Bekijk het origineel

Lijst generale collecten 1977:

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lijst generale collecten 1977:

2 minuten leestijd

De collectenlijst-1977, die we vorige maand publiceerden is niet veranderd. Vanwege de toelichting volgt hij hier nogmaals.

(Zie voor de tabel de originele pdf)

Toelichting collectenlijst
1.
Afdracht van collectenopbrengsten; Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden Is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 513153 van het Dienstencentrum Geref. Kerken te Leusden, óf op rekening nr. 65.29.15.000 bij de Ned. Middenstandsbank te Amersfoort ten name van de Algemene Kas Gereformeerde Kerken, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.
Het komt nogal eens voor dat de bestemming van de collecten verminkt overkomt, met name wanneer de afdracht door een bank of via de bankgirocentrale wordt verricht. In verband daarmee verdient het aanbeveling ook het codenummer van de collecten te vermelden.

2.
De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene Inzameling heeft. De bedoeling iss dat deze kerken op de aangegeven zondagen de 'ene' Inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.
Van de kerken, die niet deze 'ene Inzameling' toepassen, wordt verwacht, dat zij oen hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten In de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op zondagen, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen data liggen.
In een aantal kerken is het gebruik geworden dat naast de ene Inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt verwacht dat zij de hierboven genoemde collecten een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden verwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.

3.
De collectenlijst 1977 vertoont één wijziging ten opzichte van die voor 1976. De voor 1976 gevraagde 1/6 collecte 'Andere theologische opleidingen' èn de 1/6 collecte 'Theologische Hogeschool' zijn gecombineerd tot 1/3 collecte voor de Theologische Hogeschool. Tegelijkertijd is bepaald, dat de Hogeschool voortaan de steun aan 'andere theologische opleidingen' zal betalen; dat is de steun aan het Reformed Theological College in Geelong (Australië) en aan hulpbehoevende studenten aldaar, voorts de steun aan de Protestantse Theologische Faculteit te Brussel, alsmede de financiering van studietoelagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Lijst generale collecten 1977:

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken