Bekijk het origineel

Solidaridad en chili’s ‘comité voor de vrede’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Solidaridad en chili’s ‘comité voor de vrede’

5 minuten leestijd

Wij, 170 vertegenwoordigers van christelijke communiteiten van Nederland, vergaderd te Amersfoort, vragen u met de grootste nadruk onmiddellijke vrijheid voor alle gevangenen en respect voor de akties van het ‘Comité voor de Vrede’, de Chileense Lutherse kerk en de Chileense Katholieke Kerk.

Wij, 170 vertegenwoordigers van christelijke communiteiten van Nederland, vergaderd te Amersfoort, drukken onze onvoorwaardelijke solidariteit uit met de Chileense kerk. Wij vragen instandhouding van het ‘Comité voor de Vrede’ en het voorbeeldige evangelische engagement van de kerk. Onze broederlijke liefde en aanhankelijkheid voor alle gevangenen.

Zo luidden twee telegrammen, die op de werkdag van Solidaridad op 22 november werden verzonden naar de Chileense junta. Dit gebeurde na een toespraak van Solidaridad- penningmeester G. A. T. van Bakel, waarvan de tektst luidt als volgt:

‘Vandaag hebt u zich in een aantal werkgroepen intens beziggehouden met Latijns Amerika, of nog beter gezegd: met de mensen in Latijns Amerika.

Reeds vele eeuwen wordt de samenleving in dit continent gekenmerkt door de macht van enkelen over velen. Nergens in de wereld is de tegenstelling tussen arm en rijk zo groot als in Latijns Amerika.

De politieke en economische structuren zijn gericht op onderdrukking en ontmenselijking. De sociale omstandigheden — vooral in de grote steden — zijn een rechtstreekse aanval op de menselijke waardigheid en verwoesten het eigen norm- en waardensysteem, dat verankerd lag in de eigen cultuur van deze volkeren.

De eerlijkheid gebiedt ons om ook vast te stellen dat helaas nog vele kerkelijke leiders zich neergelegd hebben bij de bestaande situaties, die teveel de Blijde Boodschap verkondigen als een bevrijding in het hiernamaals, terwijl het Evangelie van a tot z pleit voor een bevrijding, elke dag opnieuw.

Tegen deze achtergrond mag echter eveneens vastgesteld worden dat in Latijns Amerika vele duizenden zich bewust worden van hun situatie en hun mogelijkheden, die geloven in een bevrijding van de huidige structuur en doorbreking van de onrechtvaardige verhoudingen. Zij organiseren zich in basisgroepen, roepen eenvoudige instellingen in het teven en zijn bereid om met grote risico ‘s te strijden voor de vooruitgang van de massa van het volk. Veel van deze basisorganisaties zijn initiatieven van overtuigde christenen en geestelijke leiders.

In deze worsteling kiest de Stichting Interkerkelijke Aktie voor Latijns Amerika ‘Solidaridad’ voor de machtelozen, de onderliggers, de vertrapten, de ontrechten. Voor de eenvoudige en kleine projecten aan de basis.

Solidaridad stelt zich ten doel:

— steun te verlenen aan de pogingen van kerken, groepen en personen in Latijns Amerika, die de mensen in staat moeten stellen zelf vorm te geven aan de samenleving;

— steun te verlenen aan autochtone bewegingen van boeren, arbeiders en studenten, die zich vanuit een nieuw bewustzijn willen organiseren en dikwijls dringende behoefte hebben aan getrainde leiders.

Solidaridad wil haar doelstelling ook tevens gestalte geven in onze eigen westerse samenleving. Op de eerste plaats door het verstrekken van juiste informatie over Latijns Amerika. Verder door bij haar financiële akties de nadruk te leggen op de eigen inzet. Wanneer bij de komende aktie hopelijk de 2 miljoen gulden wordt bereikt, dan is dat te danken aan het feit dat steeds meer groepen en personen zich inzetten voor Solidaridad. Solidaridad wil ook een uiting zijn van samenwerking tussen katholieke, oud-katholieke en protestantse kerken in Nederland. Het is een oecumene van de daad.

Moge onze inzet voor de aktie Solidaridad door onze vrienden in Latijns Amerika ook ervaren worden als een aanmoediging om door te gaan. Ervaren worden als een diep respect voor hun moed, geduld en volharding.

Moge die ervaren worden als een troost in dagen van vervolging, gevangenschap en marteling.

De laatste tijd bereiken ons berichten dat de kerk — de laatste organisatie, die een steun kan zijn voor de armen en verdrukten — meer en meer wordt vervolgd.

Vanuit deze bijeenkomst zouden wij met uw instemming een protestte/egram willen zenden aan de Chileense junta.

Ik zeg u dank voor het geduld om mij aan te horen. Geen dank voor uw inzet, want dat is gewoon onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.’

Het ‘Comité voor de Vrede’ in Chili heeft per 31 december j.l. op bevel van de junta opgehouden te bestaan. De aktiviteiten van het comité — onder meer hulp aan gevangenen, zorg voor voedsel en voor werkgelegenheid — gaan echter door. De aartsbisschop van Santiago heeft het initiatief genomen voor een ‘Vicariaat van de solidariteti’, dat de voortzetting is van het ‘Comité voor de vrede’. Hoewel onder verantwoordelijkheid van de Rooms-Katholieke Kerk in Chili, bundelt het vicariaat aktiviteiten van katholieken en protestanten in het land.

Dezer dagen kwam de secretaris van het vicariaat, Christiaan Trecht, die ook secretaris was van het comité, voor een bezoek van enkele dagen naar Nederland. Hij had gesprekken met vertegenwoordigers van diverse organisaties, waarbij ook die van de werelddiakonale organen in ons land.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1976

Diakonia | 28 Pagina's

Solidaridad en chili’s ‘comité voor de vrede’

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1976

Diakonia | 28 Pagina's

PDF Bekijken