Bekijk het origineel

Diaconale quotatie 1977

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Diaconale quotatie 1977

Financiën

2 minuten leestijd

1. De diaconale quotatie 1977 is door de generale synode vastgesteld op ƒ 1,35 per lid.

2. De quotatie dient ter dekking van de volgende kosten:
Zie tabel

3. Toelichting:
Ad 2.a: In het bedrag voor ,,Binnenlands diaconaat algemeen" is voor het eerst een bijdrage opgenomen in de kosten van het Toerustingscentrum, nl. voor de diaconale conferenties die daar worden gehouden. In de diaconale quotatie 1977 is voor deze bijdrage ongeveer 4 cent begrepen. Voorheen werden de kosten van het Toerustingscentrum geheel gefinancierd via de quotatie Algemeen Kerkelijke Arbeid; deze dekt ook nu nog het grootste deel van de desbetreffende kosten.
Ad 2.c: Tot en met 1976 was hier een bijdrage vermeld aan de Stichting ,,Evangelisch Herstel en Opbouw". Deze stichting gaat echter fuseren met de algemene landelijke stichting voor dit werk, de Salco. De kerkelijke inbreng in dat werk — met name begeleiding door een predikant — blijft dezelfde en zal voortaan worden verzorgd vanuit het nieuwe deputaatschap ,,Kerk en sociaal-cultureel werk".
Algemeen: Voor 1977 kan ƒ 33.000 worden onttrokken aan de ,,reserve diaconale quotatie". In 1976 was dat ƒ 77.000, dus ƒ 44.000 meer. Doordat nu minder uit de reserve kan worden gehaald, moet meer van de kerken worden gevraagd.
De quotatie 1976 was ƒ 1,15 per lid. De stijging voor 1977 bedraagt dus 20 cent (± 17%). Daarvan kan 4 cent worden toegeschreven aan de bijdrage in de kosten van het Toerustingscentrum (welke anders via de quotatie A.K.A. zou zijn gevraagd), 5 cent aan de lagere intering op de reserve, en 11 cent aan algemene kostenstijging.

4. Afdracht van het quotum:
Gaarne zo spoedig mogelijk en uitsluitend door overschrijving of storting op postrekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum Gereformeerde Kerken te Leusden, onder vermelding van ,.diaconale quotatie 1977".
Ter vaststelling van het door elke kerk te betalen bedrag dient het zielental per 1 januari 1977 als uitgangspunt te worden genomen. De opbrengst van de quotatie dient voor de financiering van het diaconale werk in 1977. Daarom is het van belang. dat het vastgestelde bedrag ook inderdaad in dat jaar wordt overgemaakt.
Indien betaling in één keer moeilijkheden oplevert, wordt verzocht halverwege elk half jaar of halverwege elk kwartaal van 1977 de helft resp. een kwart van het totale quotum over te maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Diaconale quotatie 1977

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken