Bekijk het origineel

Gereformeerd predikant wordt directeur van Youth for Christ — Waarom?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd predikant wordt directeur van Youth for Christ — Waarom?

6 minuten leestijd

Een tamelijk critische houding. Daarmee kon zo'n vier jaar geleden mijn denken worden getypeerd ten aanzien van het werk van de Stichting Youth for Christ- Nederland. Het was echter wel het aarzelen van iemand die op afstand gadesloeg wat anderen 'be-ploeterden'.
De classis Zaandam schiep de gelegenheid tot een werkelijke kennismaking, door het part-time dienstverband dat daar werd gesloten met de regioleider van Youth for Christ voor Noord-Holland.
Daarbij betrokken als deputaat voor evangelisatie ontstond de kans om niet alleen enkele persoonlijke vooroordelen te corrigeren, maar ook bezig te zijn met die dingen die mijns inziens noodzakelijk waren.
Ik denk hierbij aan iets als training — en zelfs selectie — van medewerkers, aan het daadwerkelijk vormgeven van sociale bewogenheid.
Op deze manier groeide de betrokkenheid en daarmee toch ook de 'Entdeckerfreude' (het plezier van het ontdekken — red.).
Wat vond ik namelijk, temidden van alle vraagpunten? Een groeiende groep, in het algemeen toegewijde jongeren, bezig om te delen wat zij zelf hadden ontvangen.
Jongeren, die zochten naar wegen om zo verstaanbaar mogelijk leeftijdgenoten te benaderen. Dikwijls struikelend en strompelend, maar oprecht en enthousiast; nogal eens met gebrek aan gerijpte wijsheid, maar met bereidheid om te luisteren en te leren; om te worden gevormd tot discipelen van Jezus Christus.
Het contact groeide en resulteerde bij het ontstaan van de vacature ds. George Brucks in een verzoek van het bestuur deze plaats in te nemen. Het leek me alle moeite waard, gezien mijn bovenomschreven ervaringen én gezien mijn verwachting van de betekenis welke Youth for Christ kan hebben voor jongeren van deze tijd en dus... voor de kerken.

De kerken in het vizier
Bij alles wat zij doet, houdt de Stichting Youth for Christ — in het verlengde alleen van de primaire opdracht: evangelisatiebeweging zijn voor jongeren — het oog op de kerken. Men twijfelt of men zich moet noemen 'Brug naar de kerken' of 'Arm van de kerken'. In dit zoeken naar een naam wordt in ieder geval duidelijk wat het verlangen is.
Wat wil Youth for Christ eigenlijk? Evangelisatiebeweging zijn; en zich daarbij beperken tot 'jongeren-voor-jongeren'; interkerkelijk.
Evangelisatiebeweging zijn en blijven houdt in, dat men in een voortdurend heen-en-weer bezig is met het hoe-enwat van de opdrachten zoals deze door de Here Jezus zijn gegeven in het slot van Mattheüs: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes (dat doet Youth for Christ uiteraard niet) en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Het heengaan en tot discipelen, leerlingen maken bevat, tezamen met het leren onderhouden, het hele pakket van activiteiten van Youth for Christ.

Wat gebeurt er zoal?
Allereerst: de kern van het werk is dat, wat er in een stad, dorp of streek door de plaatselijke jongeren wordt georganiseerd.
Hoewel er duidelijke afspraken worden gemaakt alvorens men zich Youth for Christ-groep mag noemen, en er ook wordt gewerkt aan een nogal sterke centrale bepaling van de inhoud van het werk, blijft de jongen of het meisje ter plekke de 'sleutelfiguur'.
Deze jongere beschikt gewoonlijk over een 'koffiebar' als ontmoetingsplaats. Hier zijn bijbelstudies en besprekingen met de medewerkers; hier worden de jongeren uit de werk/school/leef-omgeving uitgenodigd en wordt een programma geboden van meestal muziek, korte toespraken en veel persoonlijk contact. Dit is de basis van het werk.
Landelijk wordt die aangevuld met een zo breed mogelijk service-pakket. Zowel in het persoonlijke vlak (regioleiders bijv.) als in het organisatorische (trainingsactiviteiten, conferenties, tournée's van muziekgroepen, het kleintheater 'Op Vrije Voeten', etc). In de zomermaanden een breed scala van kampen. In Utrecht een opvangcentrum voor jongeren die, om welke reden dan ook, enige tijd hulp nodig hebben.
Bij dit alles wordt er voortdurend gezocht naar betere en andere wegen, zowel als naar verbetering van de bestaande.

En de kerk. . .
Youth for Christ is een beweging met een beperkte opdracht, met beperkte mogelijkheden en met een beperkte reikwijdte.
Zij is zich dit bewust, moet het ook steeds weer uitleggen, maar probeert de eigen taak zo goed mogelijk te vervullen.
De beperking blijkt ook daarin, dat men niet 'alle jongerengroepen' bereikt én dat men niet 'alle leeftijdsgroepen' kan dienen. Alleen al vanwege dit laatste is nauwe samenwerking met de plaatselijke kerken nodig. Het zijn vragen die fel leven: Waar blijven de mensen met wie er enige tijd contact is? Hoe ontstaat er een zo goed mogelijke doorstroming? Wat kan gedaan worden opdat binnen de kerken werkelijk gebruik gemaakt wordt van de training die men — op jongere leeftijd wellicht — heeft ontvangen?

Bij dit laatste is uiteraard te denken aan meer dan Youth for Christ alleen; er zijn meer organisaties waar jonge christenen worden getraind, toegerust om getuige te zijn van Jezus Christus met woorden zowel als daden, met het totalegeschonken- leven. Landelijk wordt regelmatig over dit onderwerp gesproken; soms is er een meer of minder (resp. bijv. met PCJ in Zuid- en PCJ en PCGJ in Noord-Holland) geslaagde provinciale poging. De bespreking zal echter allereerst plaatselijk moeten worden opgezet. Te vaak komt men daar niet aan toe. De jongeren van Youth for Christ worden opgeslokt door hun bezigheden of zien om andere redenen geen kans contact op te nemen met plaatselijke predikanten en kerkeraden. Maar de grootste rem is In voorkomend geval toch wel de moeite die een predikant of kerkeraad heeft met het aanvaarden van deze jongeren en hun geloofsbeleving en activiteiten.
Vooroordeel? Of ligt de zaak alleen maar nog buiten de horizon? Dit speelt uiteraard ook mee van de kant van de jongeren. Het feit ligt er dat vele jongeren intensief betrokken zijn bij evangelisatiewerk en bijbelstudie via het kanaal Youth for Christ. Dat velen via dit werk worden geconfronteerd met het evangelie van Jezus Christus en de consequenties daarvan.
Het getuigt m.i. van werkelijkheidszin zowel als van goed bestuur om de mogelijkheden die er zijn te benutten! Youth for Christ is een beweging vol leven. Vol bruisend leven. Vol enthousiasme om Jezus Christus en zijn werk. Daarmee een beweging vol vragen, vol zorgen ook. Zowel het enthousiasme en de zegen, als de zorgen wil zij graag delen — laat daar ruimte voor zijn. Ik denk, dat daarmee allen gediend zijn; dat zo nog weer beter de 'volheid, lengte, breedte en diepte' van het leven van onze Heer zichtbaar wordt.
Mocht u contact willen in verband met vragen, ideëen — u bent te allen tijde daarmee welkom.
(Ds Pieter Boomsma, predikant te Marken, tel. 02996-352, is met ingang van volgend jaar benoemd tot algemeen directeur van Youth for Christ-Nederland)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Gereformeerd predikant wordt directeur van Youth for Christ — Waarom?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 december 1976

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken