Bekijk het origineel

1945 • Zendingscentrum • 1975

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

1945 • Zendingscentrum • 1975

6 minuten leestijd

'Het eind van een zaak is beter dan haar begin' (Prediker 7 : 8a).
Over deze woorden mediteerde de praeses van de Generale Synode van Assen, ds. P. N. Kruyswijk op 5 november 1957 bij de opening van het gloednieuwe kantoor van het Zendingscentrum, dat gebouwd was, omdat het conferentieoord voor de administratie te klein was geworden. Hij kon toen niet vermoeden dat ooit nog eens een zoon van hem, dr. A. Kruyswijk ook weer als praeses van de Generale Synode, de hamer zou laten vallen over het besluit om het Zendingscentrum als geheel te sluiten en onder te brengen in het Dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Leusden. De verhuizing zal plaatsvinden in november of december 1975. Dat is dan dus het eind. Maar hoe was het begin?

In een villa
Op 5 december 1945 betrok een zeer idealistisch jong echtpaar, ds. en mevrouw Richters-Hessels, een enorme villa op het adres Wilhelminalaan 3 in Baarn. Het doel was toen om in die villa een opleidingscentrum voor zendingsarbeiders te hebben en daar voorts al datgene te doen wat het werk van de zending van dienst zou kunnen zijn.
Daarbij werd in de eerste plaats gedacht aan conferenties. Voor de administratie van de Zending was beschikbaar de directeur en een secretaresse voor halve dagen.

Binnen het bestek van dit artikel is het natuurlijk niet mogelijk een overzicht te geven van wat er in die 30 jaar op het Zendingscentrum allemaal gebeurd is. Maar misschien is het wel goed om er nog één keer aan te herinneren dat het wel enige tijd heeft geduurd voordat het vertrouwen van de kerken kon worden veroverd. Dat kwam vooral door het woord centrum, terwijl in de Gereformeerde Kerken de gedecentraliseerde zending sinds 1896 een uitgemaakte zaak was. In dat opzicht is er wel enige overeenkomst met de stichting van het huidige Dienstencentrum. Ook dat zal het vertrouwen der kerken moeten veroveren.

Drie principes
Dat het Zendingscentrum zijn functie kon vervullen, dankt het aan 3 principes:

1 Laat nooit iets door een betaalde kracht doen waar je een bekwame vrijwilliger voor kunt vinden.
2 Vergeet nooit de slagzin die ds. Richters invoerde: 'Het Zendingscentrum is altijd tot Uw dienst'. Hij bedoelde daarmee: niet wat het centrum vindt dat gebeuren moet is belangrijk. De vrijwilligers maken de dienst uit en zij bepalen welke diensten ze nodig hebben.
3 Tenslotte (maar het allerbelangrijkste) een principe geformuleerd door ds. A. Pos in een artikel in Centraal Weekblad toen het Zendingscentrum 10 jaar bestond: 'Organisatie, techniek, zakelijkheid bereiken op zichzelf niets in het werk der zending. Achter dit alles leeft het diepere. Wie wel eens een morgenwijding in het Zendingscentrum heeft mogen bijwonen, weet hoe hier elke dag personeel en gasten aan de hand van Gods Woord geleid worden naar de grote taak'.

Door deze drie dingen groeide het werk. Na 10 jaar vinden al 25 mannen en vrouwen hun taak in het Zendingscentrum. In 1957 is het noodzakelijk een apart administratiegebouw te stichten. De Synode van Leeuwarden stond er f 60.000, — voor toe. De rest (f 117.000, — ) kwam binnen uit giften voor gebouw en inventaris. In december 1963 werd de afzonderlijke kapel geopend. Ook weer vrijwel geheel uit giften gefinancierd.

Opleiding
De oorspronkelijk belangrijke opzet: 'opleiding van zendingsarbeiders' groeide uit het gebouw en werd vanwege de uitstekende relatie met de zending van de Nederlands Hervormde Kerk op 1 januari 1971 ondergebracht in het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest. Het binnenlandse werk (voorlichting, publiciteit, onderwijs, jeugdwerk, audio-visie) werd min of meer gebundeld binnen het werk van de Nederlandse Zendingsraad, maar hield ook zijn eigen functie in gereformeerde kring.
Het zendingsblad werd in 1975 onder de naam 'Vandaar' uitgegeven onder een gecombineerde hervormd/gereformeerde redactie.

Voorlichting
Publiciteit en voorlichting blijven een belangrijke taak, die zelfs enorm toeneemt, nu er zoveel verandert, doordat er steeds nieuwe antwoorden gevonden en vertaald moeten worden op de vraag: 'Wat is zending in deze tijd'.

Boekhouding
Door het ontstaan van een centrale zendingskas is er nu ook een centrale boekhouding op het Zendingscentrum, die straks op zijn beurt weer een onderdeel gaat vormen van de centrale boekhouding van onze kerken.
De personeelsadministratie diende van de aanvang af voor een zo goed mogelijk financiële verzorging, in de eerste plaats voor de zendingsmensen overzee, maar ook voor de medewerkers. Ze wordt straks uitgebreid ten dienste van allen die thans hier of overzee werken voor alle buro's.

Bibliotheek
De bibliotheek, die al die jaren tot grote steun was van de opleiding, werd overgebracht naar het Hendrik Kraemer Instituut en naar de Theologische Hogeschool in Kampen.

Variaties
Het algemene werk kende enorme variaties. Indien ergens, dan was men daar ingesteld op het onmiddellijk inspelen op de diensten die men kon bewijzen. Er zijn voedsel- en kledingpakketten verstuurd zo lang die nodig waren. Maar wat steeds bleef en eerder toe- dan afnam was het vervaardigen en vermenigvuldigen van op papier gebrachte gedachten die het zendingswerk dienen en natuurlijk de hulpverlening aan de werkers overzee zodat die hun werkkracht zoveel mogelijk konden besteden aan die dingen waar ze nu net speciaal voor waren aangenomen. Of het nu hun paspoorten, visa, reizen, verhuizing of een zo belangrijke kleinigheid als nieuwe slotjes voor de ramen van hun Volkswagen zijn, het Zendingscentrum was altijd tot hun dienst. Ook dit gaat straks in Leusden gewoon door, maar dan ten dienste van alle werkers overzee.

Secretarissen
Tenslotte is er het werk van de zendingssecretarissen, waardoor de contacten onderhouden worden met Indonesië, Pakistan, Afrika en Zuid-Amerika en met al die mensen, die daar werken en de vele kerken daar, die wij met ons werk van dienst proberen te zijn. Dit gedeelte van het werk krijgt straks in Leusden, samen met de zendingspubliciteit, een aantal kamers op een rijtje en dat zou je dan het Zendingscentrum in het Dienstencentrum kunnen noemen. Het krijgt zelfs een apart postbusnummer, n.l. 204.

Het werk gaat door, het Zendingscentrum eindigt.
Het Dienstencentrum staat aan zijn begin. Ook daarvan zal eenmaal gezegd kunnen worden, dat 'het einde beter was, dan het begin'. Want het aangehaalde woord van Prediker is niet de nuchtere constatering van een feit.
Het is een belofte. Van Hem in wiens dienst wij werkzaam mogen zijn.


Fotobijschriften

Foto rechts:
Amsterdamsestraatweg in Baarn.
Bekend huis voor evangelisatie en toerusting. Het gaat in Leusden weer helemaal open.


Foto links:
Afscheid van het Zendingscentrum in Baarn. Samen naar Leusden
Dit was het administratiegebouw van het Zendingscentrum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

1945 • Zendingscentrum • 1975

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1975

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken