Bekijk het origineel

Programma Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Programma Toerustingscentrum

3 minuten leestijd

'De taal van de tafel' — 25/26 maart
Gemeenteleden kunnen intekenen op deze konferentie, te houden op de Ernst Sillemhoeve te Lage Vuursche op 25/26 maart, van vrijdagavond 19.30 uur tot en met zaterdagmiddag 18.30 uur.
Aan de hand van de brochure 'De taal van de tafel' zoeken we tegen de achtergrond van de joodse paasmaaltijd naar verbindingen tussen avondmaal en huiselijke maaltijd en proberen het in eigen taal en tekens tot uitdrukking te brengen.
Medewerking is toegezegd door drs. W. H. Zuidema, predikant voor kerk en Israël. Deelnemersprijs ƒ 35,00.

Maatschappelijk aktief in de samenleving — 26 maart
Veel maatschappelijk aktieve christenen hebben moeite met het leveren van een eigen bijdrage in allerlei welzijnsorganisaties in de samenleving.
Hoe kunnen wij onze medeverantwoordelijkheid realiseren? Rond dit thema hopen wij op zaterdag 26 maart (van 10.30-16.30 uur) bezig te zijn met drs. G. J. Hazenkamp, direkteur van de Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangelegenheden.
Welkom zijn gemeenteleden die aktief zijn in welzijnsorganisaties. Deelnemersprijs ƒ 16,50.

'Gaandeweg zien wie God is' — 2 april
Op deze dag voor gemeenteleden willen we ons bezinnen op de overdracht van het geloof aan kinderen en jongeren.
Daarbij wordt uitgegaan van de gelijknamige brochure van ds. Hogenhuis, die bekend verondersteld wordt.
Medewerkers aan deze konferentie zijn: ds. H. Hogenhuis, studiesekretaris van deputaten jeugd- en jongerenpastoraat, en drs. W. H. Zuidema, predikant voor kerk en Israël.
Datum: zaterdag 2 april, van 10.30-16.30 uur. Deze konferentie werd eerder gehouden op zaterdag 15 januari. Deelnemersprijs: ƒ 16,50.

Cristendom en marxisme — 14/15 april
Op 14/15 april van donderdag 10.30 uur t/m vrijdag 16.00 uur wordt op de Ernst Sillemhoeve te Lage Vuursche een predikantenkonferentie belegd, waaraan o.a. zal meewerken drs. W. Speelman, wetenschappelijk medewerker ethiek aan de Vrije Universiteit.
Thema: christendom en marxisme.
We oriënteren ons op de fundamentele uitgangspunten van het marxisme en vragen ons af in hoeverre evangelie en marxisme een boodschap aan elkaar hebben. Wat betekent dit voor onze visie op mens en samenleving en voor onze politieke handelwijze? Deelnemersprijs: ƒ 45,00.

Diakonale werkgroepen: zoeken, denken, doen — 16 april
Zoeken, denken, doen — deze drie woorden typeren het karakter van diakonale werkgroepen. Wanneer en hoe kunnen ze funktioneren? Hoe kunnen diakenen daarbij behulpzaam zijn? Deze konferentie voor diakenen wordt gehouden op zaterdag 16april van 10.30-16.30 uur. Dr. J. Hendriks, schrijver van het boekje 'Overal waar mensen zijn — de diakonale gemeente' wil aan het programma medewerking verlenen. Prijs van deelname ƒ 16,50.

Bovenstaande konferenties worden — tenzij anders vermeld — gehouden in het Toerustingscentrum, Burg. de Beaufortweg 18, Leusden-C. en geleid door één van de stafleden van het Toerustingscentrum, ds. H. J. Bavinck, mw. G. M. R. Jonker of drs. A. M. Mook, terwijl mw. G. Dreef als part-time konferentieleidster meewerkt.
Adres voor aanmelding: Toerustingscentrum, postbus 202, Leusden-C. tel. 033-43244 (toestel 123).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Programma Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken