bijdragen geleverd door medewerkers van de kerkelijke bureaus.
Kortom, we horen er als Toerustingscentrum dan ook helemaal bij, al zijn we — gezien de aard van het werk — gelukkig met het feit dat er rekening is gehouden met de speciale eisen die dat werk stelt.

Verandering
Op één punt is er, vergeleken met Baarn, wel iets veranderd.
In het Dienstencentrum zullen we — uit ekonomische overwegingen — niet over slaap-akkomodatie beschikken.
Dit betekende dat we voor onze meerdaagse kursussen en konferenties naar een andere ruimte moesten uitkijken.
Gelukkig zijn we daarin geslaagd.
Op enkele kilometers afstand van het Dienstencentrum — in het naburige dorpje Stoutenburg — staat, midden tussen de bossen, een R.K. bezinningscentrum, dat uitgaat van de Franciscaner-orde.
Het beschikt over enkele goede zalen en voldoende 1 en 2 persoons slaapkamers om konferenties voor kleine groepen te kunnen herbergen.
Ervaring met dit centrum hebben we nog niet, maar de voorbereidende kontakten waren van dien aard, dat we er alle vertrouwen in hebben dat we daar straks gastvrij worden ontvangen.
Bovendien is de afstand Stoutenburg-Leusden zo gering, dat deelnemers, die om de één of andere reden het Dienstencentrum willen bezoeken, gemakkelijk heen en weer kunnen pendelen.

Wat kunt u verwachten?
Zij, die al één of meerdere malen een kursus, werkgroep of konferentie meemaakten, zijn al enigszins vertrouwd geraakt met het karakter van ons werk.
Hun kunnen we de verzekering geven dat de zaal-ruimten, waarover we nu de beschikking krijgen, nog beter zijn afgestemd op de behoeften van het werk, dan in Baarn het geval was.
Voor hen die het Toerustingscentrum alleen van naam kennen, het volgende:
In ons werk proberen we mensen te helpen bij het vervullen van de taak, die ze in het kerkelijk leven op zich hebben genomen. De meeste konferenties zijn dan ook bestemd voor predikanten, ouderlingen, diakenen, medewerkers in zending en evangelisatie e.d.
Daarnaast is er een klein aantal themadagen voor gemeenteleden, die zich nauw betrokken weten b.v. bij de problematiek van de godsdienstige opvoeding van kinderen of bij de verhouding van kerk en Israël.
Eens per jaar geeft het Toerustingscentrum een folder uit met een overzicht van alle aktiviteiten.
Deze folder wordt op ruime schaal verspreid en wordt op aanvraag graag toegezonden.

Praktijk
Wat is nu kenmerkend voor zo'n konferentie op het TC?
In de eerste plaats al het feit dat er een groep mensen (niet meer dan 28) uit heel verschillende plaatsen bij elkaar is, mensen die in de gemeente hetzelfde werk doen of die in eenzelfde onderwerp zijn geïnteresseerd.
Dat houdt in dat de deelnemers kunnen profiteren van eikaars inzichten en plaatselijke ervaringen.
Op bijna elke konferentie wordt er de nodige tijd gereserveerd voor het uitwisselen van die ervaringen.
Daarnaast wordt er — meestal van de zijde van de landelijke bureaus — deskundige informatie gegeven, die zoveel mogelijk is afgestemd op de praktijk van het gemeentewerk.
Geen plaatselijke advisering — daarvoor zijn andere kanalen beschikbaar — maar wel informatie die voor een gemeenschappelijk inzicht in de problematiek onontbeerlijk is. Ook proberen we vormen te vinden om deze informatie te verwerken.
De vraag: 'wat doe je er nu mee in je eigen situatie' staat altijd op één of andere wijze centraal.
Bovendien wordt een werkwijze gevolg, die het de deelnemers mogelijk maakt om te rapporteren aan hun kerkeraad of kommissie, die hen heeft afgevaardigd.
Tenslotte is er ook nog een expositieruimte, waar allerlei lektuur ligt uitgestald en waar uitgaven van landelijke bureaus en andere instanties kunnen worden gekocht. Natuurlijk is hiermee niet alles gezegd: sfeer, onderlinge bemoediging, een stukje bezinning rondom een bijbelgedeelte, het gevoel van 'je samen in te zetten voor dezelfde zaak' — 't laat zich allemaal moeilijk in woorden uitdrukken.
Daarom hopen we van harte dat ook in Leusden en Stoutenburg veel medewerkers en andere gemeenteleden de konferenties zullen meemaken en ervaren!


Fotobijschrift

Het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht is verkocht.
Voortzetting in nieuwe stijl te Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

Samen inzetten

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken