Bekijk het origineel

Nieuw boekje draagt ideeën aan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuw boekje draagt ideeën aan

Overweeg eens nieuwe wegen met de kerkbode

5 minuten leestijd

Alle gekreun over de moeilijke tijden, vooral financieel, voor kerkbodes ten spijt: er zal toch wel geen lid van onze gereformeerde kerken zijn, dat zich niet via een kerkbode of - blaadje kan laten bijpraten over wat er in de eigen gemeente gaande is. Meer of minder volledig, er wórdt aan informatie'gedaan'. In allerlei vormen. Van offset tot, heel simpel, stenciltje. Als kerkbode in Centraal Weekblad, als regionaal kerkblad of als 'zelfstandige' lokale kerkbode, om nu maar enkele varianten te noemen. Zo heb je ook de samenwerkingskerkbodes, tot die met rooms-katholieken toe.

Al die variaties zijn begrijpelijk. In elke gemeente liggen de zaken immers vaak weer anders. Zijn ook de redacteuren weer anders. De enige overeenkomst die kerkboderedacteuren lijken te hebben is, dat ze per sé dominee moeten zijn. Althans in de meeste gevallen. Waarom eigenlijk?
Natuurlijk, in een ééntal gevallen kan dat best. Als dominees er aardigheid in hebben en er de tijd voor kunnen vinden. Maar waarom niet ook 'gewone' gemeenteleden voor die functie? Wat deftiger gezegd: een publiciteitscommissie. In heel veel gevallen zouden veel dominees maar al te blij zijn als er zoiets buiten hen om ontstond. Ze hebben al genoeg andere zaken aan hun hoofd!
Dit idee is te vinden in een pas verschenen boekje over nieuwe mogelijkheden voor kerkbodes, dat 'Geen blad voor de mond' heet. Het kwam tot stand nadat eens een dagberaad met een aantal — in dit geval hervormde — kerkboderedacteuren was gehouden.
Daar kwam als algemene behoefte naar voren: Geef ons wat meer oriëntatie op dit gebied. En die is er dan met dit boekje gekomen. Het laat nieuwe mogelijkheden zien. Soms zal het uitdagen tot: Ja, zo zouden we het best eens kunnen proberen. Elders, wie weet, zelfs wel felle tegenspraak kunnen uitlokken. In één woord: een boekje van maar veertig bladzijden dat best eens een heel nieuwe fase zou kunnen inluiden voor de plaatselijke aanpak van communicatie en publiciteit van — laten we met beide benen op de grond blijven — wat kerken. Om het opnieuw wat chique te zeggen.
Is een kerkbode dan zo belangrijk? Vanuit de praktijk redenerend kan je al zeggen: ja.
Want ondanks allerlei moeilijkheden verschijnen kerkbodes nog bijna overal. Heel goed te begrijpen, want naast de mondelinge communicatieve middelen: de preek, het huisbezoek (meer en meer in onbruik aan het raken) en de catechese (ook al in de crisis) is dit blad, of desnoods blaadje, het belangrijkste schriftelijke medium voor de gemeente, zegt dr. Anne van der Meiden in zijn inleidende beschouwingen.
Een heel eenvoudig beginsel ligt daar aan ten grondslag: kerkleden willen allereerst weten wat er vlakbij gaande is. Daarna willen ze de cirkel wel wijder trekken. Voor randkerkelijken betekent de kerkbode nog vaak de enige relatie met de gemeente.
Daarom is dit blad van levensbelang en moet het ook gratis (I) aan alle gemeenteleden beschikbaar gesteld worden.
Ook extern heeft het grote betekenis. Krijgen de plaatselijke krant en het gratis huis aan huis-blad het kerkblad wel toegezonden? Is er eigenlijk wel een permanente vertrouwensrelatie met de pers? Want een gemeente die leeft, draagt net zo goed naar buiten. Ook, om een voorbeeld te noemen, door vertegenwoordigd te zijn bij locale evenementen.
In een ander hoofdstuk gaat Henk Biersteker in op de nieuwsgaring en hij pleit allereerst voor het interview met allerlei, ook gewone, gemeenteleden. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk dank zij de bandof cassetterecorder. Die interviews kunnen gehouden worden in verband met allerlei aanleidingen: ter voorbereiding van een preek, een belangrijke zaak uit de synode, uit de Raad van Kerken, een beslissing van de gemeenteraad en noem maar op. Ook kan dit apparaat prachtige diensten bewijzen in gesprekskringen.
Hoe dan? Tik de hoogtepunten uit en zet ze in het kerkblad. Tien tegen één dat het interessante kopij oplevert, zeker als de namen van de zegslieden erbij worden vermeld. Daarop kunnen dan weer reacties gevraagd worden en de predikant kan daar in de dienst eventueel weer op ingaan. Om nu maar enkele mogelijkheden te noemen.
En waarom verder geen ingezonden brieven? Natuurlijk moet je niet ineens alles anders opzetten. Het moet een 'sluipende', lees: geleidelijke ontwikkeling zijn.
Andere hoofdstukjes gaan over prettig taalgebruik, de verschillende reproduktiemogelijkheden (ook nieuwe), hoe je de kopij verzorgt en leuk opmaakt (ja, waarom niet met illustraties?) waarna ten besluite aanwijzingen worden gegeven hoe naar aanleiding van dit boekje mogelijke kerkbodeveranderingen het beste in een gemeente kunnen worden aangekaart.
Praktisch en handzaam is dit 'Geen blad voor de mond'. De inhoud is op zijn minst waard overwogen te worden. Daarom wordt hier met vrijmoedigheid opgewekt het eens aan te schaffen. Al die informatie voor vier gulden, dat is toch te geef.
'Geen blad voor de mond', een uitgave waar ook het gereformeerde Toerustingscentrum mede het initiatief toe nam kan besteld worden bij de Centrale voor Vormingswerk/ Hervormde Vrouwendienst, De Horst 5, Driebergen door overmaking van dat bedrag op giro 42618. Bestelnummer AK 238.


MIST U DIE SERVICE?

Nu we het toch over kerkbodes hebben, een vraag. Ontvangt u als redactie het maandelijks persbulletin van de Informatiedienst, dat tegelijk met de toelichtingen op 'Het lied van de Week' doorgaans In de derde week van elke maand wordt verzonden? In het Dienstencentrum is een goed bijgehouden adressenbestand van redacties. Maar die plegen nogal eens te wisselen, zonder dat het In Leusden bekend wordt. Ontvangt u de persberichten niet of op een verkeerd adres, meldt u dan even waar ze wel dienen te belanden. Een kaartje aan de Informatiedienst, Postbus 202, Leusden, is voldoende. Tenslotte nog deze opmerking: U wist toch dat u alle artikelen uit Kerkinformatie zonder bronvermelding In uw kerkblad kunt opnemen? Mèt mag natuurlijk ook.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Nieuw boekje draagt ideeën aan

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken