Bekijk het origineel

Programma Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Programma Toerustingscentrum

3 minuten leestijd

,,Werk aan de winkel" zou ook boven dit bericht kunnen staan, vooral als u let op de werkwoorden die in de thema's van de komende dagconferenties voorkomen: ,,zoeken, denken, doen": ,,samenwerken"; ,,evangelisatie, hoe doe je het vandaag?"; ,,wat te doen met wat we weten"; en dan ook het op het eerste gezicht wat vreemd aandoende thema: ,,hoe brengen we God naar het kind?"
Ook zònder thema komen in deze periode verschillende werkgroepen bij elkaar. Wat de conferenties betreft, gaat het om de volgende dagen:

12 februari — voor gemeenteleden
Een conferentie over levensstijl: ,,leven of geleefd worden". We proberen om vanuit de ontmoeting met het jodendom en aan de hand van eigentijdse pogingen inspiratie op te doen om tot een zinvoller levensstijl te komen. Medewerking: J. van der Sar, lid van de werkgroep nieuwe levensstijl van de Raad van Kerken, en drs. W. H. Zuidema, predikant voor Kerk en Israël.

12 èn 26 februari — voor leden van evangelisatiecommissies
Evangelisatie, wat is dat?; hoe doe je het vandaag?
Twee conferenties, die samen één geheel vormen. Het gaat daarbij om vragen uit de praktijk van het werk. Medewerking: drs. J. D. te Winkel, stafmedewerker van het Evangelisatiecentrum.

19 februari — leden van zendingscommissies
,,Wat te doen met wat we weten?" Deze conferentie is inmiddels voltekend.

19 februari — voor leiding van jongere evangelisatiejeugdclubs en van kindernevendiensten
Thema: .,hoe brengen we God naar het kind?" We ontdekken bij veel jongeren dat ze een niet-bijbels beeld van God hebben. Wat betekent dat voor ons omgaan met het jonge kind? Medewerking: mevr. H. Lam-Raadgever, Zeist. Deze conferentie is een herhaling van die op 30 oktober j.l.

5 maart — voor diakenen, evangelisatieouderlingen en leden van evangelisatiecommissies
,.Hoe kunnen we samenwerken" als mensen die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente en in de plaatselijke samenleving? We willen nagaan of er op grond hiervan samenwerking mogelijk is en hoe deze gestalte kan krijgen. Medewerking: ds. H. Kuyk en M. G. van de Rovaart, resp. stafmedewerker van het Evangelisatiecentrum en van het Algemeen Diaconaal Bureau.

5 maart — voor jeugdouderlingen
Thema: ,,Kijk op jongeren . . . kijk op jezelf". Voor een echte ontmoeting is nodig: wezenlijke openheid voor elkaar. Aan de hand van praktijkgevallen willen we nagaan wat die openheid in de weg kan staan en kan bevorderen, om vandaar uit op zoek te gaan naar de geloofsbeleving van jongeren. Medewerking: ds E. Th. Thijs, Eindhoven.

tijd: alle conferenties worden gehouden op een zaterdag van 10.30-16.30 uur
plaats: Toerustingscentrum, Burg. de Beaufortweg 18, Leusden-C.
Leiding: is in handen van één van de stafleden van het Toerustingscentrum: mevr. G. M. R. Jonker, ds. H. J . Bavinck of drs. A. M. Mook, terwijl als part-time conferentieleidster meewerkt mevr. G. Dreef.

deelnemersprijs: ƒ 16,50 per dag.
aanmelding: Toerustingscentrum, postbus 202, Leusden-C., tel. 033-43244 (toestel 123).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Programma Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken