Bekijk het origineel

In en om het diakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In en om het diakonaat

8 minuten leestijd

Derde wereld vragen

Ds. Ype Schaaf, directeur van het Provinciaal Hervormd Centrum ‘lt Skewiel’ in Leeuwarden, laat weer eens van zich horen. Voorde serie Ter Sprake’ — ‘informatie voor het gesprek over zaken, die aan de orde zijn in de gemeente’ schreef hij een 36 pagina’s tellende brochure, Ja maar…

In dat boekje worden tien vragen behandeld, die zich voordoen als het gaat over de derde wereld (‘twee-derde wereld’, is volgens sommigen een betere term). Ds. Schaaf kwam ze tegen op bijeenkomsten, waar hij sprak over die derde wereld.

Ik zet die vragen nog maar even op een rijtje, zodat u weet wat er aan de orde komt:

1. ‘Waren de mensen ginds niet veel gelukkiger vóór wij met onze beschaving over hen kwamen?’.

2. ‘Er wordt tegenwoordig alleen maar afgegeven op het kolonialisme. Is dat eerlijk?’.

3. De onafhankelijkheid is te vroeg gekomen, met als gevolg dat de derde wereld aan democratie niet toekomt’.

4. ‘De ontwikkelingshulp verdwijnt in een bodemloze put’.

5. ‘En het communisme in de derde wereld?’.

6. ‘In Nederland zijn nog zoveel problemen op te lossen’.

7. ‘De situatie in Zuid-Afrika valt best mee’.

8. ‘Hebben wij het recht in de derde wereld het christendom te brengen?’.

9. ‘Zijn de mensen ginds wel echte christenen?’.

10 ‘De Wereldraad van Kerken stelt zich op als een linkse politieke actiegroep’.

Echte vragen kan ik ze, eerlijk gezegd, niet noemen. Taalkundig al: vijf van deze ‘vragen’ zijn als uitspraken geformuleerd. Maar vooral wat de inhoud betreft. De meeste ‘vragen’ zijn, wat mij betreft, smoesjes.

Ze worden echter door belangstellende gemeenteleden gesteld, en dus is het goed, als erop wordt geantwoord.

Wat ik in het boekje vooral waardeer, is dat de vragen op rustige wijze worden beantwoord met erg veel nuttige informatie over de ontwikkeling in de wereld. Daarbij worden ook de bijbelse noties, die voor de doordenking van deze ontwikkeling van belang kunnen zijn, niet vergeten.

Het is goed deze informatie bij elkaar te hebben, zeker als de genoemde vragen en stellingen u bezig houden, of als u ze op uw weg vindt in de gemeente. Bij uitgeverij Meinema in Delft kunt u Ja maar… bestellen. Prijs ƒ 3,50, vanaf 25 exemplaren ƒ 2,25 per stuk.

Professor

Na twaalf jaar heeft prof. dr. A. S. van der Woude het bijltje erbij neergelegd als voorzitter van de hervormde diakonie van Groningen. Ter gelegenheid van dit afscheid werd de professorale diaken geïnterviewd in het Groninger Kerkblad van 20 juni. Aan het eind van het gesprek formuleert prof. Van der Woude enkele wensen, die ik hierbij aan u doorgeef:

‘Hervormde diakonieën zouden niet gescheiden van andere diakonieën moeten werken. Allerlei zou beter in oecumenisch verband kunnen geschieden.

Tezamen zouden de kerkelijke diakonieën een grotere invloed op de burgerlijke overheid kunnen hebben, bij voorbeeld bij de opvang van Surinamers.

Persoonlijk zou ik graag een duidelijker onderscheid gemaakt willen zien tussen werelddiakonaat en ontwikkelingshulp. In het werelddiakonaat helpen de beter bedeelde christenen hun minder bevoorrechte broeders, die op hun beurt het hun geschonkene in eigen verantwoordelijkheid kunnen besteden’.

Weekblad voor de welzijnssector

In de eerste week van oktober gaat het ‘Welzijnsweekblad’ verschijnen. Dit weekblad wordt uitgegeven door de ‘Stichting TMW’. Het tijdschrift TMW (Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk), dat momenteel eens per 14 dagen in een oplage van 10.000 exemplaren verschijnt, zal vanaf oktober in maandfrequentie worden uitgebracht.

Het ‘Welzijnsweekblad’ zal gratis worden verstuurd aan functionarissen op universitair en HBO-niveau, en aan hen, die werkzaam zijn in een functie in het welzijnswerk, die een dergelijk niveau vereist. Tevens wordt het ‘Welzijnsweekblad’ gratis gezonden aan organisaties, die zich met het welzijnswerk bezighouden.

De oplage van het nieuwe weekblad zal naar schatting 40.000 exemplaren bedragen.

Experiment van de reclassering

Het ‘Overlegsentrum voor jongeren met strafrechtmoeilijkheden’ in Amsterdam is op 8 juni tijdelijk gesloten. Dit ‘sentrum’ (waarom toch die quasi-progressiviteit, die met alle geweld in de spelling moet worden uitgedrukt?) heeft vanaf oktober 1972 in onze hoofdstad gefunctioneerd als experiment van de Algemene Reclasseringsvereniging. Een dergelijk project heeft de ARV ook in Den Haag, onder de naam JOPROS (Jongerenproject strafrechtmoeilijkheden).

In het Amsterdamse centrum werd uitgegaan van het zelfbeschikkingsrecht van de hulpvrager en de gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpverlener. Het had het karakter van een ‘open huis’. Men stelde in principe geen rapporten op voor de justitie. Wel werd op rechtzittingen voorlichting gegeven over de cliënten, maar alleen mondeling.

In twee Amsterdamse buurten met veel jeugdcriminaliteit was men aktief, in aansluiting bij het bestaande buurtwerk. Op die manier probeerde men wat te doen tegen ‘criminaliserende’ tendensen en ook zo vroeg mogelijk hulp te bieden.

Volgens de Algemene Reclasseringsvereniging kampen in Amsterdam zo’n 4000 jongeren met strafrechtproblemen. Van hen werden in het centrum jaarlijks ongeveer 150 geholpen. De meesten zaten in de leeftijdsgroep van 16 tot 22 jaar.

Er is nu een ’bezinningsperiode’ van drie maanden ingesteld, waarna het centrum een tweede fase ingaat. Het zal echter niet worden voortgezet als experirhent, maar als een vaste ‘grensverkennende werkeenheid’ van de ARV. Het ‘Overlegsentrum’ is te vinden op het adres Kerkstraat 257 in Amsterdam, telefoon 020 248870.

Drugs in het buitenland

Het meenemen, bij je hebben of verhandelen van drugs in het buitenland brengt enorme risico ‘s met zich mee. Het over de grens brengen van een auto of caravan vooreen ander kan ook gevaarlijk zijn: als er drugs in aangetroffen worden, word jij gepakt.

En als je een lifter in je wagen hebt, die drugs bij zich heeft, ben jij ook strafbaar. Veel landen maken geen onderscheid tussen hard drugs en soft drugs. De straffen zijn vaak niet gering. Een paar gram van iets wat hier als betrekkelijk onschuldig geldt, is elders goed voor tien jaar bajes.

Aldus de Vereniging van Reclasseringsinstellingen via een ‘miniaffiche’, die wijst op het gevaar van bezit van drugs in het buitenland. Honderden Nederlanders zitten thans duizenden jaren van vrijheidsstraf uit in doorgaans bijzonder onaangename — buitenlandse gevangenissen.

Taalmoeilijkheden, het ontbreken van bezoek, voedselproblemen, financiële zorgen en echtscheidingen als gevolg van langdurige straffen zijn bijkomende lasten, waarmee deze ongelukkige landgenoten worden opgescheept.

Vorig jaar stelde de reclassering een ‘bureau buitenland’ in voor Nederlanders, die in het buitenland worden gedetineerd. Men denkt aan een totaal van 500 mensen. Een groot deel van hen zit vast vanwege drugs. Met 273 landgenoten, die in het buitenland zijn opgesloten, heeft het bureau inmiddels bemoeienis gehad.

Net als vorig jaar voert het bureau in de vakantietijd een campagne om op het gevaar van drugs-bezit in het buitenland te wijzen. Het bureau is te vinden op het adres Zuiderparkweg 280, Den Bosch, telefoon 073-123221.

Pesach

Ik wil graag nog uw aandacht vestigen op het Pesach (Paas)nummer van bet Nieuw Israëlitisch Weekblad van dit jaar. Het is grotendeels gewijd aan de joodse bevrijding. Daarbij wordt vooral geschreven over de politieke en religieuze aspecten van het zionisme.

Belangwekkend in dit verband is een gesprek, dat de redaktie had met de rabbijnen Jacob Soetendorp, Rodrigues Pereira en Fink over o.m. de staat Israël, de plaats van de Palestijnen en de verhouding van religie en staat.

De gereformeerde predikant ds. Joh. Heule, lid van de werkgroep ‘Synagoge en Kerk voor Israël’, zet in een artikel uiteen dat er in de kerk van tijd tot tijd wel uitingen waren van grote liefde voor het joodse volk, maar dat de theologische visies op het jodendom en de joodse aspiraties, die eeuwenlang hebben geheerst, nog altijd niet zijn doorbroken. Verder veel (achtergrond)informatie over

Israël in dit nummer van NIW, waarvan de administratie te vinden is op het adres Keizersgracht 117 in Amsterdam, telefoon 020-235584 en 237763.

Nog een indruk

In dit nummer komt u een artikel tegen van een diaken, die aanwezig was op de diakonale zomerconferentie van 28 en 29 mei. Een indruk van die conferentie is ook te vinden in het juni-nummer van DIA, het blad van de hervormde diakonie van Amsterdam. Geschreven door ‘vredesdiaken’ Bouwina

C. Louwerens, de enige Amsterdamse diaken, die in Amersfoort van de partij was. Bouwina laat er geen gras over groeien:

Vreemd om als enige Amsterdamse diaken deze landelijke conferentie bij te wonen. Kennelijk vinden de Amsterdamse diakenen het niet belangrijk om af en toe eens wat bij te tanken, eens te horen hoe andere diakenen in het land werken, denken en doen. Waarom was er niet uit elke groep een afgevaardigde? Ik kan u wel zeggen dat u veel hebt gemist. We weten best dat er in Amsterdam veel gebeurt. Tuindorp-Oostzaan heeft een aktieve groep Nieuwe Levensstijl. In Osdorp hebben ze een Suriname-project. De Weerenkapel heeft een groep Amnesty International. Maar is het daarom niet fijn eens te praten met anderen ? Hoe doen jullie dat nou?

Verschillende mensen hebben me verteld dat ze een nieuwe diaken wilden aanstellen voor werelddiakonaat, en vroegen ‘Hoe bent u nou begonnen?’. Fijn om daarover te kunnen praten.

En verder:

Ik had contact met een diaken uitAalten in de Achterhoek, die zomerkampen wilde gaan organiseren voor kinderen uit de grote stad, waarvan de ouders de vakantie niet kunnen betalen. Misschien kunnen we hier samen iets aan gaan doen.

Waaruit blijkt dat het een levendige ‘markt’ was in het Kupersoord. Levendiger nog dan programma en verslag kunnen verwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Diakonia | 36 Pagina's

In en om het diakonaat

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken