Bekijk het origineel

Hoe neem je jezelf mee overzee?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoe neem je jezelf mee overzee?

(naar aanleiding van een conferentie van de Nederlandse Zendingsraad in het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest)

5 minuten leestijd

De vraag hoe je jezelf meeneemt overzee hangt samen met het waarom en het waartoe van het uitgaan. Wat beweegt ons eigenlijk om ons voor een uitzending overzee op te geven? En als wij de kans krijgen om weg te gaan wat verwachten wij overzee te kunnen doen? Wat is de bagage die wij meenemen, hoe kom je ginds over en wat doet het jezelf om overzee werkzaam te zijn?
Velen houden zich intensief met deze vragen bezig. Ze weten er niet direct een antwoord op en ze vragen zich af of anderen wel zo zeker van zichzelf zijn. Op conferenties is er dan vaak de ontdekking dat de ander het ook niet zo goed weet en dat je samen kunt trachten verder te komen door een uitwisseling van gedachten en gevoelens.
In de groep van ongeveer dertig personen die onlangs te Oegstgeest bijeen was, waren er twee begrippen die steeds weer naar voren kwamen, namelijk 'relatie' en 'verandering'. Beide hebben te maken met hetgeen de verwachting bepaalt ten aanzien van het werken in een ontwikkelingsland.

Vertrouwensrelatie
Het leggen van een persoonlijke relatie met mensen in de landen overzee is een belangrijke drijfveer. Als je wilt helpen, jezelf dienstbaar wilt maken, een stukje kennis wilt overdragen, zal dit toch alleen maar kunnen als er een vertrouwensrelatie bestaat. Pas als je zelf bereid bent de ander als gelijke tegemoet te treden en als je het gevoel hebt dat de ander je als medemens aanvaardt, kun je enige positieve verwachtingen van een uitzending hebben.
Het gaat dus niet zozeer om een bepaalde prestatie die je kunt leveren of om het opbouwen van iets nieuws, maar in de eerste plaats om het overbruggen van de kloof die gevormd wordt door verschillen in cultuur, taal, kennis en technische mogelijkheden.
Tevens gaat het om het open staan voor elkaar als mens. Je kunt daarbij zelfs zo ver gaan dat je uitgaat van de eigen behoefte aan deze relatie met de ander en dat het resultaat van een samenwerken als toegift wordt beschouwd! De motieven van het uitgaan worden dan niet zo altruïstisch meer, namelijk het helpen van de mensen in de Derde Wereld, maar ze worden afgeleid uit onze eigen behoefte.

Verbeteringen?
Hiermee hangt het andere begrip, de verandering, samen. Willen wij door uit te gaan iets veranderen en zo ja, wat? Diep in ons leeft de drang om ons kennen en kunnen ergens toe te passen en de mogelijkheden aan te grijpen om wat wij als verbeteringen zien, tot stand te brengen. Meestal is dat in de opdracht besloten. Maar intussen rijst wel de twijfel of al deze veranderingen inderdaad wel verbeteringen zijn.
Hoe bepalen wij dit? Door van onze maatstaven uit te gaan of doordat wij in de relatie met de ander de situatie overzee en de noodzaak van verbeteringen in een iets ander licht gaan zien? Indien dit laatste het geval is verandert de wereld overzee waarschijnlijk wel door onze aanwezigheid en ons werken, maar dan veranderen wij zelf eveneens. Je krijgt de gelegenheid een beetje door te dringen in een wereld die in veleriei opzicht nieuw is. Sommigen zoeken juist dit andere omdat zij steeds meer bezwaren hebben tegen onze westerse manier van samenleven. Openstaan voor de wereld ginds o.a. door het overbruggen van barrières van taal, gewoonten en denkwijze, betekent dat dit niet aan jezelf voorbij gaat.
Als dit zo is is het van te meer belang hoe je jezelf meeneemt overzee. Wij hebben onze persoonlijke hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Wij hebben onze opvoeding, het denkklimaat waarin wij zijn opgegroeid, het gewend zijn aan alleriei technische mogelijkheden en meer dingen die bij ons behoren en die wij niet achter kunnen laten.
Maar wij hebben ook ons 'diepste zelf', onze gevoelens, onze gedachten over fundamentele vragen van het leven, onze idealen, datgene wat de wezenlijke inhoud aan ons leven geeft.
In een werkelijke relatie met de ander overzee, in het zich open stellen voor elkaar, zal het veelal om deze dieper liggende zaken moeten gaan. Hoe ontmoeten wij daar de ander? Wat zegt hij ons en wat zeggen wij tot hem? Dat kun je maar niet op je af laten komen maar het vraagt een overwegen van de bagage die je met je neemt overzee. Het uitgaan heeft een doel, ook al zien wij dat vaak niet zo concreet voor ons.

Wisselwerking
Indien wij zeggen dat wij een bijdrage willen geven om tot rechtvaardiger verhoudingen tussen mensen en tussen volken te komen, waaraan ontlenen wij dan het beeld van deze rechtvaardigheid? Wat is voor ons van zoveel waarde dat wij dit aan de ander willen doorgeven om zo samen met hem verder op weg te gaan? Antwoorden op deze vragen mogen geen stereotiepe etiketten zijn, want die zijn nooit aan een ander door te geven. Juist in de ontmoeting met hen die ons cultuurpatroon niet of minder goed kennen, gaat het om het gehalte van wat wij inbrengen. Als het goed is behoort tot dit gehalte de bescheidenheid om in de ontmoeting met de ander tot een werkelijke wisselwerking te komen, waardoor wij beide worden verrijkt.
Hoe neem je jezelf mee overzee, is een vraag om voortdurend te stellen, zowel wanneer je je op een uitzending voorbereidt als wanneer je al lang overzee bent.
Het antwoord is een persoonlijk antwoord, dat eerder zal blijken uit je gedrag, je houding, je doen en laten dan uit je woorden.
Het is het antwoord dat mee beïnvloedt in hoeverre het leven en werken overzee teleurstelling en frustratie met zich brengen.

(Dr. Te Winkel is voorzitter van de commissie Kerk Overzee van de NZR).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Hoe neem je jezelf mee overzee?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken