Bekijk het origineel

Een uitdaging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een uitdaging

3 minuten leestijd

Even vreemd: Kerkinformatie heeft een ander gezicht gekregen. Dat moet wel na een aantal jaren. Ook In de typografische vormgeving verandert alles snel. Voor je het weet, ben je al weer ouderwets geworden.
Nu moet u niet denken dat we daarom alleen naar enige verandering hebben gezocht.
Gunst nee, want eigenlijk is die mode, hoe gewenst ook voor een voortdurende prettige presentatie, maar een uiterlijke zaak. Het komt op het innerlijk, in ons geval de inhoud van Kerkinformatie, aan.
Welnu: inhoudelijk willen we — dat zijn deputaten Informatiedienst en ondergetekende — Kerkinformatie, dat wil zeggen: het officiële blad van onze gereformeerde kerken, langzaam maar zeker verder uitbouwen tot een periodiek, dat u zo breed en zo objectief mogelijk Informeert over alles wat zich, met name landelijk, in onze kerken afspeelt. Daar is in dit nummer, aan het begin van het nieuwe, kerkelijke werkseizoen, een eerste begin mee gemaakt. Kijk en dat wilden we nu met het wat andere omslag vooral onderstrepen. Uitwerkingen van die poging ziet u in een artikel waarin de zending vertelt, wat er de afgelopen tijd alzo bij deze belangrijke tak van kerkelijke arbeid omging. Ook in een bijdrage, waarin op een weer wat andere manier over recente bezigheden en plannen van het algemeen diakonaal bureau wordt bericht. Tenslotte geeft ook het Evangelisatiecentrum op zijn manier acte de presence. U zult deze drie regelmatig in Kerkinformatie tegenkomen.
Trouwens niet alleen hen. Er zijn meer kerkelijke bureaus, er zijn meer deputaten er zijn L.C.G.J., vrouwen-, mannenbond, de opleidingen voor theologen die hebben beloofd u regelmatig bij te willen praten. Ten dele doen ze dat al. Geleidelijk aan komen ze alle — voorzover ze Iets te vertellen hebben — aan het woord.
Wat de synode betreft willen we u tevoren op de hoogte houden van komende, te behandelen agendapunten, om daarna als vanouds bij belangrijke zaken die In de synode aan de orde waren samen te vatten hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Onder de 'officiële mededelingen' willen we, In nauwe samenwerking met de actuarius, dr. H. B. Weijland, alle genomen synodebesluiten, zoveel mogelijk In eenvoudige(r) bewoordingen gesteld, opnemen.
Ja, dat is het zo ongeveer, wat ons voor ogen staat. Een allround blad, dat u informeert over de problemen én over de (vele) activiteiten in onze kerken. Wat dat laatste betreft beslist niet uit triomfalistische, op-de-borst-slaanderige overwegingen. Zo van: zie ons ook eens! Voorzover aanwezig, hebben we dat in elk geval als kerken al wel aardig afgeleerd.
Maar die activiteiten wel uit overwegingen van eerlijkheid. Iedereen weet toch, dat de belangstelling van veel media nu eenmaal bij voorkeur blijkt uit te gaan naar de problemen, de negatieve aspecten waarmee ook onze kerken — zouden het daarom ook juist geen levende kerken zijn? — te maken hebben. Zulks maar al te vaak ten koste van wat er gelukkig ook aan positiefs te melden is.
Een hele opgaaf, dit alles, zegt u misschien. Inderdaad. Maar ook een uitdaging, die waard is er hard voor te werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Een uitdaging

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1976

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken