Bekijk het origineel

Anders, maar daarom nog niet minder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Anders, maar daarom nog niet minder

Clubhuiswerk

5 minuten leestijd

Ergens in een stad met zo'n twintigduizend inwoners staat een clubhuis. Vroeger was het een stichting voor gereformeerde jeugdzorg. Nú is het een algemene stichting voor sociaal-cultureel werk. Met de werkers praten we over de ,,inbreng" van gemeenteleden in het dagelijkse gebeuren in het clubhuis.

Waarmee hebben jullie het op dit moment druk In het clubhuis?
Met nogal wat zaken. Allereerst zijn we binnen het clubhuis bezig met alle groepen de activiteiten door te nemen. Niets wordt zo maar meer ,,van bovenaf" als activiteit gestart. We proberen alles samen met de deelnemers op te bouwen.
Ook spannen we ons er voor in, de buurtbewoners te interesseren voor allerlei voorzieningen in de wijk.
Niet alleen vertegenwoordigers vanuit het clubhuis, maar ook uit de buurt, zullen binnenkort met het college van B. en W. gaan praten over wat er in deze wijk zou moeten gebeuren.
Je begrijpt dat in dit soort activiteiten nogal wat tijd gaat zitten.

Zijn de problemen, die op jullie vergaderagenda staan, eigenlijk dezelfde problemen als vroeger?
Ja, voor een deel wel. Het welzijn van de buurt heeft ons steeds voor ogen gestaan.
Alleen, toen ging het meer òver hen, terwijl het nu gelukkig meer mèt hen gaat.
Daarnaast spreken we er veel over, hoe we het evangelie in het clubhuisgebeuren kunnen laten doorklinken.
Vroeger werd er elke week uit de bijbel verteld. Maar veel medewerkers stuitten daarbij op weerstanden. Weerstanden niet zozeer tegen de boodschap van het evangelie, als wel tegen de boodschappers, de brengers van het evangelie. Gereformeerden hadden toen (en nu?) een wat zwaar-op-de-handachtig beeld naar buiten.
Nú hoeft er langzamerhand niet meer nadrukkelijk uit de bijbel verteld te worden. Wij vinden dat dat binnen sociaal-kultureel werk eigenlijk ook niet kan. Maar daarmee is niet gezegd dat de gesprekken over geloof en bijbel niet meer plaatsvinden!

Hoe bedoelen jullie dat? De directe woordverkondiging Is grotendeels verdwenen. Blijf het evangelie desondanks een rol spelen in de contacten?
Vroeger ging het eenvoudiger. Je kon tegen de clubhuisbezoekers zeggen, dat ze zich even stil moesten houden voor een verhaal uit de bijbel. Toen meende je daar — of ze dat nu leuk vonden of niet — bij de jongelui aandacht voor te mogen vragen. Die vanzelfsprekendheid is nu weg. Niet alleen voor ons, maar ook voor hen.
Nu komt het gesprek vaak spontaan op het geloof, op je eigen geloof, wel te verstaan. Zo van: ,,abortus, zeg wat vind jij daar nou van, jij gaat immers naar de kerk?" Op allerlei manieren en momenten zijn clubhuisbezoekers geïnteresseerd in onze motieven en gedachten. Omgekeerd stellen wij belang in hun ideeën en motieven. Zó ontstaan er diverse gesprekken, waarin ook het evangelie een rol speelt. Niet alleen binnen het clubhuis, maar ook in de clubhuisraad en in de kring van het clubhuisbestuur.

Maar dat betekent dan wel dat christenen het clubhuis niet links mogen laten liggen. Als het gaat zoals u vertelt moeten ze juist actief betrokken blijven bij dat gebeuren.
Natuurlijk! Maar het is zo jammer dat diverse kerkmensen het clubhuis de rug hebben toegekeerd omdat ze vinden dat het niets meer met evangelisatie te maken heeft.
Ik vertelde al, dat de kansen, om getuige van de Heer te zijn, echt aanwezig blijven. Ligt dat ook niet voor de hand als je in het clubhuis allerlei dingen samen doet met jongeren en ouderen, die anders over de dingen denken dan wij?
Bovendien vind ik dat zeker christenen zich moeten inzetten voor een stukje welzijnswerk.

Geef je nu niet een te mooie voorstelling van zaken?
Uit wat je tot nog toe zegt maak Ik niet op dat jullie in het clubhuiswerk met bijzonder veel problemen zitten.

Eén van de punten is dat het wel wat moeilijker is dan vroeger om vrijwilligers voor dit werk te interesseren. Sommige gemeenteleden zeggen, als ze gevraagd worden: ,,Ja, als het nou nog evangelisatiewerk was . . ."

Een ander punt is dat we niet gewend zijn, zomaar met ,,andersdenkenden" te praten, over wat ons ten diepste beweegt. Dat moeten we voor een groot deel nog leren. Daarvoor is toerusting nodig.
Het is niet zo moeilijk om als gereformeerden onder elkaar afspraken te maken over de manier waarop we in het clubhuis, zoals onlangs nog, bijvoorbeeld kerstfeest willen vieren. Maar clubhuisbezoekers duidelijk maken wat kerstfeest voor ons betekent is heel wat anders. Als ik zeg: ,,Jezus is mijn zaligmaker", dan zegt ze dat nog niks. Om dat duidelijk te maken zul je in gesprek moeten, moet je jezelf bloot durven geven. Voor de medewerking van vrijwilligers èn voor de toerusting kunnen wij de steun van de kerk niet missen.

En . . . krijgen jullie die steun?
We voelen ons wel eens wat alleen gelaten. Gelukkig toont een aantal gemeenteleden belangstelling voor het werk in ,,Ons Honk". Zij begrijpen dat ons werk, juist vanwege de manier waarop het tegenwoordig gebeurt, belangstelling en steun harder dan ooit nodig heeft. Het werk is anders dan vroeger, maar daarom nog niet minder. We hopen dat steeds meer gemeenteleden daar oog voor krijgen.
(De heer Van Til Is staffunctionaris van het Evanchelisatiecentrum voor jeugd- en jongerenwerk).

Als u mee wilt lezen over de relatie kerk-clubhuis, raden we u aan, het volgende geschrifte te bestellen:
,,Er staat een klubhuis in de Vogelwijk . . . Staat het ook op de agenda van de kerkeraad . . .?"'
Dit kan door overmaking van ƒ 1,50 naar gironummer 513153 t.n.v. Dienstencentrum Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Anders, maar daarom nog niet minder

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken