Bekijk het origineel

Begroting van ruim 13 miljoen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Begroting van ruim 13 miljoen

Zending in vogelvlucht

6 minuten leestijd

Voor 1977 rekent de zending op een totaal aan uitgaven van ƒ 13.256.197,—. Deze begroting is door de generale synode goedgekeurd. In de jaarlijkse uitgave "Zending te gelde" wordt — ditmaal in krantvorm — een toelichting gegeven op het werk dat in begrotingscijfers vertaald is.

Het valt op dat vooral Afrika en Nederland nogal wat nieuw werk te zien geven. In Zambia is er uitbreiding van de inzet in het medische werk. Een arts, twee verpleegsters en een technicus zijn gevraagd door Nyanje Hospitaal. In Zuidelijk Afrika wordt uitbreiding gegeven aan de steun voor het theologisch onderwijs, nl. in Botswana, Rhodesië en Zuid-Afrika, vooral ten behoeve van de onafhankelijke kerken. Een nieuwe relatie wordt opgebouwd met de Evangelische Kerk in Lesotho.
Over zendingswerk in eigen land is in Kerkinformatie al meermalen geschreven. Vier werkers worden ingezet, onder wie drs. J. Slomp, die vanaf september a.s. toerustingswerk hoopt te gaan doen in die plaatselijke kerken welke te maken hebben met veel moslims (meest gastarbeiders) in hun omgeving. En dan is er het halve miljoen voor een vernieuwde aanpak van het zendings/evangelisatiewerk. Met vereende krachten hopen we aan dit laatste met de collega's van de evangelisatie onze aandacht te geven. Zelfs worden plannen gemaakt om te komen tot één missionaire begroting, zodat de ene missionaire of apostolaire opdracht van de kerk ook in de begroting tot uitdrukking komt.
De ruim dertien miljoen gulden hopen deputaten voor de zending binnen te krijgen deels via de quota, deels via giften. Een verblijdend verschijnsel is dat elk jaar boven de vaste bijdragen en collecten voor de zending een aanzienlijk bedrag aan giften binnenkomt. Uit die giften wordt dus een deel van de begroting gedekt. Maar ook onverwachte aanvragen om steun voor urgente projekten kunnen hieruit worden gehonoreerd.

Hongersnood op Java.
Driemaal mislukte de rijstoogst op Midden- en Oost-Java. De 'hama wereng', een insectenplaag, tastte het gewas zo aan dat er weinig tot niets van terecht kwam. De droogte sloeg toe, de regens bleven uit. Pogingen, om in een minimaal levensonderhoud te kunnen voorzien, mislukten. Nu is er in verschillende dorpen niets meer. Het geld is op omdat men voedsel moest kopen. De inkomstenbronnen zijn letterlijk opgedroogd.
De gezondheidstoestand van veel mensen gaat zienderogen achteruit. Kinderen beginnen de verschijnselen van hongeroedeem te vertonen. Kortgeleden zijn de christelijke kerken in dit gebied — in oecumenisch verband — bijeengekomen om zich te beraden over te nemen maatregelen. Om te beginnen zijn reeds kinderen uit de getroffen gebieden opgenomen in gezinnen van gemeenteleden die wonen in dorpen waar de nood niet zo groot is.
Verder is men begonnen met voedseluitdelingen in samenwerking met het Rode Kruis ter plaatse en met de Overheid. Maar, hoewel er elders in Indonesië nog wel voedsel te koop is, de beschikbare middelen schieten tekort, ook al wil men in eerste instantie pogen zichzelf te helpen. Daarom besloten Zending en Werelddiakonaat om gezamenlijk een bepaald bedrag te reserveren dat op afroep gereed ligt, wanneer men er zelf niet meer uitkomt.
Dezelfde situatie heeft op Oost-Java tot gevolg dat de christelijke gemeenten hun predikanten niet meer kunnen betalen. Zo komen ook deze mensen in nood. Van deze kerk (de Gereja Kristen Jawa Wetan) kwam bij de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk en bij de Zending van de Gereformeerde Kerken het verzoek binnen om bij te springen. In gezamenlijk overleg hebben wij dat graag gedaan. Zó kunnen wij elkaar van dienst zijn, als leden van het éne lichaam van Christus.

Sangihe Talaud
De Evangelisch Christelijke Kerk op de eilandengroep Sangihe Talaud in het noordelijke gedeelte van Indonesë heeft enkele jaren geleden een stichting in het leven geroepen voor het werk van de toerusting. Er zijn teams gevormd voor elk van de drie ressorten, t.w. Siau, Sangihe en Talaud. 'Oegstgeest' stelde voor dit werk reeds ds. W. Kramer beschikbaar, terwijl het synodebestuur ook van 'Leusden" een kracht vroeg. De sektie Oostelijk Indonesië van het Indonesië-Orgaan heeft daarop positief gereageerd en heeft het Centraal Orgaan bereid gevonden ds. T. J. Edelman, predikant te Schildwolde, te benoemen. In deze maand zal hij met zijn vrouw naar Hendrik Kraemer Instituut in Oegstgeest verhuizen om zich op z'n komende taak voor te bereiden. De studie zal een klein jaar in beslag nemen.

Weerzien met Zuid-Sumatra
Ds. K. L F. le Grand werkt al sinds 1949 in Indonesië. Vanaf 1964 op Noord- Sumatra, daarvoor op Zuid-Sumatra. Kortgeleden bracht hij een bezoek aan de transmigratiegebieden op Zuid-Sumatra die hij destijds zo goed leerde kennen. Hij schrijft daarover:

'Een samenvatting van het bezoek, hetgeen geldt voor heel het weerzien met Zuid-Sumatra, kan het beste gegeven worden met de woorden van Paulus uit Romeinen 1:12: 'onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof'. Dat ervoeren wij als één van de rijke vruchten van deze tocht, dat wij bemoedigd werden in het geloof, doordat wij zagen de tekenen van de volharding van het geloof van de ouderen en de continuïteit van het gemeenteleven in het meeleven der jongeren.

Het transmigratiegebied Blitang maakt dus bij weerzien na lange tijd (mijn laatste bezoek daar was precies 10 jaar geleden) een welvarende indruk. Eén van de predikanten, die voordat hij naar Blitang kwam in de Gunung KiduI, een minus gebied op Midden Java, werkte, riep, toen hij in Blitang kwam, verwonderd uit: maar dit is Eden, dit is het paradijs.

Hij vertelde dit ons 's avonds na een lange dag van bezoeken aan diverse gemeenten. Het was bij hem thuis, waar wij logeerden. Er stonden verschillende kunstig gemaakte voorstellingen in cement, beschilderd, die hij vervaardigt om aan bepaalde gevoelens uitdrukking te geven. Zo was er een symbolische voorstelling van de slang, kunstig verborgen, verstrengeld in een boom. Het lag voor de hand, dat ik zijn woord repliceerde met te zeggen: alleen moet je in Eden oppassen voor de slang. Het werd door de aanwezigen meteen verstaan. Want ook daar, waar de 'welvaart', vergeleken met de onze nog gering is, maar al behoorlijk in vergelijking met wat het was, doemt het gevaar van 'de slang' al op. Het gaat wel beter, maar is het hart nog zo dicht bij God als in de dagen van armoede en nood en hard pionieren? Dat is ook de vraag van onze medegelovigen in Blitang en de andere, oudere transmigraties.

Niettemin, wij verheugen ons over deze materiële vooruitgang, die rijkere mogelijkheden biedt voor een zinvolle ontplooiing van het bestaan. En ook die tekenen konden wij waarnemen".

(De heer De Vries Is secretaris van de sektie Java-Sumatra van het Indonesië-Orgaan-Zending).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Begroting van ruim 13 miljoen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken