Bekijk het origineel

Uitgaven van de g.d.r.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uitgaven van de g.d.r.

3 minuten leestijd

Diakonaal zakboekje 1976, ƒ 10,50

deel I: kerkordelijke bepalingen, met toelichting, 144 blz,

deel II: sociale wetten en voorzieningen, 20 blz.

deel III: ‘wegwijzer’ — van namen, adressen en telefoonnummers, 29 blz.

met ringband ƒ 10,50, afgehaald ƒ 9,25,

zonder ringband ƒ 6,50, afgehaald ƒ5,50.

Diakonaat en eredienst, 1975, 64 blz., ƒ 4,—

In deze brochure worden allerlei mogelijkheden aangegeven om het verband tussen diakonaat en eredienst in de eigen gemeente te bevorderen.

Diakonaat in ontwikkeling, 1 970, 48 blz., ƒ 2,50

Een momentopname van de ontwikkeling van het hervormde diakonaat.

Gemeente-zijn, diakonaal bezig zijn, door prof. dr. P. J. Roscam Abbing, 1 973, 31 blz., ƒ2,75

Hoe de diaken aan het gemeente-diakonaat gestalte kan geven.

Het hervormde diakonaat en de maatschappelijke dienstverlening, door mw. mr. A. A. van Dellen, 1 976, 28 blz., ƒ 3,—

Schets van een ontwikkeling van drie decennia.

De handen van de kerk, door prof. dr. G. van Leeuwen, 1975 (10e druk), 20 blz., ƒ 1,75 Over gemeente-diakonaat, om ten geschenke te geven aan nieuwe lidmaten.

Samen voor anderen, door prof. dr. G. van Leeuwen, 1 6 blz , ƒ 1,50

Om bij een huwelijk ten geschenke te geven.

Ontmoetingen, door prof. dr. G. van Leeuwen, 1970/1971, 44 blz., ƒ2,50

Een verzameling artikelen uit Diakonia.

Themanummers Diakonia:

Vooroordeel en discriminatie, 1975, 32 blz., ƒ2,50

Over ervaringen van gehandicapten, gescheiden vrouwen, ex-gedetineerden, ex-psychiatrisch verpleegden en andere gediscrimineerden, en de diakonale taak van de kerk.

De diaken aan het werk, 1 976, 48 blz., ƒ 2,50

Sociaal aktief, 1970, 39 blz., ƒ2,25

Drie referaten op een diakonale zomerconferentie door dr. F. O. van Gennep, mw. mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw en ds. A. Romein.

Voorlichtingsmap Algemene Bijstandswet, door W. J. Postema en G. van der Meiden, 1975 (3e druk), 72 blz., ƒ 6,50: zonder ringband ƒ4,—

Uitvoerige informatie voor hen, die een beroep willen doen op de A.B.W. Eveneens aandacht voor de zogenaamde rijksgroepsregelingen en de jurisprudentie rond de A.B.W.

Projekten 1976, ƒ 1,50

Overzicht van de werelddiakonale taken, die de Hervormde Kerk in 1 976 wil vervullen.

Tevens bij de G.D.R. te bestellen:

Pro Veritate, maandblad van het Christelijk Instituut voor Zuidelijk Afrika, ƒ 1 5, — p.j.

De gemeente en haar diakonaat, door ds. D. J. Karres, 1 969, 240 blz., ƒ 4,—

Een algemene oriëntatie, zowel principiëel als praktisch, over de diakonale functie van de gemeente.

N.B De volgende uitgaven van de Centrale voor vormingswerk/Hervormde Vrouwendienst, De Horst 5, Driebergen, giro 4261 8, zijn voor het diakonaat van groot belang:

Door het oog van de naald, 1 975, 52 blz., ƒ 3,50

Een hulp bij het denken over en oefenen van een nieuwe levensstijl.

Naar een verantwoord beleid, door samenwerking van kerkvoogden en diakenen, oproep van de Algemene Kerkvoogdijraad, de Vereniging van Kerkvoogdijen en de Generale Diakonale Raad, 1976, 32 blz., ƒ3,—

Tot uw dienst 1976, 40 blz , ƒ 2,50

Informatie over onderwerpen, die in het gemeentewerk aan de orde kunnen komen, met opgave van voorlichtings- en gespreksmateriaal. Samengesteld door de landelijke coördinatiecommissie ‘Tot uw dienst’.

Samen ouder worden, 1 969, 24 blz., ƒ 1,50

Over het bezoeken van bejaarden.

Uitvoeriger informatie over het pastoraat voor bejaarden bevat:

Wie door de deur binnengaat…, 60 blz., ƒ 4,50, excl. porto

Uitgave van het Gemeenschappelijk Protestants Overleg Bejaardenwerk te Utrecht, giro 2401062.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1976

Diakonia | 52 Pagina's

Uitgaven van de g.d.r.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1976

Diakonia | 52 Pagina's

PDF Bekijken