Bekijk het origineel

Nieuwe uitgaven van het Dienstencentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe uitgaven van het Dienstencentrum

3 minuten leestijd

Bijbelverspreiding in Oost-Europa sinds 1945, W. Suwatsky, uitg. Algemeen Diakonaal Bureau, 1976, 16 bIz., f 1,00.
Waeter Suwatsky is verbonden aan het Centre for the study of Religion and Communism in Keston, Groot- Brittannië. Bovenstaand artikel werd overgenomen uit het blad Religion in Communist Lands. Het geeft een overzicht van de bijbelverspreiding in negen communistische landen van Oost-Europa.

Werken met wijkteams, uitg. Algemeen Diakonaal Bureau, 1976, 24 bIz., f 1,00.
De brochure houdt zich bezig met een activiteit die zich in zeer veel plaatsen aan het ontwikkelen is: het werken met wijkteams. Hieronder wordt verstaan: een groepje kerkleden dat zich samen, zonder langs elkaar heen te werken, verantwoordelijk voelt voor de leden in hun wijk, zodat deze de nodige aandacht ontvangen. Een wijkteam kan bestaan uit: ouderling(en), diaken en bezoekdame(s), pastorale medewerker(s). Het boekje bespreekt het waarom en hoe van dergelijke wijkteams.

Enkele lijnen in de geschiedenis van de gereformeerde evangelisatie, D. W. v. d. Laan, 2e herziene druk, uitg. Evangelisatiecentrum, 1976, 80 bIz., met gespreksvragen, f 3,50.
Ds. Van der Laan, jarenlang evangelisatie-predikant en -deputaat, beschrijft en herschrijft de geschiedenis van de gereformeerde evangelisatie. De eerste druk verscheen enkele maanden geleden. In deze tweede druk is met name het laatste hoofdstuk aanzienlijk uitgebreid.

Programmaboekje konferenties Toerustingscentrum 1976/77, 24 pg., gratis.
Aanbod van bijeenkomsten (in kursusverband of werkgroep) en een 50-tal dagkonferenties voor ambtsdragers, medewerkers e.a. gemeenteleden.

Waarover praten wij dit nieuwe werkseizoen? gids voor gesprekskringen 1976/77, 2e bijgewerkte druk uitg. Toerustingscentrum, 40 pg., f 2,00.
In het nieuwe seizoen gaan overal weer bijbel- en gesprekskringen aan de slag. Met het oog daarop heeft het Toerustingscentrum een gids samengesteld. Hierin is bij een groot aantal thema's materiaal geschreven voor gemeentekringen en is in veel gevallen voorzien van discussievragen of andere verwerkingsmogelijkheden. Op het Toerustingscentrum is men graag bereid dokumentatie te verschaffen aan kringen met speciale wensen. Ook daarin wijst de gids de weg.

Levensstijl, een program; ontmoeting met het jodendom, drs. W. H. Zuidema, uitg. bureau Evangelie en Israël, 1976, 16 bIz., voorzien van gespreksvragen, f 1,25.
Er is het laatste jaar heel wat literatuur op de markt gebracht in verband met het denken en spreken over en het beoefenen van een nieuwe levensstijl. Dit maakt echter het verschijnen van deze brochure niet overbodig. Drs. Zuidema benadert het onderwerp vanuit het joodse denken. Deze ontmoeting met het jodendom verrijkt de bezinning op een nieuwe levensstijl en stimuleert het in praktijk brengen ervan.

Hier en Daar; informatie over Kerk en Ontwikkelingssamenwerking, uitg. van het sekretariaat voor ontwikkelingssamenwerking, september 1976, nr. 14, gratis.
Dit nummer is geheel gewijd aan het racisme in verband met het synodebesluit in mei om de aanbeveling tot financiële steun aan het Programma ter bestrijding van het racisme en ontwikkelingssamenwerking op te schorten.
In dit nummer wordt een poging gedaan de samenhang tussen de bestrijding van het racisme en ontwikkelingssamenwerking aan te geven.

Al deze uitgaven zijn te bestellen per giro 513153 t.n.v. Dienstencentrum Geref. Kerken te Leusden-C, met vermelden van de titel. De prijzen zijn incl. porto.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1976

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Nieuwe uitgaven van het Dienstencentrum

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1976

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken