Bekijk het origineel

Acta Synode van Maastricht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Acta Synode van Maastricht

3 minuten leestijd

Bijzondere omstandigheden voorbehouden, is het de bedoeling dat de acta van de Generale Synode van Maastricht eind april aan de kerken zullen worden toegezonden.
Door de actuariaatswisseling en vanwege een nieuw kostenbesparend procédé voor de uitgave, moesten een niet gering aantal problemen overwonnen worden.
Na de toezending van de acta zélf volgt zo spoedig mogelijk — hopelijk nog in de zomer — toezending van de bijlagen bij de acta van de Synode van Haarlem èn van Maastricht, zulks ter uitvoering van het besluit, dat het Breed Moderamen van de Generale Synode van Maastricht terzake nam.

Relaties met andere kerken
Door een misverstand werd de herziening van artikel 129 van de kerkorde, waartoe de synode van Maastricht in eerste lezing besloot, wel genoemd in Kerkinformatie van december 1976, nr. 64 in het overzicht van de in de eerste novemberzitting genomen besluiten (zie pag. 17 onder 'relaties met andere kerken'), maar nog niet in zijn geheel opgenomen in de rubriek 'officiële mededelingen'. Dit laatste gebeurt bij deze.

Herziening artikel 129 K.O.
De synode heeft kennis genomen van
het rapport van de deputaten voor de kerkorde inzake herziening van artikel 129 K.O.

De synode besluit:
1. Artikel 129 K.O. in eerste lezing als volgt vast te stellen:
1. Met andere dan de in artikel 128 bedoelde kerken in Nederland, die uit de Reformatie zijn voortgekomen dan wel sedert de Reformatie zich gevormd hebben, kunnen betrekkingen aangeknoopt en onderhouden worden in het belang van het verrichten van samenwerking en het oefenen van christelijke gemeenschap.
2. Indien een kerkeraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijke kerkdiensten met een van de in lid 1 bedoelde kerken, hetzij bij gelegenheid, hetzij regelmatig, zal hij daartoe slechts overgaan met inachtneming van de door de generale synode terzake vastgestelde bepalingen.
3. Indien een kerkeraad besluit tot het aangaan van een samenwerking ter plaatse met een van de in lid 1 bedoelde kerken, zal hij daartoe slechts overgaan na de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben en voorts met inachtneming van de door de generale synode ter zake vastgestelde bepalingen.
4. Met de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kunnen betrekkingen aangegaan en onderhouden worden in het belang van het oefenen van christelijke gemeenschap.
5. Indien een kerkeraad besluit ter zake van het in lid 4 bedoelde iets te ondernemen, zal hij daartoe slechts overgaan na de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben en voorts met inachtneming van de door de generale synode ter zake vastgestelde bepalingen.
2. Dit gewijzigde artikel overeenkomstig art. 62 lid 2 K.O. aan de mindere vergaderingen voor te leggen.

Dr. H. B. Weijland,
actuarius

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Acta Synode van Maastricht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken