Bekijk het origineel

Zusterkerken Australië willen intensief contact

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zusterkerken Australië willen intensief contact

2 minuten leestijd

Ds. H. van Benthem, assessor van het moderamen der generale synode, die de Australische gereformeerde kerken heeft bezocht, is met goede berichten thuisgekomen. Een breuk tussen de Reformed Churches of Australia en onze kerken, die dreigde, is voorkomen. De synode van de zusterkerken die in Blacktown, bij Sydney werd gehouden heeft integendeel besloten de banden met de gereformeerde kerken te verstevigen.
Samen met drs. F. de Vries uit Ommen, die jarenlang predikant van de Australische kerken is geweest heeft ds. Van Benthem veel misverstanden bij de broeders in Australië uit de weg moeten ruimen. Zowel in de betrokken synodecommissie, in de synode-zelf als met de synodeleden persoonlijk is uitvoerig gepraat over de situatie in Nederiand.
Zo werd gedacht dat in onze kerken leervrijheid zou heersen. Dit vooral naar aanleiding van het onlangs ingevoerde nieuwe ondertekeningsformulier voor hoogleraren en predikanten, maar ook naar aanleiding van de proeve voor een eenparig geloofsgetuigenis.
Alle verduidelijking is er de oorzaak van geweest dat een geheel ander besluit is gevallen dan er aanvankelijk inzat (verbreking van de banden, of correspondentie in ruimere zin). In het besluit wordt met dankbaarheid geconstateerd dat onze kerken wel degelijk in een sterke verbondenheid met Schrift en belijdenis willen blijven leven en wordt met instemming kennis genomen dat onze synode de opvattingen van dr. Wiersinga over de verzoening heeft afgewezen.
Het verlangen wordt uitgesproken om een hechtere band met Nederland te hebben en beter over wat in Nederiand gaande is geïnformeerd te worden. Voor die informatie is een speciaal deputaatschap in het leven geroepen. Wel handhaafde de Australische synode vooralsnog de restrictie die in 1973 is gemaakt, nl. dat Nederlandse predikanten die in Australië beroepen willen worden een confessionele toetsing moeten ondergaan. Datzelfde geldt voorlopig nog voor Nederlandse gereformeerden die zich bij één der Australische kerken willen aansluiten.
De Nederlandse afgevaardigden hebben beloofd alles te zullen doen om de zusterkerken beter op de hoogte te houden inzake de ontwikkelingen in onze kerken. Ds. Van Benthem heeft in zijn toespraak tot de synode van Blacktown de zusterkerken gelukgewenst met haar 25-jarig bestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Zusterkerken Australië willen intensief contact

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken