Bekijk het origineel

Interkerkelijk Deltaberaad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Interkerkelijk Deltaberaad

Een nadere kennismaking II

4 minuten leestijd

In het vorige nummer van Kerkinformatie vertelde ik u iets over het werk van de stichting landelijke Gereformeerde raad voor Samenlevings-Aangelegenheden en de bij haar aangesloten provinciale en grootstedelijke organen.
Deze keer een poging om u iets nader met een stukje van het provinciale uitvoerende werk kennis te laten maken. Hiervoor had ik een gesprek met Jaap Knoop, consulent samenlevingsopbouw in Noord-Brabant.
Er is van alles en nog wat aan de hand in het deltagebied. Het omvat in grote trekken de Rijnmond, de (overige) Zuidhollandse eilanden, de gehele provincie Zeeland en het aangrenzende deel van Noord-Brabant tot en met Breda.
Nadat dit gebied in 1953 met de watersnood was geconfronteerd is er heel wat gebeurd. Rotterdam en Antwerpen breiden steeds meer uit en groeien naar elkaar toe. Hun onderlinge verbindingen over weg, rail en water worden steeds drukker gebruikt. Een gigantisch hoefijzer van zeehaven-industrie komt steeds knellender om de delta heen te liggen: Westerschelde, Antwerpen, West-Brabant, Moerdijk, de Drechtsteden, Rotterdam, Rijnmond, Maasvlakte.
Daarnaast wordt het Deltaplan uitgevoerd, waardoor vele, tot dusverre vaak sterk geïsoleerde leefgemeenschappen worden opengebroken. Opengebroken voor industrie, voor recreatie, etc. Een gebied met veelal traditionele leefpatronen wordt meegezogen in de „vaart der volkeren". Niet van binnen uit, door een geleidelijke ontwikkeling, maar van buitenaf. Door beslissingen van rijksoverheid en grootindustrie gebeuren er veel dingen met vergaande consequenties voor de locale bevolking.
Deze beslissingen van buitenaf zijn sterk gericht op verhoging van het welvaartspeil — een goede zaak voor de bevolking — maar gaan maar al te vaak voorbij aan negatieve gevolgen voor andere terreinen van welzijn. Om te voorkomen dat dit welzijn teveel in de verdrukking komt blijkt hulp bij het creatief op de veranderingen inspelen door de bevolking zelf onontbeerlijk.
Vanuit de kerken werd daarom in 1970 gestart met het Interkerkelijk Deltaberaad (IDB) In dit IDB werken hervormde, r.k. en gereformeerde functionarissen (met behoud van eigen zelfstandigheid) aan de Deltaproblematiek. Het betreft hier de functionarissen van de gereformeerde, bij de G.S.A. aangesloten, provinciale organen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, en hun collega's van de andere kerken. Ook provinciale opbouworganen en jeugdwerkadviseurs van de diverse kerken doen mee. In werkgroepverband worden pastores en deskundigen op allerlei terrein bij de werkzaamheden betrokken.
Wat zijn nu die werkzaamheden?
o men levert als IDB commentaar op voor de Delta belangrijke nota's van overheidswege bijv.
— structuurnota electriciteitsvoorzieningen:
— verstedelijkingsnota (deel 2 van de derde nota over de ruimtelijke ordening):
— Inrichtingsschets voor het Grevelingenbekken
o men pleegt studie en bezinning over de problemen waarmee de Delta wordt geconfronteerd, bijv. inzake industrialisatie, recreatie, werkgelegenheid en milieu,
o men pleegt overleg met de achterbannen over al deze problemen
o men organiseert allerlei activiteiten met het oog op bewustmaking van en voorlichting aan de kerken en de bevolking in het algemeen, o.a. door middel van:
— het doen vervaardigen van een film over de Deltaproblematiek;
— het tot stand brengen van een klankbeeldserie;
— het doen vervaardigen van lesmateriaal (bijv. voor het vak maatschappijleer in het voortgezet onderwijs, alsook het gebruik van catechisaties).
— het vervaardigen en beschikbaar stellen van informatie- en documentatiemateriaal.
— het verzorgen van spreekbeurten.

Waar kunnen nu individuele gereformeerden en gereformeerde kerken in het Deltagebied, die met de geschetste problematiek bezig zijn, terecht voor informatie, advies, begeleiding, materiaal?
In de eerste plaats bij de gereformeerde konsulenten voor samenlevingsopbouw:
NOORD-BRABANT:
Stichting voor Gereformeerde Sociale Arbeid in het Zuiden,
functionaris: J. Knoop, Smalle Haven 1d EINDHOVEN, tel.: 040 - 434390
ZEELAND:
Gereformeerd Sociaal Centrum Zeeland
functionaris: J. Meiresonne, Singelstraat 17, MIDDELBURG, tel.: 01180 - 13728
ZUID-HOLLAND:
Gereformeerd Sociaal Centrum voor Zuid-Holland,
functionarissen: Ds. P. Kooy, Drs H. Schaacke, Gr. Hertoginnelaan 45, 's-GRAVENHAGE, tel.: 070 - 321661

Deze functionarissen nemen deel in het IDB en zijn daarnaast doende met het in het leven roepen van een gereformeerde werkgroep voor Deltazaken. Niet om in eigen kring alles nog eens over te doen, maar om zoveel mogelijk de eigen levensbeschouwlijke groep bij het werk in de Delta te betrekken.
Ook in andere delen van het land komen problemen voor die een sterke gelijkenis met de Delta-problematiek vertonen. Voor het adres van de betreffende functionaris in uw stad of provincie kunt u zich wenden tot het bureau van de G.S.A., gevestigd in het Dienstencentrum, Postbus 203, Leusden.

(De heer Schuuring Is staffunctionaris van het bureau G.S.A.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Interkerkelijk Deltaberaad

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken