Bekijk het origineel

Het k.j.f. is er ook voor u

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het k.j.f. is er ook voor u

5 minuten leestijd

In een vergadering van het bestuur van een kinderhuis werden onlangs nieuwe plannen besproken. Het ging om een stel zeer noodzakelijke verbeteringen, gericht op een praktischer opvang van de pupillen en op een meer gerichte aanpassing in de maatschappij. De bedoeling van een kinderhuis is tenslotte dat jonge mensen na enige tijd op zo verantwoord mogelijke wijze op eigen benen de wereld ingaan.

Iedereen ging dan ook met de gemaakte pedagogische opzet akkoord, maar toen kwam een volgende zaak ter tafel. De stichting bleek over vrijwel geen kapitaal te beschikken en de overheid is (terecht) niet al te scheutig.

Iemand opperde: kan er niet een beroep op het Koningin Julianafonds worden gedaan? Waarop een ander reageerde met de woorden: ach, die hebben waarschijnlijk ook geen geld meer.

Dit verhaaltje-uit-andermans-keuken vertel ik, omdat ik vermoed dat zulke gesprekken wel vaker in besturen gevoerd worden. Niet iedere stichting of vereniging heeft voldoende kapitaal achter de hand.

Wie een beetje ‘achterland’ heeft, houdt trouwens niet zo gauw z’n hand op! ‘We redden ons wel …’; of ze redden het niet. Achtergrond voor dergelijke overwegingen is onze vaderlandse degelijkheid (‘zelf je boontjes doppen’), anderzijds vaak ons gebrek aan inzicht en kennis. Die degelijkheid wil ik graag waarderen en tot op zekere hoogte zelfs prijzen. Gebrek aan kennis en inzicht mag ons werk echter geen parten spelen.

Andere geluiden

In recente berichten van het KJF lees ik tot mijn genoegen dat in een half jaar tijds (april-september 1976) bijna drie miljoen gulden beschikbaar werd gesteld voor projecten op het terrein van maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk.

Wéér van die termen, waarmee een gewone burger (en de meeste bestuurders zijn dat, naar ik aanneem) geen weg weet. Daarom geef ik hier een omschrijving. Er vallen o.a. onder: de kosten van inrichting van bureaus voor algemeen maatschappelijk werk, gezinsverzorging, club en buurthuizen, bejaardenwerk, gehandicapten werk, ruimtebiedende accommodaties, kinderbescherming, ongehuwde-moederzorg en reclassering.

Naast aanvragen voor bijdragen à fond perdu kan bovendien een beroep gedaan worden op de Stichting Garantiefonds KJF, waarbij het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk is een rentedragende lening af te sluiten.

Het KJF doet heel wat

In het derde kwartaal van dit jaar werd meer dan ƒ 1.550.000,— beschikbaar gesteld ten behoeve van ruim 200 ingediende projecten. Naast de gebruikelijke uitgaven zijn bijdragen te vermelden aan:

— 48 peuterspeelzalen. Voor de kosten van inrichting: ƒ 196.500,—.

— Stuurgroep sociaal-culturele activiteiten voor werkloze jongeren te Utrecht: ƒ 20.000,— voor de film ‘Niks doen, da’s geen werk’.

— De stichting Open Huis te Voorburg ontving een overbruggingstoelage van ƒ 38.000,—.

— De Hubertusvereniging te Amsterdam kreeg ƒ 20.000,— als bijdrage in de kosten van huisvesting (alleenstaande ouders en kinderen).


Voor aktiviteiten van diakonieën, die mogelijk wegens geldgebrek niet kunnen doorgaan, is het fonds Algemene diakonale doeleinden (‘Solidariteitsfonds’) het aangewezen adres. Informatie daarover kunt u verkrijgen bij de GDR, en wel bij de heer G. van der Meiden. Overigens wordt ook werk van instellingen met een diakonaal doel vanuit dit fonds gesteund.

Het Koningin Juliana Fonds geeft financiële steun op een breder terrein. Omdat veel diakenen betrokken zijn bij instellingen voor welzijnswerk, is bijgaand artikel over het KJF voor hen wellicht van belang.

Er zijn situaties, waarin ook andere fondsen uitkomst kunnen bieden. Informatie hierover is op het bureau van de GDR beschikbaar bij de heren G. van der Meiden (algemeen maatschappelijke aktiviteit) en J. C. Fieggen (zorg voor jongeren).


— ‘Humanitas’ ontving ƒ 10.650, — t.b.v. een brochure en een film over het woonwagenwerk.

— Naar de Lucasstichting te Hoensbroek ging bijna ƒ 5.000, voor de kosten van materialen bejaardengymnastiek.

— Aan het Vrouwenhuis te Eindhoven (emancipatie-aktiviteiten) werd ƒ 10.000,— geschonken.

— De Nederlandse vereniging voor revalidatie- inrichtingen ontving ƒ 10.000, — voor haar revalidatie-opleiding voor verpleegkundigen.

Kortom: wie van mening was dat het KJF niets doet, niets kan of niets wil doen, zal moeten toegeven dat hij (of zij) zich vergiste.

Eigen verantwoordelijkheid

Begrijpt u me niet verkeerd. Ik geef deze berichten niet door met de suggestie: kunt u geld gebruiken voor het een of andere project, schrijf het KJF en het komt in orde.

Zo is het bepaald niet. Het KJF is een steunorganisatie op een heel bepaald en duidelijk omschreven terrein. Het werkt volgens vastgestelde richtlijnen en helpt slechts na grondig onderzoek.

Uw eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Dat geldt voor het beleid, dat geldt ook voor de inkomsten. Maar u hoeft echt niet ‘op zwart zaad’ te zitten voordat u om steun bij het KJF kunt aankloppen. Het zou erg jammer zijn, wanneer bepaalde broodnodige zaken niet konden doorgaan wegens gebrek aan geld, terwijl elders de mogelijkheid bestaat om steun te krijgen.

Mochten er in onze kring bestuurders zijn, die op genoemde terreinen met nuttige plannen bezig zijn, maar de financiën vooralsnog niet geheel rond kunnen krijgen: laten ze niet vergeten dat het KJF er is. Het is er óók voor u.

Wanneer u mogelijk met vragen of onduidelijkheden zit, wijs ik u op de verschillende staffunctionarissen van de GDR, die u ongetwijfeld op weg willen helpen. En dan natuurlijk het secretariaat van het KJF zelf: Eisenhowerlaan 146, Den Haag, telefoon 070-559286.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1976

Diakonia | 42 Pagina's

Het k.j.f. is er ook voor u

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 november 1976

Diakonia | 42 Pagina's

PDF Bekijken