Bekijk het origineel

Ter introductie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ter introductie

3 minuten leestijd

In januari van dit jaar werd in Utrecht een studiedag over Oost-Europa gehouden, uitgaande van het Contactorgaan voor Europese zaken van de protestantse kerken in ons land. Dr. J. A. Hebly, bekend van diverse publicaties over de kerk in Oost- Europa, sprak er over ‘Solidariteit en kritiek’. Hoe moet onze houding zijn tegenover de Oost-Europese kerken en de moeilijkheden, die zij ondervinden?

De antwoorden op die vraag verschillen. Sommigen laten zich vooral door anticommunistische gedachten leiden, anderen richten de aandacht op het feit dat er binnen een bepaald systeem onderdrukking van minderheden plaatsvindt. Sommigen willen door officiële contacten iets ten goede veranderen, anderen kiezen voor de contacten ‘aan de basis’. De diplomatie staat tegenover het protest. De ‘ondergrondse kerk’ roept reakties pro en contra op.

Dr. Hebly gaf een naar onze mening buitengewoon helder overzicht van de standpunten en visies, die zich hier voordoen. Een zo evenwichtige benadering van de kerkelijke problematiek in het Oostblok doet weldadig aan temidden van de heftige discussies die op dit front plegen te worden gevoerd. Hij kan ons helpen de werkelijke mogelijkheden te onderkennen voor een solidariteit, die kritiek niet uit-, maar insluit.

De tekst van deze inleiding is daarom vrijwel in z’n geheel in dit nummer van Diakonia opgenomen. Wij hopen dat verdere bezinning op onze verhouding tot Oost-Europa, en de kerken daar, er het gevolg van is.

Ook de diakonale steun komt dan zeker aan de orde. In het Projektenboekje voor 1976 van de Sectie Internationale Hulpverlening vindt u onder nummer 534 die steun beschreven.

In dit nummer worden méér grenzen overschreden, al zijn ze dan van heel verschillende aard. Voor velen is er nauwelijks een grens tussen een diakonie en een Hervormde Vrouwen Dienst. In het artikel van mevrouw De Vlieger komt echter duidelijk tot uiting dat er nog heel andere aspecten aan het HVD werk zitten dan de diakonale. Maar juist daarom is het belangrijk dat we afweten niet alleen van eikaars bestaan, maar ook van eikaars bedoeling en opdracht. Zo is een zinvolle samenwerking binnen dezelfde gemeente mogelijk.

De grens van ‘hervormd’ en ‘gereformeerd is niet meer zo duidelijk als nog maar een paar jaar geleden het geval scheen te zijn. Dat beide kerken samen op weg zijn, valt niet te loochenen, al gaat het veel samen-opweggers vaak te langzaam. Maar het gevaar is niet denkbeeldig dat vanwege het schone streven naar eenheid beslissingen worden genomen, die men later betreurt. D. B. van der Waals ziet dat gebeuren met het kerkorde-model, dat ter tafel komt op de vergadering van de beide synodes, 17 en 18 september in Utrecht.

Verder: veel informatie over de voorstellen voor die vergadering rondom de hoofdthema’s ‘Kernen van belijden’, ‘Kerkordelijke aangelegenheden’ en ‘Samenwerking op plaatselijk vlak’.

Nog een (traditionele) grens: die tussen diakonie en kerkvoogdij. Dat men in vele gemeenten de noodzaak van samenwerking inziet, blijkt uit het feit dat er al ongeveer 10.00Q exemplaren van ‘Naar een verantwoord beleid’ zijn verspreid. Mr. dr. Η. M. J. Wagenaar, lid van het Generaal College van Toezicht en zeer betrokken bij deze zaak, schreef een toelichting op de brochure voor ‘Woord en Dienst’. Met beider instemming nemen wij zijn stuk over. Op diverse punten, die in de brochure worden genoemd, komen wij de komende tijd graag nader terug.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 augustus 1976

Diakonia | 40 Pagina's

Ter introductie

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 augustus 1976

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken