Bekijk het origineel

Nieuwe impulsen voor evangelisatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe impulsen voor evangelisatie

6 minuten leestijd

Op deze pagina ziet u een afbeelding uit de Paasfolder over het evangelisatiewerk.
De folder geeft toelichting op een recente ontwikkeling in de evangelisatie.
Voor trouwe lezers van Kerkinformatie is het weliswaar geen nieuws, maar ik vermeld het hier toch maar een keer: in een periode van 10 jaar verdwenen in onze kerken 6 posten van predikanten en 11 posten van kerkelijke werkers in de evangelisatie. Het streven is nu om binnen enkele jaren het aantal medewerkers in volledige dienst voor de evangelisatie weer met 10 uit te breiden.
Dit is mogelijk dankzij een aanzet, die de Zending heeft gegeven met een voorstel aan de Evangelisatie om ƒ 500.000, — van de begroting van 1977 voor dit doel te bestemmen. Generale deputaten voor de evangelisatie hebben dit voorstel aanvaard en samen met de Zending voorgelegd aan de Synode, die zijn goedkeuring aan het voorstel heeft gehecht.
De uitdaging ligt er nu voor de Evangelisatie en voor onze kerken om deze nieuwe impuls voor de evangelisatie goed te verwerken.

Speciale taak
Generale deputaten voor de evangelisatie wisten van te voren al wel, dat een voortvarende en goede ontwikkeling van plaatsen en funkties voor nieuwe medewerkers veel extra tijd en energie zou vragen van de staf van het Evangelisatiecentrum.
Daarom vroegen deputaten aan de Synode, hiervoor een extra staflid te mogen aantrekken. Om snel van start te kunnen gaan, hebben generale deputaten met goedvinden van het moderamen van de Synode één van de stafleden van het Evangelisatiecentrum voor dit werk ingezet: de heer W. B. van Til.
Dhr. Van Til was tot voor kort staflid voor de advisering, instruktie en begeleiding van evangelisatiewerk onder jeugd en jongeren. Nu is hij speciaal belast met de taak om overleg te voeren met die plaatsen en regio's, die in aanmerking komen om nieuwe medewerkers in volledige dienst voor de evangelisatie aan te trekken. De heer Van Til zal ook na de aanstelling van deze medewerkers blijvend de kontakten met hen onderhouden om het nieuwe werk zo goed mogelijk te helpen opbouwen.

Waar?
Onderzoek heeft opgeleverd, dat sommige gebieden in ons land in nood verkeren wat betreft de ontwikkeling van het evangelisatiewerk. Tot die gebieden behoren in ieder geval de drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor andere delen van het land geldt, dat nadere afweging nog moest plaatsvinden, maar dat het buitenkerkelijkheidspercentage een belangrijke rol speelt in de overwegingen.
Anderzijds speelt natuurlijk ook de financiële draagkracht en de mentale inzet van een kerk voor het werk een rol bij het bepalen of een plaats voor deze extra steun in aanmerking komt of niet.
Plaatsen of regio's die denken, dat zij in aanmerking komen, kunnen hierover kontakt opnemen met de heer Van Til.
Wellicht is het goed om er in dit verband ook de aandacht op te vestigen, dat er, afgezien van de al genoemde ƒ 500.000, — een fonds 'evangelisatienoodgebieden' bestaat, waaruit aanvullende steun wordt verleend voor hulpbehoevende evangelisatieprojekten.
Op dit fonds kan ook een beroep worden gedaan, wanneer plaatselijke of regionale projekten aanvullend steun behoeven.
Voor dit fonds is ook een belangrijk deel van de Paaskollekte bestemd!

Open Deur/Goede Tijding
Een andere folder, die onlangs in de hervormde gemeenten en de gereformeerde kerken is uitgegaan van de redaktie van Open Deur/Goede Tijding, bevatte de aankondiging van het samengaan van twee bekende evangelisatiebladen, nl. 'Open Deur' en 'De Goede Tijding'. Bij dit samengaan is ook het Evangelisatiecentrum betrokken.
Vanuit het Evangelisatiecentrum is nl. toegezegd, dat de werkers met Open Deur/Goede Tijding behalve op een begeleiding vanuit de afdeling Evangelisatorisch werk van de stichting 'Kerk en Wereld' ook kunnen rekenen op advies en instruktie vanuit de staf van het Evangelisatiecentrum.
Bij de start van Open Deur/Goede Tijding willen wij deze service graag duidelijk bekend maken, óók als een teken van een toenemend samenspel tussen het Evangelisatiecentrum en de afdeling Evangelisatorisch werk van Kerk en Wereld.
Wij spreken in dit verband graag de hoop uit, dat Open Deur/Goede Tijding zal bijdragen tot een toenemend samenspel tussen hervormde en gereformeerde evangelisatiekommissies en -werkgroepen.
Uiteraard komt de service die wij toezegden, niet in mindering op onze service aan gebruikers van andere evangelisatiebladen. Het Evangelisatiecentrum geeft advies en toerusting voor alle lektuurwerk en uiteraard ook t.b.v. andere vormen van evangelisatiewerk.

Perskampagne
Op 10 april gaat de derde ronde van de evangelisatieperskampagne van start in circa 50 plaatsen. Zoals gebruikelijk begint de kampagne met een werving van deelnemers en een fondsenwerving.
Van 18 september - 15 oktober loopt de toerustingsaktie in de deelnemende kerken en van 16 oktober - 12 november vindt de publiciteitskampagne plaats.
Treffende zinnen uit de publikaties zijn: We zijn zoveel mans/We zijn zo weinig mens, én: We verdwalen in onze rijkdom/. . . en lopen voorbij aan hun armoede.
De bijbel zegt: 'U moet andere mensen worden met een nieuwe mentaliteit. Dan kunt u uitmaken wat Gods wil is' (Rom. 12:2b).
Hierover zullen gesprekken gevoerd worden én wij kunnen er opnieuw naar leren leven, omdat de Heer ons daarvoor de kans heeft gegeven. Ook dat is een getuigenis!

Weerklank
Een telkens nieuwe impuls voor het evangelisatiewerk geeft ook WEERKLANK
Er is altijd weer behoefte aan een goed toegerust kader (medewerkers, kommissieleden, evangelisatie-ouderling, klubleiding enz.); maar in onze tijd is die behoefte wel extra groot. Dit is ook het geval, wanneer wij dit zélf niet direkt ervaren, bv. omdat wij in ander kerkelijk werk betrokken zijn. Maar laten wij in dat geval dan eens nagaan met welke grote missionaire uitdagingen de gemeente(leden) en evangelisatiemedewerkers in onze tijd worden gekonfronteerd en hoe gebrekkig zij en wij daarop reageren!
Van evangelisatiekommissies, ouderlingen enz. moeten daarom telkens krachtige en goede impulsen uitgaan. WEERKLANK kan daarbij helpen. Door informatie, bezinning en praktische voorbeelden proberen wij aan te geven in welke richtingen iets ondernomen kan worden.
Maakt u elkaar daarom attent op WEERKLANK (abonnement ƒ 6 ,— per jaar) en neemt u kontakt met ons op wanneer u meer informatie of advies nodig hebt.
Nieuwe impulsen kunnen wij nu eenmaal beter met elkaar ontwikkelen dan ieder op zijn eigen houtje.

(Ds. Kuyk is stafmedewerker van het Evangelisatiecentrum).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Nieuwe impulsen voor evangelisatie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken