Bekijk het origineel

Hoe betrokkenheid met arme naaste vergroten?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoe betrokkenheid met arme naaste vergroten?

Diakonaat in beweging

5 minuten leestijd

Moeten de ervaringen van het werelddiakonaat overzee niet veel meer worden doorgespeeld naar de gemeente? Deze vraag staat op het ogenblik centraal in deputaten algemeen diakonale arbeid en hun uitvoerend orgaan het ADB. Om een voorbeeld te noemen: tal van kerken in latijns-Amerika bekommeren zich om het lot van de allerarmsten in hun samenleving, waarbij vaak vanuit Nederland materiële steun wordt verleend.
Zou nu dat niet wezenlijk diakonaat zijn en kan de gemeente hiervan niet leren dat ook wij betrokken moeten zijn op die mensen in ónze samenleving die het 't moeilijkst hebben? Zijn we, nu we haast geen 'kleine luyden' meer hebben niet van hen vervreemd? Als we daarop in eigen land niet betrokken zijn komen we in het werelddiakonaat ongeloofwaardig over. Pas dan is immers een diakonaat geloofwaardig als het luisterend bezig is met de meest kwetsbare groepen. Daar èn hier.
Een ander diakonaal aandachtsveld van nu is welke voorwaarden moeten gelden als in overzeese situaties hulp zal worden verleend. Omdat er in wereldverband de laatste jaren veel verandert is de centrale vraag in het vizier gekomen of de tot nu toe geldende voorwaarden niet veranderd of uitgebreid moeten worden.
En hoe gaat dat dan. Er komt een studierapport, zoals ook hier. Het is een degelijk, ook theologisch gefundeerd rapport geworden, dat, na onder meer de nodige verschuivingen in wereldverband te hebben gesignaleerd tot de conclusie komt dat in de toekomst eigenlijk alleen maar mèt de partners overzee, al of niet in relatie met de organen van de Wereldraad van Kerken, moet worden beslist welke projecten het eerst voor hulp in aanmerking komen.
Daarbij zullen de accenten ook meer moeten komen te liggen op die zaken, welke de op- en uitbouw van een diakonale structuur van de kerken overzee kunnen bevorderen. Uiteraard speelt hierbij ook een belangrijke rol, waarmee we dit overzicht begonnen, namelijk dat er ook vanuit de gemeente meer aandacht zal komen voor de achtergrondvragen van noden overzee.
Inmiddels hebben we de zondag voor het werelddiakonaat al weer achter de rug, waarin het (zie de keurige brochure van dr. Okke Jager over de diakonale psalm 146) bijbelse thema heel nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Het is wel aardig hier te vertellen dat het plan was behalve door Okke Jager ook een korte exegese (uitleg) van deze psalm te laten geven door iemand uit respectievelijk Azië, Afrika en latijns-Amerika, die dan ook aan de predikanten zou zijn gestuurd. Dat plannetje is helaas niet gelukt. Wel kwam er een interessante bijdrage van opperrabbijn Mosjé Fink van de Joodse Gemeente in Den Haag. Wie weet, heeft u hem in een preek van uw dominee horen doorklinken. De clou van dit initiatiefje was eens te laten zien hoezeer theologisch denken medebepaald wordt door de samenleving, waarvan die theologen deel uitmaken.
Vorige malen spraken we al over de vakantieweken. Ze worden, behalve in De Blije Werelt, ook op Kerk en Wereld (er komt kennelijk altijd 'wereld' bij) gehouden. Interessant is het misschien te weten dat de planning voor 1978 inmiddels al weer is begonnen! In deze recreatiesector is een toenemende verschuiving merkbaar van bejaarden, die meer en meer op eigen gelegenheid vakantie kunnen houden naar andere groepen, zoals één-oudergezinnen (vader, of moeder ontbreekt); naar bejaarden van wie de man of de vrouw in een verpleeghuis moet verblijven en die dus gescheiden van elkaar moeten leven. Bij al dit vakantiewerk wordt het ADB niet moe om de gemeenten er voortdurend op te attenderen: doe ook steeds meer voor jullie mensen in de andere 51 weken van het jaar!

Ook dit jaar zullen vakantiegangers weer worden gestimuleerd contacten te zoeken met mede-christenen in hun vakantieland, met name als het gaat om landen in Oost-Europa. Daar heeft het ADB bijbels en andere literatuur voor beschikbaar. Wilt u er meer over weten, vraagt uw diakenen of dominee om inlichtingen. Zij worden volledig op de hoogte gehouden van de mogelijkheden. Eind april verschijnt het nieuwe overzicht met richtlijnen etcetera.
Het ADB is tenslotte erg druk geweest met sollicitatiegesprekken. Resultaat voorlopig: twee echtparen gaan naar Zuid-Suriname ten behoeve van het onderwijs onder Indianen, die twee stammen omvatten. Er kwamen daar twee vacatures omdat Anneke Manga in het huwelijksbootje is gestapt en omdat Feikje Brouwer na jarenlange trouwe dienst haar post ging verlaten. Zij maakt nu leesmateriaal in de daar gesproken Indianentaal. Verder gaat er waarschijnlijk een echtpaar naar Kenia, dat sociaal-geografisch deskundig is. Het zal een irrigatieproject helpen voorbereiden in overleg met de boeren daar, die ervan hopen te profiteren. Tenslotte is nu op het visum na de uitzending rond van ir. J. A. F. M. Sluyters, adjunct-directeur van een hogere tropische landbouwschool, die naar Salatiga op Midden-Java zal gaan. Zijn taak: voorbereidend werk doen voor het uibouwen van de agrarische faculteit aan de christelijke universiteit Satya Wacana.

Om dit overzicht te besluiten nog de vermelding van een bezoek: dat van de Lutherse bisschop Frenz uit Chili aan het ADB. Hij heeft zich in dat land intensief ingelaten met de strijd om de rechten voor de mens, ging buitensland en mocht niet terugkomen. Hij woont nu in Duitsland waar hij secretaris werd van Amnesty International. Een gevolg van zijn bezoek was dat het werelddiakonaat honderd gezinnen van gevangenen in Chili heeft geadopteerd, hulp die officieel wordt toegelaten.

(Dr. Van Klinken is direkteur van het A.D.B.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Hoe betrokkenheid met arme naaste vergroten?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken