Bekijk het origineel

Nieuwe uitgaven vanuit het dienstencentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe uitgaven vanuit het dienstencentrum

3 minuten leestijd

Praatpapier, K. I. D. (over de kunstmatige inseminatie bij de mens via donor) Samengesteld door dr. J. Rinzema en door de generale synoden van de geref. kerken, ter beschikking gesteld aan pastores en belanghebbenden. Dienstencentrum, 1976, 32 bIz. ƒ 2,25.

Rapport kindercommunie. Special van Kerkinformatie. 1976. 24 bIz. ƒ 2,25.
Rapporten behandeld op de generale synode oktober 1976 met een samenvatting van de besprekingen. De gemeenten kunnen hierop reageren.

Wat te denken over abortus provocatus?
Brochure, tot stand gekomen in opdracht van de hervormd/geref. synode-moderamina, 32 bIz., 1976, ƒ 1,95. Bij 10 of meer exemplaren 10 procent korting.

,.Er staat een clubhuis in de Vogelwijk . . .
Staat het ook op de agenda van de kerkeraad?"

Uitg. van de (voormalige) stichting Evangelisch Herstel en Opbouw en deputaten voor de evangelisatie, 1976. 12 bIz. ƒ 1,50.
In dit geschriftje wordt aandacht gevraagd voor het sociaal-cultureel werk in de clubhuizen van vandaag en voor de gemeenteleden die in dit werk hun bijdrage leveren. Zij blijken van de kant van de kerk vaak niet de ruimte en de ruggesteun te krijgen, die ze voor hun clubhuis activiteiten nodig hebben.

Verkondiging of kommuniceren?; overwegingen bij de term ,,de kommunikatie van het evangelie van het Rijk Gods". Evangelisatiecentrum, 1976. 34 bIz., gespreksvragen. ƒ 2,50.
In een viertal hoofdstukjes raken we met elkaar in gesprek — elk hoofdstuk is namelijk voorzien van diskussievragen — over de ,,kommunicatie " van het evangelie. Waarom gebruikt het evangelisatiecentrum deze term in plaats van het vertrouwde woord ,.verkondigen". De brochure helpt bij de begripsverheldering en geeft een groot aantal bijbelse notities. Er zijn voorbeelden uit de praktijk van het evangelisatiewerk. Het boekje is daarom zeer goed bruikbaar voor kerkeraden, evangelisatiekommissies en gesprekskringen.

Los-vaste verhoudingen: over nieuwe tussenmenselijke verhoudingen en de gevolgen voor de evangelisatie door dr. J. B. G. Jonkers. Evangelisatiecentrum, 1976. 29 bIz. ƒ 2,50.
In deze brochure wordt een nieuw type tussenmenselijke verhoudingen beschreven, nl. de latente relaties, een type relaties dat kenmerkend is voor de moderne tijd. Het boekje is de opvolger en tegelijk een omwerking van de eerder verschenen uitgave ,,Getuigende kerk in een moderne samenleving" van dr. G. Dekker en mevr. ds. E. G. van Egmond.

Israel een vraag aan ons door ds C. B. Bavinck. Bureau Kerk en Israel 1976 16 bIz., gespreksvragen ƒ 1,25;.
Ds Bavinck bespreekt drie problemen, die betrekking hebben op Israel, maar tegelijk ons uitdagen tot een antwoord op aan ons gestelde vragen. Het gaat hier om het voortbestaan van Israël, het lijden van Israël en de staat Israël. Het boekje wordt aanbevolen voor gespreksgroepen en belijdeniscatechese.

Vakantiegids. Algemeen Diakonaal Bureau, 1976. 16 bIz. gratis.
In deze gids worden de vakantieweken aangekondigd die het Algemeen Diakonaal Bureau in 1977 organiseert voor: bejaarden, personen met kwetsbare gezondheid, lichamelijk gehandicapten, huisvrouwen, echtparen, alleenstaanden en een-oudergezinnen.

Hier en Daar: informatie-bulletin over kerk en ontwikkelingssamenwerking, nr. 15, dec. 1976, 76 bIz. gratis.
Bevat verslagen van de kontaktdagen ,,arm en rijk" in 's-Hertogenbosch en Zwolle september 1976. met literatuurlijst. Besteladres S.O.S. pb. 2211. Leusden-C.

Nairobi 1975, een informatie- en discussiemap voor gebruik in de gemeente. Uitgave van deputaten ADA, Oecumene Buitenland en Zending. Dienstencentrum, 1976, 29 bIz. Losbladig ƒ 0,50. Een lees-, maak-, werk- en doe-map.

Al deze uitgaven zijn te bestellen bij het Dienstencentrum, postbus 202. Leusden, giro 513153.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Nieuwe uitgaven vanuit het dienstencentrum

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken