Bekijk het origineel

Een brief aan het volk van God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een brief aan het volk van God

6 minuten leestijd

Broeders van de gemeenschap van Taizé in Frankrijk, die bezig zijn in India en in Bangladesh hebben enige tijd samengewerkt met groepen jongeren uit allerlei landen. Die woonden en werkten net als zij in de verschrikkelijke slums van Chittagong en van Calcutta, waar ook moeder Teresa werkt. Heel triest werk, want het komt er vaak op neer, dat je alleen nog maar stervende mensen wat hulp kunt geven. Over hun ervaringen schrijven ze nu een Brief aan het volk van God.

Die jongeren zijn verbonden in het jongerenconcilie van Taizé, dat nog altijd op allerlei plaatsen in de wereld in beweging is. Ook enige gereformeerde broeders uit Nederland maken deel uit van de gemeenschap van Taizé. Een van hen, broeder Leonard, aan sommigen nog bekend als theologisch student aan de Vrije Universiteit, was vorig jaar zelfs in de synode te Lunteren. Zodoende kregen ook onze kerken de brief toegezonden.

Toekomst?
Temidden van de bittere armoede en van de ellende hebben de mensen van Taizé, zo schrijven zij, veel hartelijkheid ondervonden. De bewoners van de slums kwamen onbevangen naar hen toe, kinderen kwamen ook om met de broeders mee te eten. Nauwkeurig hebben de groepen van Taizé geluisterd naar wat de mensen in die armoedige wijken eigenlijk nog van de toekomst verwachten. Wat ze nog hopen. Ze dachten eerst, we zullen wel alleen met doffe berusting, moedeloosheid en wanhoop te maken krijgen. Maar, schrijven ze nu: 'We vertrekken van hier, na temidden van diepe nood, de verrassende vitaliteit van een volk ontdekt te hebben en na getuigen ontmoet te hebben van een nieuwe toekomst voor iedereen.'

De brief vervolgt: 'om tot deze toekomst bij te dragen beschikt het volk van God over unieke mogelijkheden. Als het verspreid over de hele wereld besluit alles te delen met alle mensen, kan het in de mensenfamilie een teken oprichten. Dit teken, als een gelijkenis zal over voldoende kracht beschikken om zich door te zetten en zelfs de meest vastgeroeste structuren te schokken en gemeenschap in de mensenfamilie te stichten. Jij, die deze brief leest, of je jong bent of ouder, als je het volk van God tot deze radicaliteit wilt brengen, laat dan in je eigen leven blijken, door concrete stappen te ondernemen, wat die je ook mogen kosten, alles te willen delen.'

Allen tezamen
De broeders citeren in dit verband bisschop Ambrosius uit de 4e eeuw. Die zei: 'Het is voor allen tezamen dat de aarde geschapen is. De natuur kent geen rijken, de natuur verwekt alleen maar armen. Jij geeft niet van jouw goed aan de arme, het is een stuk van wat hem toebehoort, dat je aan hem teruggeeft, want het is een gemeenschappelijk goed, dat aan allen ten gebruike gegeven is, dat jij voor jezelf in beslag nam.'

Terecht zeggen de broeders, dat hiervoor tijd nodig is. Je kunt niet van de ene dag op de andere je levensstandaard wijzigen. Daarom vragen ze aan de gezinnen, aan de gemeenschappen van christenen en aan de leidingen van de kerken om concrete zevenjarenplannen op te stellen, zodat het mogelijk wordt in opeenvolgende etappes afstand te doen van alles wat niet absoluut noodzakelijk is, te beginnen met alle uitgaven die ertoe kunnen dienen dat mensen hun 'status' ophouden.

Vanuit Taizé zal aan jongeren gevraagd worden twee aan twee verschillende kerken in de wereld te bezoeken. Wat hier op gang komt is namelijk een uitvloeisel van het jongerenconcilie dat in Taizé werd gehouden. Wat toen besproken werd, wordt nu beleefd. Aan die jongeren wordt nu gevraagd met de leidingen van kerken over het zevenjarenplan te praten, en zo mogelijk bij de opstelling ervan te helpen en de gegevens internationaal te verwerken.

Wenken
In afwachting van de plannen geeft de brief al wel een aantal wenken. Delen, zegt men, betekent ook: je eigen woning veranderen, zodat het een plaats wordt waar iedereen altijd welkom is, een verblijf van vrede en vergeving. Probeer vriendschapsbanden aan te knopen met buren op je gang en in je wijk. Je zult grote eenzaamheid ontdekken. Nodig uit aan tafel. Een feestelijke stemming zal daar eerder in de eenvoud dan in de overvloed van eten ontstaan. Schrik er niet voor terug om je woning en buurt te verlaten en te gaan leven temidden van de vergetenen van de samenleving, de ouden van dagen, de vreemdelingen, de buitenlandse werknemers.
We laten het hier nu maar even bij. De brief heeft het uiteraard ook over herverdeling van de rijkdommen op aarde, over rassendiscriminatie, de folteringen van politieke gevangenen en opgeroepen wordt tot actie tegen al die onrechtvaardigheden.
Hoe kan dat? Door het gebed, want dat is een bron voor liefde.
En verder zeggen ze, door je elke dag in de Schrift te verdiepen om je te plaatsen voor die Ander, voor de Opgestane. Laat in de stilte een woord van leven, dat van Christus komt in je opkomen teneinde dat woord dadelijk in praktijk te brengen.

Hoop
Bij het vertrek uit Calcutta en Chittagong zouden wij met letters van vuur willen schrijven — aldus de brief — wat wij gedurende de laatste jaren in de gehele wereld ontdekt hebben: in de klaagzangen van de moeiten van zovele mensen klinkt ook een andere melodie door, een zang van hoop. Dit lied hebben wij duidelijk in Azië gehoord. Deze melodie, nog stemloos en verborgen is de zang om een gemeenschap, belofte voor de gehele mensenfamilie. Daarin zal het volk van God een onvervangbare plaats hebben.


Gebed van Moeder Teresa uit Calcutta en broeder Roger van Taizé

O God, Vader van ieder mens, U vraagt aan ons allen om liefde te brengen waar de armen vernederd worden, vreugde waar de Kerk moedeloos is
en verzoening waar mensen gescheiden zijn — de vader en zijn zoon, de moeder en haar dochter, de echtgenoot en zijn vrouw, de gelovige en hij die niet geloven kan, de christen en de medechristen, die hem overbodig is.

U opent voor ons deze weg, zodat het gewonde lichaam van Jezus Christus, Uw kerk, zuurdesem van gemeenschap wordt voor de armen op aarde en voor de gehele mensenfamilie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Een brief aan het volk van God

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken