Bekijk het origineel

In de triangel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

In de triangel

4 minuten leestijd

Onlangs ben ik aan een van die zeer oude Amsterdamse grachten bij ‘De Triangel’ op bezoek geweest. Die naam zegt u waarschijnlijk niets en u denkt misschien aan een boetiek of een nachtclub. Dan moet ik u teleurstellen. De Triangel is in dit geval een tehuis, waarvan de klank ontleend is aan de drieslag kind, gezin en samenleving.

De Triangel is een modern verschijnsel (het werkt ongeveer vijf jaar) in de geestelijke gezondheidszorg en een randverschijnsel (helaas) in de kinderbescherming.

Wanneer er ernstige moeilijkheden zijn in een gezin met een kind, wordt, zoals u weet, in het ergste geval dat kind (‘het zwarte schaap’) uit huis geplaatst. Het wordt ergens anders (her)opgevoed. Aan het gezin zelf wordt meestal niets gedaan en de problematiek verandert dus in wezen weinig. De Triangel gaat er echter van uit dat probleemkinderen op zichzelf nauwelijks bestaan. Wèl echter kinderen met moeilijkheden binnen een probleemgezin. Opzet van het werk is daarom: niet een kind opnemen uit een gezin, maar het héle gezin, met alles wat er op en er aan zit (inclusief de hond). En dat dan maximaal zes maanden.

De huidige situatie is dat er in het complex aan de Lauriergracht thans gemiddeld 20 gezinnen wonen. Zij leven in 5 à 6 groepen van drie gezinnen (plus de groepswerkers). Deze leefgroepen vormen de kern van dit gebeuren. Vanuit de eigen beperkte en vaak geïsoleerde leefsituatie moet men wennen aan een grote leefgemeenschap.

De kinderen komen binnen die ‘ruimte’ vaak snel tot rust. Hun problemen blijken mee te vallen. Ze halen hun achterstand snel in.

Bij de ouders is dat moeilijker. Allerlei klachten over hun kind, over hun huis en buurt blijken vaak klachten over eigen moeilijkheden te zijn, b.v. in het huwelijk. De Triangel probeert dan ook per leefgroep een zo adequaat mogelijke omgeving te vormen, waardoor het gezin als zodanig weer verder kan.

Ik ben wel onder de indruk gekomen van het werken in dit tehuis. Bij deze volkomen andere aanpak dan we gewend zijn, blijken de wezenlijke problemen vaak fundamenteel anders te liggen. Een moeilijke zaak is het natuurlijk dat men in een betrekkelijk korte tijd van samenwonen enorm veel problemen op tafel krijgt.

Maar daarom is er dan ook het ‘behandelingsteam’, w.o. de directie, een psycholoog, een speltherapeute en de groepsleiding.

Vanuit de kinderbescherming gezien is het voor De Triangel nog altijd een moeilijk punt dat Justitie bij opname alleen een kind financiert en niet een gezin. Een ander probleem is dat er in Nederland maar één Triangel is! Opname uit andere steden is moeilijk, omdat ervan wordt uitgegaan dat vader of moeder de eigen baan gewoon houdt en dat het kind op de eigen school blijft. Juist in grotere plaatsen — persoonlijk denk ik aan Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen — moet het toch mogelijk zijn soortgelijke instituten van de grond te krijgen.

Tenslotte een vraag aan de directie, na al die ervaringen met kinderen en gezinnen: wat schort er in onze huidige samenleving nu aan deze gezinnen?

Antwoord: Onze huidige gezinsstructuur mist de opa en oma-figuur! Onze gezinnen leven in verengde situaties, waardoor de relaties vaak benauwd of benauwend zijn.

En verder: tegenwoordig hebben we voor àlles een opleiding nodig, maar niemand hoeft ervoor te leren om te trouwen en kinderen op te voeden.


DIAKONAAT, WAT IS DAT?

Die vraag wordt in het kort behandeld in een folder, die de Generale Diakonale Raad heeft uitgegeven samen met het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken.

De tekst is van P. W. A. de Wit, de tekeningen zijn van P, A. I. Hart.

De folder is zeer geschikt voor de voorlichting aan gemeenteleden over diakonale mogelijkheden in de wereld van vandaag.

In de Diakonale Nieuwsbrief van december 1976 leest u er meer over.

De prijzen zijn: per 10 ex. ƒ 3,—, per 50 ex. ƒ 12,50, per 100 ex. ƒ 20,—. Wilt u de folders afhalen, dan rekenen wij ƒ 0,15 per exemplaar.

Bestellingen en inlichtingen: Generale Diakonale Raad, Postbus 14100, Maliesingel 26, Utrecht, tel. 030-332426, giro 8685.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Diakonia | 52 Pagina's

In de triangel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Diakonia | 52 Pagina's

PDF Bekijken