Bekijk het origineel

De 'achttien' kijken naar nu!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De 'achttien' kijken naar nu!

4 minuten leestijd

In het optreden van de 'achttien' was het verrassende element sterk. Op 24 april 1961 waren ze bijeengekomen met een heel andere bedoeling. Het waren predikanten uit de beide kerken, die op de een of andere manier in het apostolaat stonden. Het was duidelijk het tegendeel van apostolaat als men na elkaar bij niet- en randkerkelijken op de bel drukte met weer een ander blad. 'Kerk en wereld' voelde dat ook als haar probleem.

Pop sleepte mij er om de een of andere reden bij. Hij had een praalstuk voorbereid, maar het onverwachte gebeurde: het stuk verdween van de tafel, omdat er ineens de grotere noodzaak werd gevoeld, de eenwording van de beide kerken! Het woord 'onduldbaar' viel en werd het woord voor de beweging die ontstond en die haar hoogtepunt vond in het grote congres op zaterdag 26 mei 1962 in de Jaarbeurshallen. Het werd een groot feest. De hervormden heetten de gereformeerden welkom met een donderend applaus, en daarna deden de gereformeerden het de hervormden.
De 'achttien' bedoelden niet een organisatie te zijn en wilden dus ook niet 'blijven'.
Zij wilden stem geven aan wat op dat ogenblik gezegd moest worden en een oproep doorgeven naar het grondvlak van de kerken. Zij wendden zich niet tot de synoden maar tot de gemeenteleden en kerkeraden. Niet om ze uit te spelen tegen de synoden maar vanuit het besef dat synoden pas kunnen handelen als het grondvlak in beweging is gekomen. De 'oproep' die het congres deed uitgaan was dan ook in de eerste plaats gericht tot de gemeenteleden. 'Wij roepen de leden van onze kerken op om, zonder te vergeten wat we in eigen kerk hebben ontvangen, de ander niet langer te zien in het licht van het verleden, maar van het Rijk Gods dat komt. Wij roepen u op tot gebed en gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus Christus en tot uw persoonlijke inzet ter overwinning van al wat in uw woonplaats de door Christus gewilde eenheid weerstaat'. Daarna werden de kerkeraden opgeroepen tot ontmoeting en samenwerking en om niet langer alleen te doen wat samen gedaan kan worden.
Pas als laatste worden de synoden opgeroepen het overleg (dat was vastgelopen) voort te zetten en de plaatselijke gemeenten ruimte te bieden om de eenheid in Christus vorm te geven.

Eigenlijk zijn deze lijnen in 'Samen op weg' doorgetrokken. Het accent ligt nog steeds op de plaatselijke gemeente en wat daar gebeurt. Ik meen dat de 'achttien' niet een groepje dromers is geweest, dat verwachtte dat de vloedgolf juichend en onweerstaanbaar de kerken tot in de verste hoeken zou overspoelen. Nee, na het feest zou de werkdag komen en na de berg het dal en dat bleek breder en moeilijker te zijn dan men dacht. Het kerkelijke leven is bovendien ingewikkelder geworden dan in 1961. In plaats van tot apostolaat schijnen kerken tot zelfverdediging naar binnen en naar buiten gedrongen te worden.

De beide synoden hebben gedaan wat van hen werd verwacht: zij hebben mogelijkheden geschapen voor gemeenten. Zij hebben zelfs gemeenschappelijk vergaderd en gaan dat weer doen. Zoiets wordt nooit een grootse gebeurtenis. Agenda's waaien niet plotseling door de wind van de Geest van de tafels (al kun je het nooit weten als er echt is gebeden), men begroet elkaar niet over en weer met handgeklap. Het geestdriftige lied is vervangen door het vaak moeizame proza van formuleringen en regelingen.

Maar het accent blijft op de gemeenteleden liggen. In de gemeenten moet het gebeuren. En het gebeurt in steeds sterker mate. Soms hebben hervormden een sterkere injectie nodig dan gereformeerden. In de visitatie moet wel eens tot kleine gemeenten of kleine groeperingen gezegd worden: doet toch mee in de Gereformeerde kerk! Soms ligt het ook omgekeerd.

Maar op dat grondvlak is het aan het gebeuren!


Fotobijschrift:
ds. M. Groenenberg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1976

Kerkinformatie | 20 Pagina's

De 'achttien' kijken naar nu!

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1976

Kerkinformatie | 20 Pagina's

PDF Bekijken