Bekijk het origineel

Stichting ‘de hoop’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Stichting ‘de hoop’

2 minuten leestijd

Enige maanden geleden verscheen in ‘Diakonia’ een artikeltje als zou de diakonie der Hervormde Gemeente te Dordrecht zich willen distanciëren van het drugprobleem. Deze conclusie werd getrokken uit het feit dat de diakonie in Dordrecht niet zonder meer wilde voldoen aan het verzoek van de Stichting ‘De Hoop’ om financiële steun voor het door haar op te richten opvangcentrum voor drugverslaafden.

Niets is echter minder waar!

Onze diakonie wil zelfs graag geld ter beschikking stellen voor hulp aan deze categorie van medemensen. Zij wil dit echter slechts doen, als zij ervan overtuigd kan zijn dat dit geld op verantwoorde wijze besteed wordt.

De initiatiefnemers voor dit opvangcentrum waren bezield met groot enthousiasme, ongetwijfeld voortkomend uit een groot geloof. Naar de mening van onze diakonie echter laat het drugprobleem zich door evangelisatie alleen niet oplossen.

Daarom verzocht zij de Dordtse Hervormde Jeugdraad een diepgaand onderzoek in te stellen naar de werkwijze van de Stichting ‘De Hoop’. Dit onderzoek heeft geleid tot een meer gedegen werkwijze van genoemde stichting en een betere samenwerking met instanties, die zich reeds eerder hadden gebogen over het drugprobleem.

Dank zij het uitgebrachte rapport van de Jeugdraad meent onze diakonie thans op een verantwoorde wijze het verzoek van de Stichting ‘De Hoop’ om financiële steun te kunnen en moeten inwilligen.

Het College van Diakenen der Hervormde Gemeente van Dordrecht

Naschrift:

Bijgaand stukje heeft betrekking op het artikel ‘Dordrechtse diakenen en De Hoop’ in het februari nummer van dit jaar (pagina 43). Het is goed van deze aanvullende informatie kennis te nemen. Onze mededeling over het standpunt van de Dordtse diakonie was gebaseerd op een telefonisch contact met het diakoniekantoor, waar men het standpunt van de diakonie weergaf.

Overigens kwam al in ons februari-nummer naar voren dat de diakenen in Dordrecht niet afwijzend stonden tegenover de doelstelling van ‘De Hoop’.

Red.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1976

Diakonia | 42 Pagina's

Stichting ‘de hoop’

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1976

Diakonia | 42 Pagina's

PDF Bekijken