Bekijk het origineel

GSA een nadere kennismaking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GSA een nadere kennismaking

4 minuten leestijd

In het voorgaande nummer van Kerkinformatie werd een door de GSA (landelijke Gereformeerde raad voor Samenlevlngs- Aangelegenheden) georganiseerde conferentie over de positie van het particulier initiatief op welzijnsterrein aangekondigd en voorbesproken.
Uit reacties op dit artikel werd ons duidelijk dat sommige mensen moeite hebben de GSA als organisatie goed thuis te brengen. In dit en enkele volgende nummers van Kerkinformatie willen we proberen u deze plaatsbepaling wat te vergemakkelijken. Om te beginnen door een wat algemene oriëntatie.
In onze kerkelijke organisaties bestaan vele bureaus en diensten. Zij allen spannen zich in om de kerk als kerk te kunnen laten functioneren als organisatie die staat in de dienst van haar Heer, werkend aan de uitvoering van zijn opdrachten. Dat betekent, dat er allerlei dingen worden gedaan die er samen voor zorgen dat de kerk als geloofsgemeenschap kan functioneren.
Daarnaast wordt veel ondernomen dat naar buiten is gericht. Evangelisatie, zending en diakonaat zijn hier voorbeelden van.
Blijven we nu even staan bij het diaconaat. 'Dienst aan de naaste om Christus' wil'. Niet alleen voor de eigen kerk, maar open naar en gericht op de wereld om de kerk. En die 'dienst' mag men vandaag de dag zeker niet alleen financieel vertalen.
Dit alles is u ongetwijfeld bekend, maar wat, zegt u, heeft dat met de GSA te maken?
De GSA is een stichting waardoor niet alleen onze maar ook de Christelijke Gereformeerde Kerken werken aan een stukje dienst vanwege de kerken in de wereld.
Maar een stukje, want de GSA richt zich op een wat afgeperkt terrein, namelijk op het welzijn in onze samenleving. Nu is welzijn een woord waar je alles bij onder kunt brengen. U kunt dus nu zeggen: 'Niet zo erg afgeperkt'. Ook bijvoorbeeld zending en diaconaat houden zich toch met welzijn van mensen bezig. We zullen dus wat verdere beperkingen aan moeten brengen. Beperkingen die misschien het duidelijkst zijn aan te geven door wat nader op het eigenlijke GSA-werk in te gaan.
Van oudsher hebben christenen — dus ook gereformeerden — zich ingezet voor de noden in de wereld om hen heen. Maar niet alleen zij en ook niet altijd zij alleen.
Allerlei, ook niet kerkelijke organisaties hielden zich bezig met het welzijn van mensen in onze samenleving. Vaak ook werkten christenen uit meerdere kerken samen. Naast van één kerk uitgaande stichtingen voor maatschappelijk werk, voor gezinsverzorging, voor bejaardenzorg, voor club- en buurthuiswerk zien we instellingen en organisaties van en voor de gereformeerde gezindte, protestantse christenen, algemeen christelijke en algemene organisaties. Zeker het terrein van de protestants christelijke organisatie is u ongetwijfeld bekend. Wie van u kent niet het CNV, de PSVG, de oudervereniging Philadelphia, enz., enz. Kortom, op vele plaatsen zijn vele gereformeerden bezig met het welzijn van hun medemensen.
Er is de laatste tijd een hoop veranderd.
Secularisatie (verwereldlijking ) en ontzuiling (niet meer ieder vanuit zijn eigen hokje, maar samen vanuit één organisatie) zijn begrippen die ook op het terrein van het maatschappelijk welzijn een grote rol hebben gespeeld en nóg spelen. Veel gereformeerde en protestants-christelijke instellingen zijn verdwenen. Gefuseerd met anderen. Opgegaan in algemene instellingen. We dragen als kerk in vele gevallen geen directe verantwoordelijkheid meer voor de 'welzijnsorganisaties'. Over het hoe en waarom en over de vraag of dit alles nu wel of niet positief beleefd moet worden zouden nog vele nummers van dit blad volgeschreven kunnen worden. Feit is dat de situatie momenteel zo ligt.
Toch moeten christenen, en dus ook gereformeerden zich daar waar geslagenen zijn, waar verdrukten zijn, waar onrecht heerst, in blijven zetten voor het beoefenen van barmhartigheid en het tot stand brengen van gerechtigheid Ook in onze eigen Nederlandse situatie. Grote woorden die zo vaak in kleine daden gestalte krijgen. Daden die getuigen van ons treden in de voetsporen van onze Heer.
De GSA werkt er, samen met een dertiental bij haar aangesloten provinciale en stedelijke stichtingen aan om christenen, met name uit de Gereformeerde én Christelijke Gereformeerde Kerken, te helpen waar mogelijk gestalte te geven aan deze opdracht. In een volgend nummer van dit blad zullen we proberen te vertellen over een paar projecten waar momenteel aan wordt gewerkt.
(De heer Schuuring is staffunctionaris van het bureau G.S.A.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

GSA een nadere kennismaking

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken