Bekijk het origineel

Ter introductie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ter introductie

3 minuten leestijd

Contacten met bejaarden vormen een vertrouwd verschijnsel in diakonale kring. Huisbezoek, allerlei vormen van ontspanning, attenties en dienstbetoon staan op de agenda’s van vele colleges van diakenen. Daarbij komen het beheer van bejaardencentra en het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het bejaardenpastoraat.

Het bejaardenwerk krijgt veel aandacht in dit nummer van Diakonia. Allereerst doordat P. W. A. de Wit in zijn Kroniek een beschouwing wijdt aan het onlangs verschenen Beleidsprogramma van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid. Dat programma is de reaktie van de ‘georganiseerde bejaardenzorg’ op de laatste Nota Bejaardenbeleid van de regering. De reaktie van de NFB begroeten wij als een belangrijke bijdrage in de discussie, die gaande is over de plaats van de bejaarde in de maatschappij.

Er is aan het ‘bejaardenfront’ méér aan de hand. Inspraak en (beter: of) medezeggenschap in tehuizen zijn aan de orde van de dag. Recente discussies daarover komt u tegen in ‘In en om’. maar ook het artikel van dr. Van Dongen gaat op de vragen van democratisering én van integratie nader in.

Dit als een aanvullende bijdrage naar aanleiding van het stuk, dat Ria Reul-Verlaan in het maartnummer aan het verzorgingstehuis wijdde.

Over bejaarden en telefoon schrijft

W. J. Postema, in diakonale kring bekend als redakteur van de Voorlichtingsmap Algemene Bijstandswet, naar aanleiding van een recente beschikking, die tot veel protesten heeft geleid.

Ander actueel onderwerp, dat op verschillende pagina’s van dit nummer naar voren komt: stervensbegeleiding. We spreken er niet gemakkelijk over, maar op een gegeven moment zitten we er allemaal mee. In ons persoonlijk leven, maar niet minder in de gemeente. Wat te zeggen en wat te doen? Hoe de zorg zo verantwoord mogelijk te laten verlopen ? Zuster Van Tuyll van Serooskerken, die directrice is geweest van de ziekenhuizen ‘Antonie van Leeuwenhoek’ en ‘De Lichtenberg’. en als bestuurslid is betrokken bij het werk van de stichting Terminale Zorg in Amsterdam, schrijft over huizen voor stervenden in Engeland en plannen om ook in ons land voorzieningen te treffen.

Maar bij ‘voorzieningen’ kan het, diakonaal gezien, niet blijven — zoals het diakonaat nooit met alleen ‘voorzieningen’ genoegen kan nemen. Stervensbegeleiding is een tere en wel bijzondere menselijke zaak. Daarover gaat een recente uitgave, die P. A. I. Hart in dit nummer bespreekt.

Voor het overige biedt dit nummer weer allerlei.

Een teken van hoop, wat betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid met nietkerkelijke groepen, is de ‘derde wereld-week’. die Arnhem onlangs beleefde.

Ook de ervaringen van ouders in gespreksgroepen, waarin het hervormd diakonaat, de PSVG en de NCRV ieder op hun wijze een belangrijk aandeel hebben gehad, kunnen een inspiratie betekenen. Hein Jansen, voorlichter van de PSVG, vertelt er meer over.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1976

Diakonia | 36 Pagina's

Ter introductie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1976

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken