Bekijk het origineel

Vredesweek '76 - 19-26 september

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vredesweek '76 - 19-26 september

Bedreigd Bestaan

3 minuten leestijd

Bedreigd Bestáán is het motto voor de vredesweek '76, 19-26 september aanstaande.
Niet voor niets zijn de accentstreepjes gezet op het laatste woord. Het gaat tenslotte om het bestaan zelf, om de kwaliteit van het bestaan temidden van alle bedreigingen. Daar ligt de uitdaging waarvoor we staan als we trachten in volle verantwoordelijkheid, zowel tegenover ons eigen geweten als tegenover de samenleving, antwoorden te geven op de gevaren die ons bestaan bedreigen. Bieden de maatregelen, die wij nemen, nog wel uitzicht op een bewoonbare aarde, op ware menselijke relaties? Of wordt het zicht daarop ons steeds meer ontnomen, bijvoorbeeld door de voortdurende wapenwedloop en de kolossale verspilling aan grondstoffen (en mensen!) die ermee gepaard gaat?
Om dit type vragen gaat het in de komende vredesweek, voorbereid door het Interkerkelijk Vredesberaad. Vaak zal het woord 'militarisme' vallen. Een verraderlijk woord, want het wekt de indruk dat het gericht is tegen de militairen. Dat is niet de bedoeling. Militarisme is veeleer een uiting van 'het geloof in geweld'; het geloof, dat in laatste instantie het altijd weer de geweldsmiddelen zullen zijn die ons bestaan zullen beschermen en garanderen. Dat geloof zit er bij de meesten van ons vast ingehecht, en met een heel redelijk lijkend alibi. We moeten toch wel; de tegenstander staat ons geen andere keus toe. We moeten óp alles voorbereid zijn. En dat kan, naar het lijkt, slechts op één manier. Is de creativiteit doodgebloed in een wereld waarin nu voor 280 miljard dollar aan bewapening wordt uitgegeven en ongeveer 40% van de beste geleerden en ingenieurs betrokken zijn bij die bewapening? Wanneer niet spoedig baanbrekende maatregelen worden genomen, is het moeilijk in te zien hoe een catastrofe kan worden voorkomen, stelde het bekende vredesinstituut SIPRI uit Zweden onlangs vast.
Een naderende catastrofe. Dat leek er veel op toen in het Terebintendal de legers van de Filistijnen en Israëlieten tegenover elkaar lagen. Met dat verhaal begint de vredeskrant. Het is niet zozeer het verhaal van de geweldige reus Goliath, of van de angstige bewapenaar Saul, maar het is het verhaal van David. David die ruim baan breekt, door een eigen creatieve oplossing te verkiezen in plaats van zich te laten meeslepen in het harnas van de wapenrace, dat Saul hem aanbiedt.
In de vredeskrant komen vele ongeruste stemmen aan het woord. In het bijzonder van maatschappelijk en kerkelijke leiders (minister Vredeling, mevr. Hannie van Leeuwen (ARP), W. Spit (NKV), mgr. Ernst, ds. De Liefde (NH) en dr. Rietveld (Geref.). Wat niet betekent dat zij bij de pakken neerzitten. Integendeel, zoals dr. Rietveld stelt: 'Intussen is er ook het diepe besef, dat het onderwerp van beraad (oorlog en vrede, wereldoorlog en wereldvrede) van zo niet te onderschatten belang is, speciaal voor onze kinderen, dat alleen een struisvogelnatuur zich aan het beraad zou kunnen onttrekken. Vandaar dat de vredeskrant toch altijd weer tenminste in de hal van de kerk ter beschikking ligt en er ook altijd weer kerkbodeartikelen over verschijnen. Wij doen aan het beraad mee!'

(de heer Faber is secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Vredesweek '76 - 19-26 september

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken